Försenat flyg EU | Din rätt enligt EU-regulationen | Flightright

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter

Flygpassagerare har varit skyddade mot kraftiga flygstörningar alltsedan EU-förordning 261 introducerades 2004. Lagstiftningen bekräftar att inställda eller kraftigt försenade flygningar, missat anslutningsflyg och flygändringar orsakar stora olägenheter och att drabbade passagerare därför har rätt till ersättning.

Vid förseningar, inställda flygningar, nekad ombordstigning, överbokning och missade anslutningsflygningar har passagerarna rätt till kompensation eller återbetalning av biljetten i enlighet med EU:s förordning om passagerares rättigheter.


Bedömning av Flightright GmbH


Har du råkat ut för ett försenat, inställt eller överbokat flyg?

Flightright hjälper dig att hävda din rätt och begära ekonomisk ersättning. Du kan enkelt använda vår ersättningskalkylator för att se om du är berättigad till ersättning. Flightright hjälper dig att dirva ditt ärende mot flygbolaget och ser till att flygbolaget fullgör sin ekonomiska skyldighet och att du får din berättigade ersättning.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

För vem gäller EU-förordningen?

 • Passagerare med giltig biljett och bokningsbekräftelse och som påbörjar sin resa från en flygplats inom EU – eller landar i ett EU-land och flygbolaget har sitt säte inom EU.

Det spelar ingen roll om passagerarna:

 • har bokat paket-/charterresa
 • flyger med ett lågprisflyg
 • är på affärsresa
 • är barn (betald biljett)
 • reser på en gratis eller nedsatt biljett såld via kundlojalitets- eller marknadsföringsprogram.

EU-förordningen gäller inte för

 • Passagerare som reser på en gratis eller nedsatt biljett som inte är tillgänglig för allmänheten.
 • Flygresenärer som inte checkade in i tid. Om inget annat står föreskrivet ska passagerare checka in senast 45 minuter innan avresan (förutom om flyget är inställt)

Passagerare skyddas av EU-lagstiftningen

Varför infördes Förordningen om flygpassagerares rättigheter?

EU-förordningen finns till för att skydda passagerare mot de problem och olägenheter som orsakas av långa väntetider och inställda flyg, i de fall där flygbolaget kan förhindra flygstörningen. “Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.”

Förordningen ger passagerare skydd mot flygstörningar och utgör även en drivfjäder för flygbolagen att upprätthålla punktligare flygningar. Dessa rättigheter gäller även för passagerare som har bokat en paketresa.

EU-förordningen har att göra med följande:

 • Passagerare som berörs av försenade, inställda eller överbokade flygningar, samt nekad ombordstigning.
 • Beroende på omständigheterna, och huruvida kraven uppfylls, berättigar förordningen till kompensation på mellan 250 € och 600 € per person.
 • Garanterad assistans och grundläggande service i de fall då ett flyg ställs in eller försenas med flera timmar.
 • Rätt att kräva ombokning till ett annat flyg eller avstå från flygningen vid inställt eller försenat flyg med mer än 5 timmars försening.
 • Förordningen förpliktigar flygbolaget till att informera sina passagerare om förseningar, inställda flyg och deras rättigheter.

När har jag rätt till ersättning i enlighet med EU-förordning 261/2004?

Enligt EU-förordning 261/2004 måste ditt flyg antingen lyfta eller landa i ett EU-land. I det senare fallet måste flygbolaget även ha sitt säte i EU. Du är ersättningsberättigad vare sig du reste inom jobbet eller som charterresenär eftersom det är individen som får utstå flygstörningen som har rätt till ersättningsbeloppet.

Du har rätt till ersättning i följande fall:

 • Förseningar: Ditt flyg måste ha anlänt till destinationen med en försening på 3 timmar eller mer.
 • Inställt flyg: Om du blev informerad om det inställda flyget mindre än 14 dagar innan avgång.
 • Överbokning: Flygbolaget överbokade flyget och du blev utan ett säte. Detta räknas till nekad ombordstigning.
 • Missat anslutningsflyg: Om den slutgiltiga destinationen nås med 3 timmars försening eller mer på grund av ett missat anslutningsflyg. Du är fortfarande ersättningsberättigad om det anslutande flyget utfördes av ett annat flygbolag såvida biljetten gäller för alla sträckor.

Ersättningsbeloppet beror på flygningens distans — inte flygbiljettens kostnad.

 • Kortdistansflyg – Upp till 1500 km – Passagerare är berättigade till 250 € i ersättning
 • Mellandistansflyg – Mellan 1500 km och 3500 km – Passagerare är berättigade till 400 €
 • Långdistansfly – Över 3500 km – Passagerare är berättigade till 600 € i ersättning

Försening, avbokning, överbokning eller missad anslutningsflygning? Du har rätt till:

Kort avstånd upp till 1500 kmMedelsträcka upp till 3500 kmLångsträcka från 3500 km
t.ex. Stockholm – Göteborgt.ex. Stockholm – Parist.ex. Stockholm – New York
250€400€600€

Flygbolagen måste informera passagerare om deras rättigheter.

Alla flygbolag måste klart och tydligt informera sina kunder om deras rättigheter som flygpassagerare. De är förpliktigade att informera om detta via bokningsbekräftelsen/faktura, skriftliga meddelanden vid förseningar och uppdaterad information via flygbolagets webbplats.

Berlins tingsrätt beslutade (domslut den 8 oktober 2015, 52 O 102/15; domslut ej signerat) att flygbolaget Germania måste upphöra att felaktigt informera sina kunder om deras rättigheter vid kraftiga förseningar och översålda biljetter. Tingsrätten fann att ett dokument rörande utbetalning av ersättning och assistans vid överbokning, inställda flyg och kraftiga förseningar, vilket hade publicerats på flygbolagets webbplats, beskrev passagerares rättigheter på ett vagt och delvis felaktigt sätt. Informationsbladet visade inte utbetalningsbeloppet på mellan €250 och €600 i ersättning, och nämnde heller inte att flygpassagerare kan välja mellan att få biljettpriset återbetalat eller ett gratis flyg till resans utgångspunkt vid inställt flyg.

OBS
Även om flygbolaget erbjuder dig presentkort – som vanligtvis är en mindre summa än själva schablonersättningen – betyder det inte att flygbolaget slipper undan från att betala ut den ersättning du har rätt till.

Hur ansöker jag om kompensation?

Det allra första steget är att kontrollera om du har ett giltigt ersättningsanspråk. Detta kan vara en relativt utdragen och krånglig process som kräver en hel del: tillgång till flygdatabaser, kunskap nog att jämföra andra liknande fall med sitt eget och koll på om EU-förordning 261/2004 kan tillämpas eller ej. Utan den rättskunskap och tekniska utrustning som krävs visar det sig ofta vara en ganska så komplicerad uppgift.

Gör det enkelt för dig själv och ansök om ersättning via Flightright istället. Fyll bara i flyginformationen i vår kostnadsfria ersättningkalkylator, se efter om du har rätt till kompensation och lämna resten till oss. Flightrights system analyserar hundratusentals flyg och meteorologiska datauppgifter, och kan snabbt verifiera om EU-förordningen kan tillämpas i ditt fall. Du får en omedelbar utvärdering, helt utan kostnad. Flightright har sett till att mer än 100 € miljoner har betalats ut till passagerare som råkat ut för flygstörningar och mer än 3.2 miljoner kunder har nu använt vår tjänst.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER
maltid-och-dryck-pa-flygplatsen

Vad är mina rättigheter medan jag väntar på flygplatsen?

Om du råkar ut för en kraftigt försenad flygavgång är du enligt EU-regler berättigad till mer än bara eventuell kompensation, vare sig flygbolaget är ansvarigt för förseningen eller ej. Här nedan listar vi vad du har rätt till och när:

 • Kortdistans (Upp till 1500 km): försenad avgång med mer än 2 timmar – gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Mediumdistans (Mellan 1500 och 3500 km): försenad avgång med mer än 3 timmar – gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Långdistans (Över 3500 km): försenad avgång med mer än 4 timmar – gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande

Om ditt flyg är överbokat får du omedelbart rätt till ytterligare tjänster och service. Vid försenade eller inställda flyg utökas passagerarens rättigheter: om du har väntat på flygplatsen i mer än 5 timmar har du rätt till att avbeställa flyget. Om flyget skjuts upp till påföljande dag måste flygbolaget stå för övernattning på hotell. Mer information om dessa rättigheter hittar du på Flightrights sida om flygförseningar och inställt flyg.

Vad är “extraordinära omständigheter”?

Det är inte alltid som flygstörningar berättigar till ersättning i enlighet med EU-förordningen. Om orsaken till förseningen låg utom flygbolagets kontroll har passageraren inget anspråk för ersättning. När flygbolaget inte anses ligga bakom förseningen räknas detta som “extraordinära händelser”, vilket bland annat innefattar:

 • Oundvikliga säkerhetsrisker
 • Stängning av flygplats eller luftrum
 • Fåglar som flyger in i motorn
 • Dåliga väderförhållanden
 • Strejker
 • Politiska oroligheter

Här finns det dock vissa undantag. Exempelvis kan flygbolaget anses ligga till grund för förseningen när problemet hade gått att undvika om rimliga åtgärder hade vidtagits. Ett exempel på detta är om flygbolaget hänvisar till dåligt väder och det visar sig att den verkliga orsaken är att flygbolaget underlåtit att skaffa tillräckligt med avisningsmedel. I sådana fall kan det hända att flygbolaget anses ligga bakom förseningen – speciellt om andra flyg kunde lyfta i tid.

Hur kan jag se till att mina rättigheter upprätthålls vid framtida flyg?

Har du bokat en framtida flygresa och vill försäkra dig om att du inte missar eventuell ersättning? Inga problem. Du kan lägga till ditt flyg i förväg i vår ersättningskalkylator så kan vi informera dig om du har rätt till ersättning om flyget blir försenat. p>

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Checklista: Dina rättigheter vid försenat flyg

 • Du kan ha rätt till mellan 250 € och 600 € i ersättning om du anländer till slutdestinationen med en försening på 3 timmar eller mer
 • Om flyget blir mer än 2 timmar försenat har du rätt till mat och dryck på flygplatsen

Förutsättningskrav:

 • Du har checkat in i tid (i allmänhet senast 45 minuter innan avgång).
 • Flygbolaget är ansvarigt för förseningen (dvs. tekniska problem eller sjuk besättning).
 • Flygstörningen skedde för max 10 år sedan.
 • Flyget lyfte inom EU (gäller för alla flygbolag) eller landade inom EU (förbehållet att flygbolaget har sitt säte i ett EU-land).
 • Även passagerare som har bokat charter eller reser inom jobbet är ersättningsberättigade.
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Bedömning av Flightright GmbH

Sök

Passagerare skyddas av EU-lagstiftningen

Vid avbokning, försening, överbokning och missade anslutningsflyg har passagerare rätt till ersättning enligt EU: s passagerarrättighetsförordning.

Rulla till toppen