Ingen ersättning för försenade eller inställda flyg - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

Ingen ersättning för försenade eller inställda flyg

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Ingen ersättning
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Ingen ersättning för försenade eller inställda flyg

Flygstörningar i form av förseningar, inställningar, nekad ombordstigning eller missat anslutningsflyg ger i enlighet med EU:s förordning 261/2004 ofta rätt till ersättning mellan 250 € och 600 €.. För att dessa ersättningsanspråk ska vara gällande måste flygbolaget ligga till grund för störningen. Om företaget har gjort allt de kan för att upprätthålla den planerade flygningen har det ingen skyldighet gentemot berörda passagerare.

Vid förseningar, inställda flygningar, nekad ombordstigning, överbokning och missade anslutningsflygningar har passagerarna rätt till kompensation eller återbetalning av biljetten i enlighet med EU:s förordning om passagerares rättigheter.


Bedömning av Flightright GmbH


I enlighet med EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter (261/2004) är passagerare inte berättigade till ersättning om:

 • Du anländer till slutdestinationen mindre än 3 timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden
 • Du blev informerad om det inställda flyget 14 dagar eller mer i förväg.
 • Passageraren checkade inte in i tid. Om inte annat angivits ska passagerare checka in minst 45 minuter innan avgång (med undantag för inställt flyg)
 • Flygningen var schemalagd för mer än 10 år sedan.
 • Passageraren reste på en gratis eller nedsatt biljett som inte var tillgänglig för allmänheten
 • Passageraren reste på en gratis barnbiljett
 • Flygningen påverkades av extraordinära omständigheter

Vad räknas som extraordinära omständigheter vid flygstörningar?

Extraordinära omständigheter är faktorer som inte kan undvikas även om flygbolaget vidtagit alla rimliga åtgärder. Detta betyder att flygbolaget inte är skyldigt att betala kompensation. Här nedan kan du se exempel på några av de allra vanligaste extraordinära omständigheterna:

Extraordinära omständigheter: ingen rätt till ersättning

 • Generell strejk
 • Pilotstrejk
 • Flygledningsstrejk
 • Inställda flyg orsakade av strejker
 • Extrema väderförhållande
 • Luftrumsstörning orsakad av naturkatastrofer (t.ex askmoln)
 • Nödlandning på grund av storm
 • Blixtnedslag på föregående flygning
 • Turbinskada som orsakats av fågelkollision
 • Radarstörning
 • Passagerare som öppnar nödlandningsutgången
 • Försening av landningsgodkännande
 • Stängt luftutrymme
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Omständigheter som ger passagerare rätt till ersättning

 • Tekniska problem
 • Otillräckligt med avisningsmedel under vintersäsongen
 • Avsaknad av personal (besättning eller pilot)
 • Sen ankomst till ett anslutande flyg som orsakats av flygbolaget
 • Sjukdom inom besättningen
 • Mobil boardingtrappa som kolliderar med flygplanet

Passagerare skyddas av EU-lagstiftningen

Det finns vissa undantag avseende dessa omständigheter vilket kan leda till att flygbolaget ändå blir skyldigt till att kompensera berörda passagerare. Exempelvis kan ett flygbolag som har underlåtit att införskaffa det avisningsmedel som krävs för en säker flygning bli skyldigt att betala ut ersättning till sina passagerare. Tyvärr är det svårt att bevisa detta utan experthjälp. Här på Flightright kan vi däremot göra en noggrann utvärdering, där vi bland annat använder oss av specialiserade flygdatabaser som innehåller hundratusentals flygrutter och väderdata, för att sedan lämna in säkra bevis till rätten som bevisar att flygbolaget är ansvarigt för förseningen.

Vad för slags villkor måste uppfyllas för att få ersätttning?

Flygpassagerare är ersättningsberättigade om de anländer till slutdestinationen med 3 timmars försening eller mer om flyget ställdes in eller om de missade ett anslutande flyg och de reser på en giltig biljett. Flyget måste avgå från en flygplats inom EU eller landa på en flygplats inom EU och även ha sitt säte i ett EU-land. Flygbolag är även förpliktigade att betala ut ersättning till passagerare som nekas ombordstigning på grund av överbokning.

EU-förordningen innefattar såväl passagerare som reser å jobbets vägnar som de som reser via lågprisflyg eller charterresa. Barn kan även ha rätt till ersättning såvida de har ett säte bokat på flyget. Passagerare som reser på en gratis eller nedsatt biljett från bonusprogram (‘frequent flyer’) eller tävlingar har också ersättningsanspråk.

Däremot finns det vissa situationer där flygbolaget kan neka ombordstigning mot passagerarens vilja utan att de får ersättning:

 • Passagerare utan giltig biljett
 • Passagerare med ogilitiga resedokument
 • Gratis barnbiljett
 • Passageraren är berusad
 • Passageraren har en smittsam sjukdom
 • Passageraren utgör en säkerhetsrisk
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Hur mycket ersättning kan man få för försenade eller inställda flyg, nekad ombordstigning eller missat anslutningsflyg?

Du har rätt till ersättning förutsatt att flygstörningen inte orsakades av extraordinära omständigheter eller nekad ombordstigning berodde på passageraren (ogiltiga identitetsdokument, försenad till check-in/boarding eller andra orsaker). EU-förordningen 261/2004 ger passagerare rätt till kompensation vars belopp bestäms i enlighet med flygresans distans:

 • En flygsträcka på upp till 1500 km: 250 € i ersättning för försenade eller inställda flyg, överbokning eller missat anslutningsflyg.
 • En flygsträcka på mellan 1500 km och 3500 km: 400 € i ersättning för försenade eller inställda flyg, överbokning eller missat anslutningsflyg.
 • En flygsträcka på mer än 3500 km: 600 € i ersättning för försenade eller inställda flyg, överbokning eller missat anslutningsflyg.

Försening, avbokning, överbokning eller missad anslutningsflygning? Du har rätt till:

Kort avstånd upp till 1500 kmMedelsträcka upp till 3500 kmLångsträcka från 3500 km
t.ex. Stockholm – Göteborgt.ex. Stockholm – Parist.ex. Stockholm – New York
250€400€600€

Hur ansöker jag om ersättning?

EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter har redan tolkats på en rad olika sätt. Luddiga termer och oklara begrepp som “ankomsttid” och “extraordinära omständigheter” gör det svårare att klura ut om man som passagerare har rätt till ersättning och kan underminera ens ersättningskrav.

När du ansöker om ersättning kan det vara ytterst viktigt att känna till liknande fall eftersom det ökar framgångsutsikten för utbetalning av kompensation från flygbolaget – speciellt med tanke på att rättspraxis gällande flygstörningar har utvecklats sedan EU-förordning 261/2004 introducerades. Tack vare vår gedigna erfarenhet inom flygpassagerares rättigheter kan Flightrights experter ta hand om ditt ärende och se till att dina rättigheter upprätthålls. Använd vår kostnadsfria ersättningskalkylator för att snabbt se om du har rätt till ersättning och hur mycket du du kan få i kompensation.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Ersättningskalkylatorn hjälper dig att ta reda på om du är ersättningsberättigad i enlighet med EU-förordning 261/2004 på endast ett par minuter. Sedan kan du enkelt instruera Flightright att kräva ersättning från flygbolaget å dina vägnar. Så fort vi har tagit emot din fullmakt kontaktar vi flygbolaget med ett ersättningskrav. Genom att välja Flightright får du hjälp av en erfaren, europeisk marknadsledare inom flygersättning. Flightrights mångåriga expertis ser till att vi kan förhandla på samma nivå som flygbolagen. Vi kämpar för att du ska få ut den ersättning du har rätt till, även om det betyder att vi måste ta ärendet till domstol där vi vinner 98% av mål. Flightrights provision (29,75 % av det totala ersättningsbeloppet) tas endast ut om vi ser till att kompensation betalas ut till dig. Du betalar ingenting om ersättningskravet inte kan genomdrivas — detta inkluderar rättegångskostnader.

maltid-och-dryck-pa-flygplatsen

Vad är mina rättigheter medan jag väntar på flygplatsen?

Oavsett om flygbolaget är ansvarigt för det försenade eller inställda flyget eller ej måste företaget erbjuda extra tjänster. Om ett flyg är försenat eller inställt har du som passagerare rätt till viss service utan kostnad. Vad för slags service du är berättigad till beror på flygresans distans. Nedan hittar du en summering av vad du har rätt till och när:/p>

 • Kortdistansflyg (Upp till 1500 km): försenad avgång med mer än 2 timmar – gratis mat och dryck samt 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
 • Mellandistansflyg (mellan 1500 och 3500 km): avgång försenad med mer än 3 timmar – gratis mat och dryck, och 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
 • Långdistansflyg (mer än 3500 km): avgång försenad med mer än 4 timmar – gratis mat och dryck, och 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden

Du får rätt till ytterligare service om flyget blir mer än 5 timmar försenat eller om ditt flyg blir försenat till påföljande dag.

Förseningar med mer än 5 timmar

Om flyget är mer än 5 timmar försenat har du rätt att avbeställa ditt flyg, oavsett bakgrunden till förseningen. Flygbolaget är då skyldigt att återbetala biljetten eller organisera alternativ transport.

Försenat till nästa dag

Oavsett om förseningen beror på strejker, extraordinära omständigheter eller inställt flyg har flygbolaget en skyldighet att erbjuda passagerare övernattning på hotell om flyget blir flyttat till dagen därpå. Flygbolaget måste även ta på sig kostnaden för transport mellan flygplatsen och hotellet.

Hur kan jag se till att mina rättigheter upprätthålls vid framtida flyg?

Har du bokat en framtida flygresa och vill försäkra dig om att du inte missar eventuell ersättning? Inga problem. Du kan lägga till ditt flyg i förväg i vår ersättningskalkylator så kan vi informera dig om du har rätt till ersättning om flyget blir försenat.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Checklista: När är du inte berättigad till kompensation?

 • Vid extraordinära omständigheter, t.ex. strejk, dåliga väderförhållanden, fågelkollision och stängning av luftrummet
 • Du anländer till slutdestinationen med mindre än 3 timmars försening
 • Du checkade inte in i tid
 • Flyget var för mer än 10 år sedan
 • Passageraren reste på en gratis eller reducerad biljett som inte är tillgänglig för allmänheten
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Bedömning av Flightright GmbH

Sök

Passagerare skyddas av EU-lagstiftningen

Vid avbokning, försening, överbokning och missade anslutningsflyg har passagerare rätt till ersättning enligt EU: s passagerarrättighetsförordning.

Rulla till toppen