Försenat eller förlorat bagage Ersättning: Vad ska man göra? - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 362 omdömen

Försenat eller förlorat bagage Ersättning: Vad ska man göra?

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Försenat eller förlorat bagage
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Försenat eller förlorat bagage Ersättning: Vad ska man göra?

Flygpassagerares rättigheter vid försenat, förlorat eller skadat bagage regleras av Montrealkonventionen. Enligt konventionen har passagerare vars bagage är försenat, skadat eller inte kommer fram alls rätt till ersättning. Beloppet för denna ersättning är högst cirka 1 385 euro per person, oavsett antalet kollin.

Vid problem med flygningen, t.ex. Försening, inställt flyg eller överbokning, gäller i många fall EU:s förordning om passagerares rättigheter.


Bedömning av Flightright GmbH


Vilka rättigheter har jag om mitt bagage är försenat?

Om en resväska försenas har resenärer rätt att köpa ersättningskläder och kosmetika till ett rimligt pris. De kan senare få kostnaderna för dessa ersatta av flygbolaget. Maxbeloppet för ersättningsköp är cirka 1 385 euro per passagerare. Viktigt: Om resväskan anländer sent till bostadsorten finns det ingen anledning till ersättningsköp och därmed ingen rätt till ersättning.

Vilka inköp som är rimliga beror på flera faktorer. För det första spelar bagageförseningens varaktighet en roll. Om resväskan till exempel är försenad i 24 timmar är utgifter för kosmetika och byte av kläder rimliga. Om resväskan är försenad i flera dagar kan man anta att det behövs mer kläder. På samma sätt är orsaken till resan relevant. En affärsresa kräver andra kläder än en strandsemester. Om inköpen kan dokumenteraskommer flygbolagen att ersätta kostnaderna. Eftersom kläderna kan återanvändas betalar flygbolagen vanligtvis 50 procent av priset. Kostnader för kosmetika täcks däremot helt och hållet. För att få ersättning vid försenat bagage måste resenärerna skriftligen dokumentgera sina kostnader till flygbolaget senast 21 dagar efter det att bagaget återfunnits och bifoga alla inköpsbevis.

Har du drabbats av försenat eller inställt flyg?

Vad kan jag göra om min resväska/mitt bagage är försenat?  

Bagageförseningar är vanliga. Den goda nyheten är att 95 % av de förlorade resväskorna återfinns.  

  • Viktigt: Efter landning ska du anmäla dig direkt till Lost & Found-disken på flygplatsen.
  • Informera personalen om att du inte fick din resväska vid bagageutlämningen. Visa upp den bagageetikett som sattes på ditt boardingkort vid incheckningen. Bagagekontrollnumret kan användas för att fastställa var bagaget finns.
  • Beskriv resväskan så gott du kan.
  • Kontakta flygbolaget efter att officiellt ha rapporterat förlusten. Fråga om värdet av kosmetika och ersättningskläder som du kan köpa och vilka kostnader som täcks.
  • Om du drabbas av en bagageförsening som en del av en paketresa kan du också göra dina krav gällande via researrangören. För att göra detta rekommenderas att du talar direkt med reseledaren på plats. 

Vilka rättigheter har jag om min resväska har skadats?

Vid skadat bagage gäller följande: Flygbolaget är skyldigt att betala ersättning om bagaget skadades under flygningen. Passagerarna har också rätt till en maximal ersättning på cirka 1 385 euro vid skadat bagage. Ersättningsbeloppet beräknas enligt resväskans aktuella värde. Flygbolagen brukar ta ut mellan 10 och 30 procent av inköpspriset per år.

Om det är möjligt att reparera bagaget kan flygbolaget låta reparera skadan. Flygbolaget är inte skyldigt att ersätta skador på bagageinnehållet som resenärerna själva ansvarar för. Detta gäller till exempel ömtåliga föremål eller teknisk utrustning som inte var tillräckligt skyddade för transport i incheckat bagage.

Min resväska är skadad. Vad kan jag göra?

Om din resväska är skadad efter flygningen bör du dokumentera skadan och informera flygbolaget om problemet. För detta ändamål är det lämpligt att lämna in foton av det skadade bagaget till flygbolaget. För att få ersättning måste du fylla i en officiell skaderapport på flygplatsen, kallad Property Irregularity Report. Alternativt kan du anmäla skadan genom att skriva till flygbolaget senast sju dagar efter det att du fått det skadade bagaget. Att rapportera direkt på flygplatsen är dock det rekommenderade alternativet. För att bevisa värdet på den skadade resväskan rekommenderas att du visar upp det relevanta inköpsbeviset.

Har du varit med om en försening eller inställd flygning?

Vilka rättigheter har jag om flygbolaget har tappat bort min resväska?

Om en resväska är försenad i mer än 21 dagar anses den vara förlorad. Den maximala ersättningen för förlorat bagage är 1 385 euro per passagerare. Resväskor och innehåll ersätts enligt deras aktuella värde, där en årlig värdeminskning på mellan 10 och 30 procent brukar uppskattas som riktlinje.

Vad kan jag göra om mitt bagage inte kommer fram alls?

För att få ersättning måste passagerarna anmäla förlorat bagage på plats efter flygningen och fylla i rapporten om egendomens oegentligheter. Flygbolaget och personalen vid bagagebandetber dig vanligtvis att fylla i en rapport om förlorat bagage och uppge din adress – antingen din semesteradress eller din hemadress. När bagaget har återfunnits kommer det att transporteras till dig. I de flesta fall sker leveransen med taxi. Om du själv måste hämta bagaget på flygplatsen har du rätt att få ersättning av flygbolaget för de resekostnader som uppstått.

Hur lång tid har jag på mig att lämna in en ansökan om ersättning för förlorat eller skadat bagage?

Ersättningsanspråk vid problem med bagage är giltiga i två år. Vid problem med resväskor och dylikt måste passagerarna tillhandahålla bevis. Om en förlorad resväska eller ett skadat bagage anmäls först efter några dagar är det dock svårt att bevisa att resväskan inte kom fram till bagagebandet på flygplatsen eller att den skadades under flygningen. Passagerarna bör därför skriftligen meddela flygbolaget om förseningen eller skadan på bagaget inom 21 dagar.  Kvitton för ersättningsköp bör helst lämnas in inom tre veckor efter det att det försenade bagaget har mottagits.

Har du drabbats av försenat eller inställt flyg?

Vad rekommenderar Flightright vid bagageproblem?

  • Handla snabbt: Rapportera försenat eller skadat bagage till kassan omedelbart efter landning.
  • Ersättning för ersättningsköp: Köp endast det som är lämpligt i samband med resan och bagageförseningen.
  • Behåll alla kvitton på inköpta kläder och kosmetika och lämna in dem skriftligen till flygbolaget.
  • Var det inte bara din resväska som blev försenad utan även ditt flyg? Du kan ha rätt till ersättning om ditt flyg är försenat i mer än tre timmar. Du hittar all viktig information här https://www.flightright.se/dina-rattigheter/forsenat-flyg

Har du råkat ut för en flygförsening eller en inställd flygning?

Vid problem med ditt flyg, till exempel försening, inställt flyg eller överbokning, gäller EU:s förordning om passagerares rättigheter i många fall.

Rulla till toppen