Vanliga frågor

Har du någon fråga om Flightright eller hur vi hjälper dig? Här finns en översikt av den viktigaste informationen.

Vad är fördelarna med att använda Flightrights tjänst?

Flightright assisterar dig med att utkräva kompensation för försenade eller inställda flyg enligt EU-förordningen 261/2004. Flightright hjälper dig även om du blivit nekad ombordstigning eller har missat ditt anslutningsflyg som orsakat en försening.

Flightright har varit aktiv inom branchen sedan 2010 och har därefter vunnit 99% av ärendena i rätten samt utkrävt 200 000 000 euro i ersättning åt passagerare. Mot bakgrund av mångårig erfarenhet och bra resultat i rätten har Flightright blivit en stark part i dessa mål. Detta har resulterat i att många flygbolag väljer att kompensera passagerare genom Flightright utan rättsliga åtgärder, vilket leder till en smidig process för passagerare.

Vårt mål med processen är att utkräva ersättning enkelt och smidigt, samt att Flightright sköter kommunikationen med flygbolagen. Flightright arbetar med konceptet att om ersättning utbetalas tar vi en andel (29,75%) av beloppet, men om vi inte lyckats är vår tjänst gratis. Att anlita Flightright är därför utan kostnadsrisk. Vi ser fram emot att hjälpa dig att utkräva ersättningen som du är berättigad till. Vi täcker även alla överblivna kostnader. Vill du veta mer om våra priser klicka här. 

Vad kostar Flightrights tjänst?

Det finns ingen ekonomisk risk för dig genom att anlita Flightright. Om Flightright hjälper dig att utkräva ersättningen drar Flightright av 29,75% av ersättningsbeloppet som provision. Flightright tar inte betalt från dig om ärendet avslutas utan framgång utanför domstol. Om din rättsfråga förloras helt eller delvis i domstol, kommer Flightright stå för alla kostnader. Om ni har kommit överens om en förlikning så dras kostnaderna av från ditt krav, vilket innebär att du inte ådrar dig några personliga kostnader. En förlikning kan endast göras om ditt juridiska biträde har ditt samtycke till detta och om det är ekonomiskt rimligt. Du betalar aldrig mer än ersättningsbeloppet.

Hur lång tid tar det till att jag har fått min ersättning?

Flightrights ambition är alltid att du ska få din ersättning skyndsamt. Handläggningstiden beror på om flygbolaget är samarbetsvillig och hur rättsläget ser ut i ditt fall. Handläggningen är också beroende av tidsfrister i domstolar. Det är därför svårt att säga exakt hur lång tid ditt ärende kommer att ta, men vi håller dig uppdaterad löpande om ärendets status.

Hur kan jag följa mitt ärende?

Flightright kommer att skicka löpande uppdateringar per e-post till dig. Du kan även följa ditt ärende genom din personliga portal på vår hemsida. När Flightright har nyheter i ditt ärende kommer vi självfallet att informera dig. Om du har ytterligare funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Hur lång tid har jag på mig att skicka in en ansökan?

Du är välkommen att lämna in din ansökan. Hur lång tid man har på sig beror på i vilket land din ansökan kommer att processas. Länderna som passagerare kan processa sin ansökan i är beroende på var flygbolagen har sitt säte, och var man började eller avslutade resan. I vissa fall är reklamationstiden 10 år. Flightright arbetar med flertalet advokatbyråer i olika europeiska länder och kan hjälpa dig att processa i det landet som är mest förmånligt för dig.

Sverige har den kortaste reklamationstiden i EU på två månader. Vi rekommenderar alla passagerare att reklamera så fort som möjligt. Flightright kan vägleda dig vilket land som din ansökan kommer att processas i.

Jag har ångrat mig, kan jag återkalla ärendet hos Flightright?

Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar efter att du har anlitat Flightright. Detta gäller inte om flygbolaget har besvarat ersättningskravet inom de 14 dagarna på grund av att Flightrights ersättningskrav redan har fått effekt.

Kan jag ansöka om ersättning för mina medresenärer?

Ja, du kan ansöka om ersättning för dina medresenärer. Det krävs naturligtvis samtycke från dina medresenärer. Alla som ansöker ersättning behöver skriva under en fullmakt. Om du vill agera kontaktperson, vilket innebär att du nominerar dig själv för att ta hand om incidenten (t.ex. som släkting eller om du vill representera dina kunder som resebyrå), så kan du ange din e-post och dina telefonuppgifter i den avsedda rutan. Viktigt är dock att notera att ersättningen tillfaller passagerare oavsett vem som ursprungligen betalat för resan.

Vad gäller för minderåriga resenärer?

Även minderåriga resenärer har rätt till ersättning, så länge de har en biljett som är betald. Vårdnadshavarna behöver bara godkänna ersättningskravet genom fullmakten.

Kan jag ansöka om ersättning för charterresan?

Du kan ansöka om ersättning för flygresan på samma sätt som ett reguljärflyg enligt EU-förordningen.

Tiden eller datumet för mitt flyg ändrades – kan jag få ersättning?

Om flygbolaget ändrar resan inom 14 dagar från den planerade flygresan kan du ha rätt till ersättning om du anlände till den slutgiltiga flygplatsen med 3 timmars försening eller mer. Om du blev informerad om den ändrade tiden/datumet mer än 14 dagar innan flygresan har du tyvärr inte rätt till ersättning. Om det rör sig om en ändring på mer än 2 timmar har du däremot rätt till att avboka resan och få biljetten återbetald.

Hur kan ersättningskalkylen veta om jag är berättigad ersättning?

Sannolikheten avgörs med hjälp av en automatiserad logik. Ersättningskalkylatorn tar dig steg för steg genom frågor som rör behörighetskraven i EU-förordningen om passagerares rättigheter och kommer fram till en slutsats. Dock bör det noteras att ersättningskalkylen inte kan garantera att du är berättigad ersättning, utan en utvärdering behöver göras i varje fall.

Jag fick ett nej i ersättningskalkylatorn, vad innebär detta?

Om ersättningskalkylatorn visar att du inte har rätt till någon ersättning beror det vanligtvis på att förutsättningarna för ett ersättningskrav enligt EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter inte har uppfyllts. Informationen utgör inte juridisk rådgivning och betyder inte alltid att du inte har ett giltigt anspråk på ersättning. Om du är osäker rekommenderar vi dig att kontakta vårt serviceteam.

Hur mycket kostar det juridiska biträdet?

Det finns ingen risk för dig när du anlitar våra avtalsjurister (som då blir ditt juridiska ombud genom processen). Om ditt ärende förloras helt eller delvis i domstolen så täcker Flightright alla kostnader. Om ni kommer överens om en förlikning kvittas kostnaderna mot ersättningen. Vi förlikar endast med ditt medgivande och när det är rimligt att göra så, vilket ditt juridiska ombud kommer att rådgiva dig om. Om vi vinner i domstolen måste flygbolaget ersätta rättegångskostnaderna. Du kommer aldrig behöva betala några avgifter som överstiger ditt ersättningsbelopp. Våra avtalsjurister är experter på passagerares rättigheter och har ett nära samarbete med oss. Flightright tar endast risken för rättegångskostnaderna när du anlitat advokater som vi har rekommenderat.

Kan Flightright hjälpa mig med förlorat baggage eller omkostnader för hotell, mat eller taxi?

Flightrights tjänst hjälper dig att få ut ersättning för flygstörningar i enlighet med EU-förordning 261/2004 men tyvärr kan vi inte driva ersättningskrav angående bagage eller omkostnader för hotell, mat och taxi. Vi råder dig därför att kontakta flygbolaget direkt rörande omkostnader.

Efter att jag anlitade Flightright har flygbolaget betalat ut ersättningen till mig direkt. Vad gör jag nu?

Att flygbolaget kontaktar passageraren efter Flightrights ersättningskrav är inte ovanligt. Vi ber dig därför att kontakta oss direkt när detta sker. Vänligen notera att Flightright är berättigad till sin provision efter ersättningskravet har skickats ut.

Jag har fått en kallelse att inställa mig som vittne i rätten. Varför har jag blivit tillkallad? Vad ska jag göra?

Om detta händer behöver du inte oroa dig. Flygbolagen använder ofta som en del av sin försvarsstrategi att förneka Flightrights formella rätt att passageraren har överlåtit sin fordran till Flightright eller att de förnekar att underskriften för överlåtelsen kommer från passageraren. På detta sätt försöker flygbolagen fördröja förfarandet och å andra sidan se till att Flightright inte kan bevisa i domstol att fordran har överlåtits till Flightright. Förhoppningen är framför allt att denna ansträngning är för stor för passageraren eller att rädslan för rättsliga åtgärder är för stor för honom, och att detta kan innebära en besparing för flygbolaget i slutändan. Enligt vår erfarenhet är det enklaste sättet att besvara domstolens frågor kortfattat och sanningsenligt och skicka tillbaka dem. Ofta kan detta göras skriftligt, så att du inte ens behöver infinna dig personligen i domstolen. Om du har några frågor eller problem med detta kan du enkelt kontakta oss på service@flighright.se så hjälper vi dig genom hela processen.

Kan jag anlita två företag som arbetar på mitt ärende?

Nej, när du har anlitat Flightright utgår vi från att vi är det enda företaget som arbetar med ditt ärende. Om du mottager ersättning genom ett annat företag, kan vi fortfarande fakturera för vår provision i enlighet med användarvillkoren.

Vilka dokument behövs i mitt ärende om vi påbörjar en juridisk process?

Vänligen spara alltid bokningsbekräftelsen som du har mottagit när du bokade resan alternativt dina boardingkort.

Jag missade mitt anslutningsflyg. Har jag en anslutade bokning?

En anslutade bokning är när två flyg är bokade under samma PNR. Informationen framgår på din bokninsgbekräftelse. På din flygbiljett är ditt PNR de första sex alfanumeriska tecken som står till höger på din flygbiljett. Har du en e-biljett är ditt PNR/bokningsnummer den sex långa alfanumeriska koden som står efter fältet ”BOKNINGSNUMMER”.

Flightright har bett mig att skicka in mitt IBAN-nummer – vad är det och var kan jag hitta det?

Vid lyckat ersättningskrav kommer vi att kontakta dig och be dig skicka in ditt IBAN-nummer och BIC-kod. IBAN är ett kontonummer som används för säkrare och snabbare in- och utbetalning mellan olika länder. Vanligtvis hittar du ditt IBAN-nummer genom att logga in på din banks onlinetjänst. Om du har frågor om IBAN eller BIC och hur du hittar informationen får du gärna kontakta oss.

Kan mina personuppgifter spridas på nätet genom ersättningskalkylatorn?

För att anlita Flightright behöver du fylla i ersättningskalkylatorn på vår hemsida. Ersättningskalkylatorn guidar dig genom frågorna som vi behöver för att hantera ditt ärende. Genom att använda vår ersättningskalkylator för att bearbeta ditt ärendes information, skannas din information in och skickas omedelbart till vårt serviceteam. Dina personuppgifter används enbart till att ligga till grund för ersättningskravet. Om du har några frågor om hur du fyller i informationen, vänligen kontakta oss så hjälper vi gärna till.