Försenade och inställda flyg - väderförhållanden | Flightright

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

Försenade och inställda flyg på grund av dåliga väderförhållanden

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

väderförhållanden
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Försenade och inställda flyg på grund av dåliga väderförhållanden

Om flyget inte kan lyfta i tid på grund av oväder, tjock dimma eller askmoln har passagerare normalt sett inte rätt till ersättning. Detta beror på att dåliga väderförhållande räknas som en “extraordinär omständighet”, vilket omnämns i artikel 4 av EU-förordning 261/2004. Flygbolaget har ingen kontroll över sådana omständigheter och kan heller inte förhindra dess förekomst, “även om alla rimliga åtgärder vidtagits av det berörda lufttrafikföretaget för att undvika försening eller inställd flygning” – enligt EU-förordningen.

Vid förseningar, inställda flygningar, nekad ombordstigning, överbokning och missade anslutningsflygningar har passagerarna rätt till kompensation eller återbetalning av biljetten i enlighet med EU:s förordning om passagerares rättigheter.Bedömning av Flightright GmbHNär har jag rätt till kompensation om flyget ställs in/försenas på grund av oväder?

 • Om andra flyg avgår planmässigt vid samma tid kan det tyda på att ditt flyg skulle ha kunnat lyfta som planerat; och:
 • Flygstörningen skedde för max 10 år sedan
 • Du checkade in i tid
 • Du anlände till slutdestinationen minst 3 timmar senare eller mer
 • Ditt flyg avgick eller landade inom EU. I det senare fallet måste flygbolaget vara baserat i ett EU-land

Vad gör jag vid flygstörningar som orsakats av dåligt väder?

 • Se till att utnyttja de tjänster och service du har rätt till på flygplatsen
 • Be flygbolaget om en skriftlig bekräftan på orsaken till förseningen
 • Spara bokningsunderlag, t.ex boardingkort, bokningsbekräftelse och eventuella kuponger
 • Flygbolaget ska även erbjuda gratis mat och dryck vid förseningar över 2 timmar
 • Kontrollera beloppet du kan ha rätt till via Flightrights ersättningskalkylator
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Finns det möjlighet till ersättning vid dåligt väder?

EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter fastställer att flygbolaget inte behöver betala ut kompensation vid “extraordinära omständigheter”. Däremot finns det undantag där flygbolaget trots allt anses ansvarigt för de olägenheter som ett inställt, försenat eller överbokat flyg medför. För att EU-förordningen ska vara gällande krävs det att flyget ska ha avgått från en flygplats inom EU eller att flygningen utförs av ett flygbolag som hör hemma i ett EU-land och även landar inom EU. Ersättningsanspråket gäller oberoende av biljettpriset och gäller även för resenärer som har bokat en paketresa och passagerare på affärsresa.

När går det inte att få ut kompensation vid dåligt väder?

EU-förordningen 261/2004 använder termen “extraordinära omständigheter” men anger ingen exakt definition för vad detta innefattar, vilket lämnar ett relativt stort utrymme för tolkning.

Passagerare är inte kompensationsberättigade vid flygstörninarg som orsakats av dåligt väder i följande scenarion:

 • Askmoln: Naturkatastrofer räknas som force majeure. Vid askmoln påverkas flygtrafiken som då ställs in. Askmolnet hindrar pilotens sikt och askpartiklar kan påverka höjd- och fartmätarnas sensorer.
 • Oväder: Vid extrema väderförhållanden kan flygtrafiken ofta stoppas av flygtrafikledningen eller skjutas upp till senare. Dåliga väderförhållanden såsom snö, storm, snöblandat regn och tjock dimma befriar flygbolaget från ersättningsansvar.
 • Stormigt väder: Darmstadts tingsrätt har fastställt att kompensation uteblir om föregående flyg tvingas att göra en nödlandning på grund av stormväder och det påföljande flyget blir försenat eller ställs in. (LG Darmstadt, domslut 06/11/2013 – 7 S 208/12)

Hur mycket kan jag få i ersättning?

För flyg som är försenade med 3 timmar eller mer, inställda flyg, samt nekad ombordstigning fastställer EU-förordningen olika belopp baserat på flygets distans:

 • Om flygresans distans är upp till 1500 km ligger schablonersättningen på 250 € för ett försenat, inställt eller ombokat flyg.
 • Vid en flygdistans på mellan 1500 km och 3500 km är passagerare berättigade till 400 € i kompensation för ett försenat, inställt eller ombokat flyg.
 • Om flygresans distans är mer än 3500 km uppgår ersättningen till 600 € för ett försenat, inställt eller ombokat flyg.

Försening, avbokning, överbokning eller missad anslutningsflygning? Du har rätt till:

Kort avstånd upp till 1500 kmMedelsträcka upp till 3500 kmLångsträcka från 3500 km
t.ex. Stockholm – Göteborgt.ex. Stockholm – Parist.ex. Stockholm – New York
250€400€600€

Flygbolag som använder dåligt väder som ursäkt

När flygstarten blir försenad eller inställd på grund av dåligt väder beror det troligtvis på att väderförhållandena är så pass dåliga att flygbolaget eller flygtrafikledningen anser att säkerhetsrisken för att tillåta flygningen är alltför hög. Om så är fallet är det givetvis positivt att flygbolagen skjuter upp flyget tills dess att det är säkert att flyga igen. Men det händer att flygbolag använder sig av “dåligt väder” som ursäkt vid försenat eller inställt flyg, fastän de i själva verket hade kunnat förhindra flygstörningen, för att slippa betala ut kompensation. Ett tecken på att flygstörningen hade kunnat undvikas är om andra flygbolag flyger som normalt medan ditt flyg är försenat eller inställt.

Däremot är det svårt för passagerare att bevisa att flygplanet faktiskt hade kunnat lyfta som planerat. Flightright har databaser som kontrollerar både väder- och flyginformation, vilket hjälper oss att enkelt avgöra vilka flyg som kunde ha lyft eller ej. Detta är en ovärderlig resurs som styrker ditt ersättningsanspråk.

Avsaknad av avisningsvätska är ett annat svepskäl som flygbolag ofta använder sig av. Under senare år har många flygbolag ansett att ett flyg som ställs in på grund av minusgrader och ogenomförbar avisning ska ses som en “extraordinär omständighet”. Om förseningen är relaterad till avsaknaden av avisningsvätska kan flygbolaget däremot bli ersättningsskyldigt på grund av den misslyckade avisningen av planet. Detta är ett problem som flygbolaget skulle ha förutsett och därför kan passagerare utkräva ersättning.

Har ditt flyg inte avgått som planerat på grund av dåligt väder?

Kan jag ansöka om kompensation?

Flightright guidar dig genom alla de moment som krävs för att hävda den ersättning du har rätt till. Så här enkelt ansöker du: lägg in flyginformationen i vår ersättningskalkylator och få reda på om du har ett giltigt ersättningsanspråk inom ett par minuter. Tack vare våra databaser, teknologiska resurser och experter på EU-flygrätt kan vi avgöra huruvida det försenade eller inställda flyget beror på extraordinära händelser eller om du har rätt till kompensation.

Kan ersättningskalkylatorn avgöra om du har ett giltigt ersättningsanspråk? Ett klick är det enda som behövs för att ge oss tillåtelse att driva igenom ditt ersättningskrav och du slipper ödsla tid och energi på att kämpa på egen hand mot flygbolaget. När du anlitar Flightright får du en pålitlig service som är specialiserad på flygpassagerares rättigheter. Vårt internationella nätverk av experter har redan krävt ut mer än 100 miljoner euro å våra kunders vägnar.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER
maltid-och-dryck-pa-flygplatsen

Andra tjänster och service på flygplatsen

Oavsett om det försenade eller inställda flyget orsakats av ‘extraordinära omständigheter’ – vilket oftast är fallet när dåligt väder ligger till grund för flygstörningar – eller ej så har passagerare rätt till vissa tjänster och service medan de väntar på flygplatsen. Dessa tjänster blir tillgängliga beroende på förseningens längd och flygets distans. Här nedan ser du vad du har rätt till och när rätten träder i kraft:

 • Kortdistansflyg (upp till 1500 km): avgång försenad med 2 timmar eller mer – gratis mat och förfriskningar samt 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
 • Mellandistansflyg (mellan 1500 och 3500 km): avgång försenad med 3 timmar eller mer – gratis mat och förfriskningar, och 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
 • Långdistansflyg (mer än 3500 km): avgång försenad med 4 timmar eller mer – gratis mat och förfriskningar, och 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden

När dåligt väder orsakar mer än 5 timmars försening

Om flyget är 5 timmar försenat eller mer har du rätt till att avbeställa ditt flyg, oavsett bakgrunden till förseningen. Flygbolaget är då skyldig till att återbetala biljetten eller organisera alternativ transport.

När dåligt väder orsakar till att flyget flyttas fram till nästa dag

Vare sig förseningen beror på strejker, extraordinära omständigheter, dåliga väderförhållanden eller inställt flyg har flygbolaget en skyldighet att erbjuda passagerare övernattning på hotell om flyget blir flyttat till dagen därpå. Flygbolaget måste även ta på sig kostnaden för transport mellan flygplatsen och hotellet.

Hur kan jag se till att mina rättigheter upprätthålls vid framtida flyg?

Har du bokat en framtida flygresa och vill försäkra dig om att du inte missar eventuell ersättning? Inga problem. Du kan lägga till ditt flyg i förväg i vår ersättningskalkylator så kan vi informera dig om du har rätt till ersättning om flyget blir försenat.

Har ditt flyg inte avgått som planerat på grund av dåligt väder?

När är jag inte berättigad till ersättning vid dåligt väder?

 • Dåligt väder, såsom storm, askmoln eller extremt dåliga väderförhållanden som leder till att alla andra flygningar inte heller kan utföras som planerat
 • Du anländer till destinationen med mindre än 3 timmars försening
 • Du checkade inte in i tid
 • Den berörda flygningen skedde inom de senaste 10 åren
 • Flygningen utfördes utanför EU
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Bedömning av Flightright GmbH

Sök

Har ditt flyg inte avgått som planerat på grund av dåligt väder?

Flygbolag använder ofta dåligt väder som en ursäkt för att inte betala ersättning. Flightright undersöker noga den verkliga orsaken till flygproblemet och kämpar för din rätt till ersättning.

Rulla till toppen