Flightright kostnader – översiktligt och transparent

Flightright är Europas ledande juridiska onlinetjänst för flygpassagerare. Sedan 2010 har vi sett till att passagerare får den kompensation de har rätt till vid inställda eller försenade flyg.

Vi erbjuder framgångsgaranti: Du får din ersättning eller så är vår tjänst helt utan kostnad. Vid utbetalat ersättningskrav dras 29,75 % (inklusive moms) provision från det totala ersättningsbeloppet. Ingen utbetalning från flygbolaget, ingen kostnad.Låt Flightright se till att ditt kompensationskrav betalas ut och dra nytta av vår framgångsgaranti utan någon som helst kostnadsrisk.

flightright-kostnader

Din utbetalning vid lyckat ersättningskrav

Vi överför ersättningen till dig så fort vi erhåller beloppet från flygbolaget. Vid indriven fordran behåller Flightright 29,75 % (inklusive moms) av det totala ersättningsbeloppet. När du anlitar oss ser du direkt vad som kommer att betalas ut vid lyckat kompensationskrav. Tack vare vår ersättningskalkylator får du reda på det exakta beloppet på en gång.

Utbetalning vid delvis ersättning/förlikning

Möjlig förlikning ingås endast med ditt godkännande och om det anses vara ekonomiskt rimligt. Flightright och de advokater vi anlitar erbjuder gärna rådgivning för att hjälpa dig nå ett beslut angående förlikning. En förlikning kan leda till att advokat- och rättegångskostnader uppgår till mer än ersättningssumman, om dessa kostnader (vilket är gängse praxis) inte faller på flygbolaget. Om advokatens arvode är högre än ersättningen tar Flightright på sig kostnaden – du behöver aldrig betala ur egen ficka.

Ingen ersättning: Flightright tar på sig alla kostnader

I de fall där ersättningskravet inte får önskat resultat betyder vår framgångsgaranti att du slipper all kostnad: Om vi inte lyckas driva igenom kompensation är vår tjänst helt gratis – även om vi har tagit ditt ärende till domstol. Se till att dina rättigheter efterföljs helt utan risk med hjälp av denna innovativa tjänst.

Vad kostar det att driva ett ärende via Flightright?

Exempel: Familj med 2 barn, flyg Stockholm – Abu Dhabi (långdistansflyg från 3.500 km)

BiljetterErsättningsbeloppUtbetalningVår framgångsavgiftSkatter
4€2,400€1,550.34€714.00€135.66

Flightright kostar som exempel

FlygErsättningsbeloppFlightrights kostnaderFlightrights framgångsavgiftUtbetalning till kund
easyJet U25108 | 05.11.2020 | 20:05€25029.75 % inkl. moms74.38 €€175.63

Så får du din ersättning

1
Fyll i informationen om ditt flyg
2
Vi hävdar dina rättigheter
3
Du får din ersättning

Flightright Kostnader FAQ

Har du någon fråga om Flightright kostnader eller hur vi hjälper dig? Här finns en översikt av den viktigaste informationen.

Hur får jag ersättning med hjälp av Flightright?

Fyll i dina flyguppgifter på Flightrights hemsida. Om du är berättigad till ersättning kan du instruera Flightright att verkställa ditt krav inom några minuter.

Vad kostar Flightright?

Om anspråket lyckas ligger Flightrights framgångsavgift mellan 20 – 30% (plus moms) av det totala ersättningsbeloppet.

Vad händer om Flightright inte lyckas?

Flightright verkställer antingen ditt ersättningskrav eller så är tjänsten helt gratis – även om ett mål har väckts till domstol.

Hur mycket kostar det juridiska biträdet?

Det finns ingen risk för dig när du anlitar våra avtalsjurister (som då blir ditt juridiska ombud genom processen). Om ditt ärende förloras helt eller delvis i domstolen så täcker Flightright alla kostnader. Om ni kommer överens om en förlikning kvittas kostnaderna mot ersättningen. Vi förlikar endast med ditt medgivande och när det är rimligt att göra så, vilket ditt juridiska ombud kommer att rådgiva dig om. Om vi vinner i domstolen måste flygbolaget ersätta rättegångskostnaderna. Du kommer aldrig behöva betala några avgifter som överstiger ditt ersättningsbelopp. Våra avtalsjurister är experter på passagerares rättigheter och har ett nära samarbete med oss. Flightright tar endast risken för rättegångskostnaderna när du anlitat advokater som vi har rekommenderat.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING

Vad har andra kunder att säga? *

*Bedömning av Flightright GmbH. Vi har inte granskat äktheten av bedömningen.

Vi står upp för dina rättigheter

Flightright ger dig en jämlik chans gentemot mot flygbolagen. Flygbolag sätter sig ofta på tvären när kunden själv ansöker om ersättning. Slipp allt krångel och anlita oss istället. Vi kombinerar mångårig rättsexpertis med den allra senaste teknologin och har redan vunnit mer än 350,000,000 € i kompensation åt våra kunder.Se till att du får den ersättning du har rätt till via vår marknadsledande tjänst.