Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning

Det är en situation som flygresenärer aldrig vill hamna i. De kan inte ta sitt flyg eftersom flygbolaget inte tar emot dem. Detta innebär att en efterlängtad semester eller ett viktigt affärsmöte snabbt kan falla bort utan att passageraren kan göra något åt saken. Du kan dock begära ersättning från flygbolaget.

Vid förseningar, inställda flygningar, nekad ombordstigning, överbokning och missade anslutningsflygningar har passagerarna rätt till kompensation eller återbetalning av biljetten i enlighet med EU:s förordning om passagerares rättigheter.


Bedömning av Flightright GmbH


Vad betyder nekad ombordstigning?

Om passagerarna redan befinner sig vid gaten och kan visa upp en giltig biljett och flygbolaget ändå vägrar låta dem flyga kallas detta för nekad ombordstigning. Dessutom får det inte finnas några motiverade skäl för att inte kunna flyga med dig. Några exempel på nekad ombordstigning Flight:

 • För många passagerare på grund av överbokning
 • Flygbolaget släpper inte in passageraren på planet trots att flygningen pågår.
 • Passageraren har bokats om på ett annat flyg.

För att ha rätt till ersättning måste nekad ombordstigning ske mot passagerarens vilja och med dennes samtycke. Förutsättningen är att passagerarna checkade in i tid, att alla bokningshandlingar finns tillgängliga och att passagerarna inte utgjorde någon säkerhets- eller hälsorisk för sig själva eller andra resenärer.

Frivillig nekad ombordstigning

Frivillig nekad ombordstigning innebär att flygbolaget försöker hitta passagerare på den aktuella flygningen som är villiga att bokas om till en senare flygning eller att avstå från flygningen i utbyte mot vissa förmåner och fördelar. Det är viktigt att veta att flygpassagerare inte har rätt till ersättning enligt EU-förordningen i sådana fall.

Oavsiktlig nekad ombordstigning

Om flygbolaget inte hittar några frivilliga som vill ge upp flygningen väljer flygbolaget godtyckligt ut passagerare som nekas ombordstigning och inte får ta flyget. Detta kallas ofrivilligt nekad ombordstigning när passagerare nekas ombordstigning. I detta fall har passagerarna rätt till kompensation enligt EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter. Dessutom kan de ha rätt till förmåner och till ombokning eller återbetalning av biljettpriset.

Vilka rättigheter har jag om jag nekas ombordstigning?

 • Enligt EU:s förordning om passagerarrättigheter har de drabbade passagerarna rätt till ersättning på mellan 250 och 600 euro.
 • Flygbolaget tillhandahåller omedelbart snacks och drycker.
 • Du kan få din biljett återbetald eller begära ett ersättningsflyg.
 • Oberoende av biljettpriset

Vad kan jag göra om jag nekas ombordstigning?

Om passagerarna drabbas av nekad ombordstigning bör de be flygbolaget att skriftligen bekräfta orsaken till överbokningen. Det är också tillrådligt att samla in kvitton som bevis, t.ex. för utdelade måltider eller kuponger. Flygresenärer bör också insistera på att få sina förnödenheter i form av snacks och drycker på flygplatsen.

När/hur får jag ersättning för nekad ombordstigning?

Sedan 2004 har EU:s flygpassagerarlagstiftning reglerat kompensation för överbokning i förordning nr 261/2004. Kompensationsbeloppet baseras på flygets längd och är inte beroende av det ursprungliga biljettpriset. Passagerare kan göra anspråk retroaktivt i upp till tre år. Det spelar ingen roll om flygresan var en del av en paketresa eller ett affärsmöte. En flygning måste omfattas av EU:s lagstiftning om flygpassagerare och antingen avgå från EU eller landa i EU medan flygbolaget är baserat i EU. Enligt EU:s förordning om passagerarrättigheter beräknas ersättningsbeloppet i förhållande till flygets längd:

 • Kortdistansflyg (upp till 1 500 kilometer): Du har rätt till en ersättning på 250 euro.
 • Medellånga transporter (mellan 1 500 till 3 500 kilometer): Du har rätt till en ersättning på 400 euro.
 • Långdistansflyg (över 3 500 kilometer): Du har rätt till en ersättning på 600 euro.

När/hur kan jag få biljettåterbetalning för nekad ombordstigning?

Om passagerare nekas ombordstigning på grund av överbokning kan de själva bestämma om de vill ta ett alternativt transportmedel eller om de vill ha ersättning för hela biljettpriset. Om flygbolaget inte erbjuder något alternativ kan passagerarna själva boka ett nytt flyg. De kan sedan debitera flygbolaget för kostnaden för detta senare. Har du nekats ombordstigning och behöver hjälp med återbetalning eller kompensation för din biljett? Våra experter på flygpassagerares rättigheter hjälper dig gärna. Kontrollera dina ersättningsanspråk nu, utan kostnad.

Vad har jag rätt till enligt EU:s bestämmelser om jag nekas ombordstigning?

Om flygbolaget har överbokat ett flyg och därför inte kan transportera passagerare som planerat har passagerarna rätt till mellan 250 och 600 euro i kompensation enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter. Vid överbokning har passagerarna samtidigt rätt till catering på flygplatsen. För att flygningen ska omfattas av EU:s flygpassagerarlagstiftning och för att passagerarna ska ha rätt till kompensation måste flygningen uppfylla ett antal krav.

Villkor:

 • Du har checkat in i tid. (Normalt upp till 45 minuter före avgång)
 • Din problemflygning var inte längre än 3 år sedan.
 • Ditt flyg har antingen startat i EU (vilket flygbolag som helst) eller landat i EU (flygbolag med säte i EU).
 • Du har en giltig biljett och en bokningsbekräftelse.
 • Bokningstypen, t.ex. individuell bokning, affärsresa eller paketresa, har ingen betydelse för din rätt till ersättning.

Hur länge är ersättningskrav för nekad ombordstigning giltiga?

Ersättningsanspråk kan fortfarande finnas flera år efter den faktiska flygningen. I Tyskland till exempel kan passagerare fortfarande begära ersättning tre år efter flygningen. I Sverige måste man skicka in sitt krav om ersättning till flygbolaget inom två månader, men har sedan ett giltigt krav i upp till 10 år. Om passagerare har drabbats av försenade eller inställda flyg under de senaste åren bör de kontrollera om de har rätt till ersättning och hur mycket pengar de kan få.

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Du fick ett billigt flyg men nu står flygbolaget i vägen för din semesterglädje eftersom de nekar dig ombordstigning? Ditt flyg är överbokat, försenat eller inställt? Som experter på flygpassagerares rättigheter hävdar vi din rätt till kompensation mot flygbolaget!

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Bedömning av Flightright GmbH

Rulla till toppen