Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

Sekretesspolicy

Flightright och information om dataskydd

Flightright lägger stor vikt vid skydd av personuppgifter. Vi följer Personuppgiftslagen (PuL) och samlar in och behandlar information från flygpassagerare i enlighet med denna information om dataskydd.
Syftet med denna information är att informera dig omFlightright’s syn på datasäkerhet och de åtgärder som vidtas av oss för att säkerställa ditt dataskydd.

Natur och omfattning av kravverksamheten och behandlingen av personlig information

Du kan använda vissa av Flightrights tjänster (exempelvis vid kontroll “av ersättningskrav) ”) utan att avge personlig information. Vi skapar dock en användar profil då du besöker våra hemsidor.och samlar in och lagrar information i anonym form för marknadsföring och effektivitets skäl. Detta rör exemeplvis information på hemsidan om hur du hittade till Flightright, namnet på din internet leverantör, vilka hemsidor du har besökt på Flightright samt datum och längd på ditt besök. Denna information, som redan har avpersonifierats, används för att skapa profiler, möjligen under pseudonym.

Detta innebär exempelvis att vi inte vet hur du har agerat på hemsidan bara att det finns en användare med ditt beteende. Du kan också protestera mot insamlandet och lagringen av data vid när du så önskar.När du besöker Flightright för första gången sänder vi en cookie till din dator. Det enda syftet med detta är att identifiera din webläsare. Vi använder cookies för att optimera kvaliteten på Flightright genom att lagra användarpreferenser, genom att spåra användarbeteende och genom att lagra användarnas sökmetoder. Vi använder också cookies för att öka användbarheten av vår hemsida, så att du kan se dina resultat upp till tio dagar efter det att du lämnat hemsidan i fall av ett avbrutet besök. De flesta webläsare är förinställda för att acceptera cookies. Du kan även ställa in din webläsare så att den avvisar alla cookies eller indikerar att cookies har blivit översända. Om cookies avvisas kan detta dock leda till att flightright.se inte fungerar korrekt .

när du använder Flightright. Våra servrar lagrar automatiskt information som sänts av din webläsare när du besöker en websida. Dessa serverloggfiler kan innehålla din web förfrågan, IP adressen, typen av webläsare, datum och tid för din förfrågan och en eller fler cookies vilket kan identifiera din webläsare.
Flightright kan sätta upp länkar i ett format som ger Flightright möjlighet att övervaka om dessa länkar används. Vi använder denna information för att förbättra kvaliteten på Flightright och det personliga innehållet och möjligheterna till annonsering på flightright. Flightright har inget inflytande över länkar som utgår från Flightright. Flightrights partners hemsidor kan möjligen skicka egna cookies, samla in information eller begära personlig information från dig.

Flightright använder personlig information uteslutande för det syfte som den har samlats in. Insamlingen av din information möjliggör for oss att erbjuda dig en användarvänlig, effektiv och säker internettjänst. Vi använder den personliga informationen som insamlats och bearbetats för att verkställa de förpliktelser som vi har avtalat med dig om (se våra allmänna villkor).
När du registrerar dig hos Flightright som flygpassagerare ber vi dig även att förse oss med personlig information förutom den information omnämnd ovan. Personlig information är basinformation som namn och adress och flight information, exempelvis flight nummer, datum och tid. Tillhandahållandet av inkassotjänster såsom vår kan även kräva kontouppgifter som vi lagrar i krypterad form på våra säkra servrar.

Vi erbjuder dig möjligheten att lägga till eller förändra dina personliga data online eller via email (service@flightright.se). På din begäran kan vi upplysa dig om vilka data som är lagrade om dig hos Flightright.
Om vi föreslår användningen av personlig information för andra syften än vad som beskrivits ovan erbjuder vi dig möjligheten att förbjuda användningen. Vi samlar inte in eller eller använder din personliga information för andra syften beskrivna i denna information om dataskydd utan din tillåtelse.

Reklam

Genom att klicka i rutan vid registrering som medlem i Flightright ger du ditt samtycke till att vi samlar in, lagrar och behandlar dina personliga data för den databehandling som beskrivs nedan.Du kan naturligtvis ta tillbaka ditt godkännande vid var tid. Återkallelsen kan skickas skriftligen till service@flightright.se. Du kommer automatiskt eller på begäran att få skriftlig bekräftelse angående dina personliga data.

Förmedling av personlig information till tredje man

Flightright kommer endast att förmedla din personliga information till tredje man på de villkor beskrivna nedan:

Säkerhet

vi använder oss av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att tillförsäkra att våra användares personliga information är skyddad mot förlust, felaktiga förändingar och otillåten åtkomst av tedje man. Vi skyddar oss särskilt mot automatisk avläsning av våra hemsidor och dess databaser via tredje man. Endast auktoriserad personal kan få tillgång till personlig information om våra användare från våra hemsidor och även då endast i den omfattning som ovan beskrivits.

Tillägg till information om dataskydd

Vänligen notera att denna information om dataskydd kan bli ändrad och tillagd vid var tid och vi kommer att tillkännage när så sker. Flightright kommer dock inte begränsa dina rättigheter enligt dessa bestämmelser utan ditt uttryckliga medgivande. För det fall att det sker mer omfattande ändringar eller tillägg kommer dessa att tillkännages på ett tydligare sätt (exempelvis via email).
Frågor angående denna information om dataskydd
Om du skulle ha frågor angående denna information om dataskydd kan du kontakta oss på service@flightright.se.