Flygstrejk | Har du koll på dina rättigheter? | Flightright

Trustpilot 4.6/5 baserat på 362 omdömen

Flygpassagerares rättigheter vid strejk

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Flygpassagerares rättigheter vid strejk
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Flygpassagerares rättigheter vid strejk

Strejk är en vanlig orsak till flygstörningar, vare sig det är personalen på flygplatsen eller flygbolagets personal som strejkar. Tyvärr anser EU-förordningen att strejker ligger utom flygbolagens kontroll och därför har passagerare vars flyg påverkas av strejkagerande inte rätt till kompensation. Däremot är de berättigade till alternativ transport som ska arrangeras av flygbolaget. Drabbade passagerare har även rätt till gratis mat och dryck medan de befinner sig på flygplatsen.

Vid förseningar, inställda flygningar, nekad ombordstigning, överbokning och missade anslutningsflygningar har passagerarna rätt till kompensation eller återbetalning av biljetten i enlighet med EU:s förordning om passagerares rättigheter.


Bedömning av Flightright GmbHNär är jag berättigad till kompensation vid en flygstrejk?

 • Ditt flygdatum sammanföll inte med strejkperioden; och:
 • Du har checkat in i tid
 • Flygresans datum var för max 10 år sedan
 • Ditt flyg avreste från ett land inom EU eller landade i EU. I det senare fallet måste flygbolaget ha sitt säte i ett EU-land
 • Du anlände med 3 timmars försening eller mer till slutdestinationen

Vad gör jag om mitt flyg påverkas av strejk?

 • Be flygbolaget om en skriftlig bekräftan på orsaken till förseningen
 • Spara bokningsunderlag, t.ex boardingkort, bokningsbekräftelse och eventuella kuponger
 • Se till att utnyttja den service du har rätt till på flygplatsen vilket inkluderar gratis mat och dryck
 • Använd dig av Flightrights kostnadsfria ersättningskalkylator och få reda på om du har rätt till kompensation
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Finns det någonsin möjlighet till kompensation för flygstörningar som orsakats av strejker?

EU-förordningen 261/2004 om flygpassagerares rättigheter har fastställt att passagerare lan få mellan 250-600 euro i ersättning för försenade, inställda eller överbokade flyg. Rätt till kompensation gäller däremot inte vid strejk då detta räknas till “extraordinära omständigheter”. Flygbolag är generellt sett inte förpliktigade att betala ut kompensation vid en strejk vare sig det handlar om flygbolagets personal eller flygplatspersonal.

Vissa undantag finns dock:

Om ditt flyg inte är schemalagt under den omedelbara strejkperioden men ändå blir inställt på grund av strejkpåverkan bör du undersöka om du är berättigad till kompensation. Exempelvis: om alla flyg lyfter och landar som schemalagt efter strejken men du blir nekad ombordstigning kan det mycket väl bero på att flygbolaget har gett ditt säte till en passagerare vars flyg var direktpåverkat av strejken. Detta betyder att flygbolaget nekar dig ombordstigning mot din vilja vilket i sig kan berättiga till kompensation.

Flyginställningar som sker före den första officiella strejkdagen befriar inte flygbolaget från kompensationsskyldighet. Europeiska domstolen har förklarat att passagerare inte skulle ha något som helst skydd om ett flygbolag är fritt att åberopa omständigheter som flygbolaget själv hade kunnat undvika. (EU-domstolens dom i mål C-22/11, 4 oktober 2012)

Har ditt flyg avbokats eller försenats på grund av en strejk?

Hur mycket kan jag få i ersättning?

För flyg som är försenade med 3 timmar eller mer, inställda flyg, samt nekad ombordstigning fastställer EU-förordningen olika belopp baserat på flygets distans:

 • Om flygresans distans är upp till 1500 km ligger schablonersättningen på 250 € för ett försenat, inställt eller ombokat flyg.
 • Vid en flygdistans på mellan 1500 km och 3500 km är passagerare berättigade till 400 € i kompensation för ett försenat, inställt eller ombokat flyg.
 • Om flygresans distans är mer än 3500 km uppgår ersättningen till 600 € för ett försenat, inställt eller ombokat flyg.

Försening, avbokning, överbokning eller missad anslutningsflygning? Du har rätt till:

Kort avstånd upp till 1500 kmMedelsträcka upp till 3500 kmLångsträcka från 3500 km
t.ex. Stockholm – Göteborgt.ex. Stockholm – Parist.ex. Stockholm – New York
250€400€600€

Måste jag infinna mig på flygplatsen i tid trots strejken?

Ja, det är viktigt att du checkar in i tid – speciellt om strejken endast varar under en kortare period. Om flygbolaget erbjuder dig ett alternativt flyg med kort varsel och du missar det förlorar du rätten till ersättning. Vänta alltid vid gaten vid längre förseningar. Om strejken varar ett flertal dagar kan du fråga flygbolaget när ditt nya flyg beräknas avresa. I sådana fall behöver du självfallet inte infinna dig på flygplatsen i tid för ditt originalflyg.

Har jag rätt till alternativ transport?

Flygbolaget måste underrätta dig om inställt flyg så fort som möjligt samt erbjuda godtagbar alternativ transport. Vid inställda flygningar använder flygbolag sig ofta av partnerföretag genom att flytta passagerare till flyg som utförs av partnerflyg.

Om ditt flyg blir inställt på grund av strejk kan du själv kontakta ditt flygbolag för att ändra din bokning kostnadsfritt eller avboka resan helt. Detta kan du göra online via flygbolagets bokningssida.

Färdas med buss eller tåg istället för flyg

Om det är ett inrikesflyg som har blivit inställt kan det vara en god idé att ta tåg eller buss istället. Då kan du helt enkelt be flygbolaget att byta biljetten till en tåg- eller bussbiljett. Detta görs kostnadsfritt hos flygbolagets biljettkontor på flygplatsen eller via flygbolagets bokningssida.

Om du köper dina egna tåg- eller bussbiljetter bör du däremot vara försiktig. Om biljetten kostar mer än den reserverade flygresan kan det hända att du själv får stå för mellanskillnaden. Se till att du sparar kvitton och fakturor. För att vara på den säkra sidan kan du be flygbolaget att ändra flygbiljetten till en tågbiljett innan du påbörjar resan.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Kan jag boka en hyrbil?

Huruvida flygbolaget återbetalar kostnaden för en hyrbil är öppet för förhandling. Om flygbolaget lovar att stå för kostnaden bör du alltid se till att de bekräftar detta skriftligt.

Hur kan jag få ut min ersättning?

Att ta reda på om du har ett giltigt ersättningsanspråk kan vara klurigt även vid enklare fall. När det handlar om flygstörningar som orsakats av strejker är det snäppet svårare och det är också få ersättningskrav som betalas ut i dessa fall. Många flygbolag informerar heller inte sina passagerare om deras rätt till ersättning under EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter. Det är även vanligt förekommande att flygbolag ignorera ersättningskrav, är svåra att nå eller vägrar ersättning genom att hänvisa till extraordinära omständigheter.

Med Flightrights hjälp ökar dina chanser för att få ut ersättning signifikant. Vår kunskap och expertis gör att vi enklare kan bevisa att du har ett giltigt ersättningsanspråk vilket gör att flybolaget enklare betalar ut kompensation. Du kan enkelt ta reda på hur mycket du kan få i ersättning genom att lägga in dina flyguppgifter i ersättningskalkylatorn här nedan:

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER
maltid-och-dryck-pa-flygplatsen

Rätt till mat, dryck och andra förmåner

Om du befinner dig på flygplatsen och tvingas utstå en längre försening på grund av strejk har du rätt till extra service och förmåner. Här nedan kan se vad du är berättigad till, baserat på förseningens längd och flygets distans:

 • Kortdistansflyg (upp till 1500 km): avgång försenad med 2 timmar eller mer – gratis mat och förfriskningar samt 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
 • Mellandistansflyg (mellan 1500 och 3500 km): avgång försenad med 3 timmar eller mer – gratis mat och förfriskningar, och 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
 • Långdistansflyg (mer än 3500 km): avgång försenad med 4 timmar eller mer – gratis mat och förfriskningar, och 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden

När strejk orsakar mer än 5 timmars försening

Om flyget är 5 timmar försenat eller mer har du rätt till att avbeställa ditt flyg, oavsett bakgrunden till förseningen. Flygbolaget är då skyldigt att återbetala biljetten eller organisera alternativ transport.

Har ditt flyg avbokats eller försenats på grund av en strejk?

När en strejk leder till att flyget flyttas fram till nästa dag

Vare sig förseningen beror på strejker, extraordinära omständigheter eller inställt flyg har flygbolaget en skyldighet att erbjuda passagerare övernattning på hotell om flyget blir flyttat till dagen därpå. Flygbolaget måste även ta på sig kostnaden för transport mellan flygplatsen och hotellet.

När har du inte rätt till ersättning vid strejk?

 • Ditt flyg var schemalagt inom strejkperioden
 • Du landade på din slutdesination med mindre än 3 timmars försening
 • Du checkade inte in i tid/li>
 • Flyget var för mer än 10 år sedan
 • Flygningen var utanför EU
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Bedömning av Flightright GmbH

Sök

Har ditt flyg avbokats eller försenats på grund av en strejk?

Om ett flyg avbryts på grund av att flygpersonalen strejker har passagerare rätt till ersättning. Flightright har åtagit sig att se till att du får din ersättning i ett sådant fall.

Rulla till toppen