Kompensation för missat anslutningsflyg - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

Kompensation för missat anslutningsflyg

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Kompensation för missat anslutningsflyg
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Kompensation för missat anslutningsflyg

Om du anländer till slutdestinationen med mer än tre timmars försening på grund av missat anslutningsflyg är du ersättningsberättigad och har även rätt till ytterligare tjänster på flygplatsen. I enlighet med EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter kan du få mellan 250 € och € 600 i ersättning.

Vid förseningar, inställda flygningar, nekad ombordstigning, överbokning och missade anslutningsflygningar har passagerarna rätt till kompensation eller återbetalning av biljetten i enlighet med EU:s förordning om passagerares rättigheter.Bedömning av Flightright GmbHMissade du ditt anslutningsflyg?

En försening från första flygningen kan ofta leda till att man missar sitt anslutningsflyg. Du kan vara berättigad till ersättning även i detta fall. Använd vår kostnadsfria ersättningskalylator för att se om du är berättigad till ersättning för missat anslutningsflyg.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Vad är mina rättigheter om jag missar mitt anslutningsflyg på grund av ett försenat flyg?

 • Du kan ha rätt till ersättning om du anländer till slutdestinationen med en försening på 3 timmars eller mer
 • Ersättningen uppgår till mellan 250 € och 600 € per passagerare
 • Efter 2 timmars väntetid på flygplatsen ska flygbolaget erbjuda mat och dryck
 • Hotellövernattning om flyget blir försenat till påföljande dag

Vad gör jag om jag missar ett anslutande flyg på grund av flygförsening?

 • Be flygbolaget att ge dig skriftlig bekräftan på orsaken till förseningen
 • Spara relevanta dokument, såsom kvitton och kuponger
 • Se till att du drar nytta av de tjänster du har rätt till på flygplatsen, inklusive mat och dryck
 • Kontrollera beloppet du kan ha rätt till via Flightrights ersättningskalkylator

När har passagerare rätt till ersättning för ett missat anslutningsflyg?

Ett flertal domstolar har styrkt flygpassagerares rättigheter genom domar som gynnar konsumenten. Europeiska domstolen i Luxemburg (ECJ) har utfärdat konsumentfrämjande domar som fastställer följande: Passagerare har rätt till ersättning för kraftiga förseningar som påverkar flygresor med anslutande flyg.

Passagerare som missar ett anslutande flyg på grund av flygbolagets tillkortakommanden har rätt till mellan 250 € och 600 € i kompensation om förseningen är längre än 3 timmar. Ersättningsbeloppet bestäms av distansen för hela resan; från flygets avgång till den slutgiltiga ankomstflygplatsen. Här nedan hittar du en tabell som visar hur ersättningsbeloppet beräknas:

 • Kortdistansflyg – Upp till 1500 km – Passagerare är berättigade till 250 € i ersättning
 • Mellandistansflyg – Mellan 1500 km och 3500 km – Passagerare är berättigade till 400 €
 • Långdistansflyg – Över 3500 km – Passagerare är berättigade till 600 € i ersättning

Försening, avbokning, överbokning eller missad anslutningsflygning? Du har rätt till:

Kort avstånd upp till 1500 kmMedelsträcka upp till 3500 kmLångsträcka från 3500 km
t.ex. Stockholm – Göteborgt.ex. Stockholm – Parist.ex. Stockholm – New York
250€400€600€

Vad för slags krav måste uppfyllas för att få kompensation?

För att ta reda på om du har ett giltigt ersättningsanspråk är det viktigt att kontrollera om EU-förordning 261/2004 verkligen kan tillämpas på flygningen. EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter gäller för alla flyg som lyfter från en flygplats inom EU. Dessutom är EU-reglerna gällande för flyg som landar inom EU om flygbolaget som utför flygningen har sitt säte i ett EU-land. Alla passagerare (förutom resande med nedsatt biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten) skyddas av dessa bestämmelser vid missat anslutningsflyg till följd av försenat eller inställt flyg. Det går att ansöka om kompensation i upp till 10 år efter flygresan enligt svenska lag. Dessa regler gäller även för affärsresenärer, passagerare som reser med lågprisflygbolag, paket- och charterresor, och barn som reser på en betald biljett.

OBS
Du kan ansöka om ersättning även om du har blivit erbjuden resekuponger, mat och dryck eller övernattning på hotell.

Vad händer om mitt anslutande flyg utförs av ett annat flygbolag?

Passagerare är berättigade till kompensation vid en flygstörning som leder till att passageraren missar ett anslutande flyg, och till följd av detta anländer till den slutgiltiga flygplatsen mer än tre timmar senare än den ursprungliga ankomsttiden. Alla flyg måste vara bokade på en och samma bokning för att ersättningsanspråket ska vara gällande – men det är inte nödvändigtvis ett problem om flera flygbolag finns med på bokningen. Om passageraren har bokat alla flyg med på samma bokning måste flygbolaget erbjuda alternativ transport så snabbt som möjligt. Om passageraren har bokat flygen med olika flygbolag och ett av flygen blir försenat är flygbolaget däremot inte ansvarigt om passageraren missar det anslutande flyget.

Har du missat ditt anslutningsflyg?

Så ansöker du om ersättning för ett missat anslutningsflyg

Det allra första steget är att se efter om man verkligen är ersättningsberättigad. Att ta reda på om ett fall uppfyller de krav som nämns i EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter (261/2004) kan vara ganska komplicerat. Utöver detta kan passageraren behöva jämföra omständigheterna rörande det missade anslutningsflyget med andra liknande fall och ibland krävs även tillgång till flygdatabaser. För den enskilda konsumenten är allt detta oftast en tidsödande och frustrerande uppgift.

Vi är experter på europeisk flygrätt och kan verifiera om du har rätt till ersättning på ett par minuter. Fyll bara i flyginformationen i vår unika ersättningkalkylator för att fastställa om du har ett giltigt ersättningsanspråk. Flightrights system analyserar hundratusentals flyg och meteorologiska datauppgifter, och kan snabbt verifiera om EU-förordning 261/2004 kan tillämpas i ditt fall. Genom att fylla i flyguppgifterna får du en kostnadsfri utvärdering av ditt fall. Hittills har mer än 3.2 miljoner kunder använt vår tjänst. Fyll i dina uppgifter här nedan för att påbörja ditt ärende.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Om ersättningskollen visar att det går att ansöka om kompensation för ett missat anslutningsflyg kan du enkelt överlämna ärendet till oss på en gång. Att anlita Flightright är det enklaste och mest effektiva sättet att få den ersättning du är berättigad till. Vi vet hur flygbolagen jobbar och vad de använder för tricks för att slippa betala ut den ersättning de är skyldiga sina passagerare. Detta hjälper oss att framföra våra kunders intressen på en jämlik spelplan gentemot flygbolagen. Vi ser till att du får den ersättning du har rätt till och tar ärendet vidare till domstol när det krävs. Vi har vunnit mer än 98 % av de fall där rättsprocess inletts.

Extra tjänster och service på flygplatsen

Om du råkar ut för en kraftigt försenad flygavgång är du berättigad till mer än bara kompensation, vare sig flygbolaget är ansvarigt för förseningen eller ej. Här nedan listar vi vad du har rätt till och när:

 • Kortdistans – Upp till 1500 km: försenad avgång med mer än 2 timmar – gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Mediumdistans – Mellan 1500 och 3500 km: försenad avgång med mer än 3 timmar – gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Långdistans – Över 3500 km: försenad avgång med mer än 4 timmar – gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande

Vad händer om mitt flyg är mer än 5 timmar försenat?

Om flygets avgång är försenat med mer än 5 timmar har passagerare rätt att avstå från att ta flyget. Passagerare kan antingen kräva att flygbolaget organiserar alternativ transport eller återbetalar biljetten.

Vad händer om mitt flyg är försenat till påföljande dag?

Om avgången flyttas till nästa dag kräver EU-reglerna att flygbolaget måste erbjuda övernattningsboende. Flygbolaget måste även bekosta transport mellan hotellet och flygplatsen.

maltid-och-dryck-pa-flygplatsen

Vad räknas som extraordinära omständigheter vid missat anslutningsflyg?

Det är inte alltid som flygstörningar berättigar till ersättning i enlighet med EU-förordningen. Om orsaken till förseningen låg utom flygbolagets kontroll har passageraren inget anspråk för ersättning. När flygbolaget inte anses ligga bakom förseningen räknas detta som “extraordinära händelser”, vilket bland annat innefattar:

 • Fåglar som flyger in i motor/vinge
 • Dåliga väderförhållanden
 • Strejker
 • Oundvikliga säkerhetsrisker
 • Stängning av flygplats eller luftrum
 • Politiska oroligheter

Ibland görs undantag vid situationer där flygbolaget anses ha kunnat undvika förseningen/inställningen. Ett exempel på detta är om flygbolaget hänvisar till dåligt väder och det visar sig att den verkliga orsaken är att flygbolaget underlåtit att skaffa tillräckligt med avisningsmedel. Även om flygbolaget är ansvarigt är detta något som passageraren har svårt att bevisa. Våra rättsexperter har tillgång till specialiserade databaser som hjälper dem att avgöra om flygbolaget är ansvarigt, vilket signifikant ökar chansen för utbetalning av ersättning.

Hur kan jag se till att mina rättigheter upprätthålls vid framtida flyg?

Har du bokat en framtida flygresa och vill försäkra dig om att du inte missar eventuell ersättning? Inga problem. Du kan lägga till ditt flyg i förväg i vår ersättningskalkylator så kan vi informera dig om du har rätt till ersättning om flyget blir försenat.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Checklista: Dina rättigheter vid missat anslutningsflyg

 • Du kan ha rätt till mellan 250 € och 600 € om du anländer till den slutgiltiga destinationen med mer än 3 timmars försening.
 • Efter 2 timmars väntan på flygplatsen har du även rätt till mat och dryck

Uppfyllningskrav:

 • Flygen har bokats på en och samma bokning
 • Du har checkat in i tid (vanligtvis senast 45 minuter innan avgång)
 • Flygbolaget är ansvarigt för den försenade eller inställda flygningen
 • Flygstörningen skedde inom de senaste 10 åren.
 • Flyget avgick inom EU (alla flygbolag) eller landade i ett EU-land (såvida flygbolaget även har sitt säte inom EU)
 • Även charterresenärer och passagerare på affärsresa har rätt till ersättning
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Bedömning av Flightright GmbH

Sök

Har du missat ditt anslutningsflyg?

Tiden är ofta kort på anslutningar. En försening kan snabbt leda till att nästa flygning missas. EU-lagstiftningen skyddar passagerare och ger dem rätt till ersättning.

Rulla till toppen