Inställt flyg? Har du koll på dina rättigheter? - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

Ersättning för inställt flyg

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Ersättning för inställt flyg
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Ersättning för inställt flyg

Om oturen är framme och flygbolaget plötsligt ställer in ditt flyg kan vi trösta dig med att du åtminstone har rätt till kompensation, såväl som service och extra tjänster på flygplatsen. Om flygbolaget inte har informerat om flygändringen inom 14 dagar innan flygets avgång är passagerare berättigade till mellan 250 € —600 € i ersättning för besväret, i enlighet med EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter.

Vid förseningar, inställda flygningar, nekad ombordstigning, överbokning och missade anslutningsflygningar har passagerarna rätt till kompensation eller återbetalning av biljetten i enlighet med EU:s förordning om passagerares rättigheter.Bedömning av Flightright GmbHBlev ditt flyg inställt?

Blev ditt flyg inställt? Flightright hjälper dig att hävda din rätt och kräva ekonomisk ersättning från flygbolaget. Du kan enkelt använda vår ersättningskalkylator för att kontrollera om du är berättigad till en ersättning och sedan skicka in ditt ärende till oss. Flightright driver ditt ärende vidare mot flygbolagen och ser till att du får din eventuella ersättning.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Vad är mina rättigheter vid inställt flyg?

 • Återbetalning av biljetten eller ersättningsflyg
 • Rätt till ersättning om flygbolaget informerade om det inställda flyget 14 dagar eller mindre innan schemalagd avgång
 • Ersättningsbeloppet uppgår till mellan 250 € och 600 €
 • Rätt till mat och dryck efter 2 timmars väntetid på flygplatsen

Vad gör jag om mitt flyg blir inställt?

 • Se till att utnyttja erbjudandet om gratis mat och dryck på flygplatsen
 • Be flygbolaget att skriftligt bekräfta orsaken till inställningen
 • Spara bevis, såsom kvitton på utlägg, kuponger och nya biljetter
 • Kontrollera ditt ersättningskrav med vår nätbaserade kalkylator

Vad kan jag få i ersättning för ett inställt flyg?

EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter säkerställer att passagerare antingen får hela biljettpriset återbetalat eller erbjuds ersättningsflyg. Om du blev informerad mindre än 14 dagar innan flygets planerade avgång kan du som passagerare ha rätt till mellan 250 € och 600 € per person, beroende på flygresans distans och tidpunkten för ersättningsflygets avgång eller ankomst.

Om ditt flyg flyttas fram anses det som inställt och i sådana fall har passageraren ersättningsanspråk. Ju tidigare flygbolaget informerar dig om flygets nya tid, desto större risk finns det för att flygets originaltid ändras utan att flygbolaget måste betala ut kompensation. Priset på biljetten har inget inflytande på ditt ersättningsanspråk och även passagerare som har bokat paketresa kan kräva ersättning.

Tabellen här nedan summerar de olika scenarion som EU-förordningen har inflytande på:

Besked innan avgångAlternativt flyg:Rätt till ersättning
Mer än 14 dagar innanAvgång/ankomst är irrelevant
7 -14 dagar innanAvgång max 2 timmar tidigare/ landar max 4 timmar senare
7 -14 dagar innanAvgår mer än 2 timmar tidigare/ ankommer mer än 4 timmar senare
Mindre än 7 dagar innanAvgår max 1 timme tidigare/ankommer max 2 timmar senare
Mindre än 7 dagar innanAvgår mer än 1 timme tidigare/ankommer mer än 2 timmar senare
Mindre än 14 dagar innanInget alternativflyg erbjuds

Om du blev informerad om det inställda flyget enligt ovanstående tabell är du berättigad till ersättning om de följande kraven uppfylls:

 • Flygbolaget är ansvarigt för det inställda flyget
 • Incheckningen har skett inom utsatt tid
 • Flyget skulle ha avgått inom EU eller landa i ett EU-land, och i det senare fallet ska flygbolaget även ha sitt säte inom EU
 • Det inställda flyget var för max 10 år sedan

Om ovanstående krav uppfylls är du berättigad till följande ersättning:

 • Kortdistansflyg — Upp till 1500 km: Passagerare kan ha rätt till 250 € i ersättning
 • Mellandistansflyg — Mellan 1500 km och 3500 km: Passagerare kan ha rätt till 400 €
 • Långdistansflyg — Mer än 3500 km: Passagerare är berättigade till 600 € i ersättning

Försening, avbokning, överbokning eller missad anslutningsflygning? Du har rätt till:

Kort avstånd upp till 1500 kmMedelsträcka upp till 3500 kmLångsträcka från 3500 km
t.ex. Stockholm – Göteborgt.ex. Stockholm – Parist.ex. Stockholm – New York
250€400€600€

Inställt flyg: Återbetalning av biljett eller ersättningsflyg?

Flygbolaget ska informera om det inställda flyget så fort som möjligt. Även om du inte har rätt till ersättning (dvs om flygbolaget informerade dig 2 veckor eller mer innan avresan) måste flygbolaget erbjuda ersättningsflyg eller återbetala hela biljettpriset.Du kan välja mellan följande alternativ:

 • Återbetalning av kostnaden för originalbiljetten
 • Alternativ transport med flyg, tåg eller buss inom en skälig tidsram
 • Alternativt flyg vid ett senare datum (beroende på tillgänglighet)
 • Returflyg till din avgångsflygplats så fort som möjligt

Har du fått ett flyg avbokat?

Inställt flyg och affärsresenär?

Om du råkade ut för ett inställt flyg under tjänsteresan så är det ändå du som får ersättningen, inte din arbetsgivare. Samma gäller för statliga tjänstemän som enligt EU-lagstiftning erhåller ersättningen. Det är individen som påverkas av besväret en flygförsening för med sig och som därför ska få kompensation – inte personen som betalade för biljetten. Detta gäller oberoende av flygbiljettens pris.

OBS
Du kan kräva upp till 600 € i ersättning, även om flygbolaget redan har återbetalat biljettpriset. Även om flygbolaget ger ut kuponger för mat och dryck betyder det inte att de slipper undan ersättningsansvaret.

Hur ansöker jag om ersättning när flyget blir inställt?

Utan juridisk kunskap kan det vara svårt att bedöma om man är ersättningsberättigad efter inställt flyg eller inte. Låt Flightright ta reda på om du har rätt till kompensation. Vi är experter på europeisk flygpassagerarrätt och kan avgöra om EU-lagstiftning går att tillämpa på just din situation. Flightright ser till att du får din ersättning, även i de fall där flygbolaget inte är samarbetsvilligt. Tack vare vår kostnadsfria ersättningskalkylator kan du enkelt avgöra om ditt inställda flyg faller inom ramen för EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter. Lägg in dina flyguppgifter för att snabbt och enkelt få reda på hur mycket du kan vara berättigad till i ersättning. Ersättningskalkylatorn har redan använts av 3,2 miljoner passagerare och påbörjar ditt första steg på vägen mot att få den ersättning du har rätt till.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Om ersättningskontrollen visar att du har ett giltigt kompensationsanspråk för det inställda flyget kan du ge oss i uppdrag att påbörja fordran på en gång. När du anlitar Flightright väljer du en partner som är insatt, pålitlig och proaktiv: Vi erbjuder de bästa utsikterna för ett lyckat ersättninganspråk och indrivning av det belopp som föreskrivs i EU-lagstiftning.

Passagerare ignoreras allt för ofta av flygbolagen. I mer än 7 år har vi på Flightright kämpat för att flygpassagerare ska få vad de har rätt till. Flightright representerar kundens intresse och ser till att passagerare får en jämlik grund att stå på. Vi säkerställer att du får den ersättning du är berättigad till även om det betyder att ärendet hamnar i rätten, där vi vinner 98% av mål.

Varför är det så svårt att hävda mina rättigheter på egen hand?

Inte sällan händer det att flygbolag struntar i att svara på passagerares klagomål eller så svarar de med standardiserade svar som ber kunden att avvakta under en längre tid. Eller så erbjuder flygbolaget rabattkuponger som ofta är värda mycket mindre än den kompensation passageraren har rätt till. EU-regler rörande flygpassagerares rättigheter är något som de allra flesta inte har koll på och flygbolag informerar inte alltid sina passagerare om deras rättigheter. Utan juridisk kunskap känner sig passagerare ofta förvirrade och vet inte hur eller vem de ska vända sig till för att kräva ersättning.

Detta är något som Flightright vägrar att acceptera. Tack vare vår erfarenhet och expertis inom europeisk rättshjälp känner vi till vad man bör beakta och kan se till att du får kompensation för ditt inställda flyg. Vi skickar ut en ersättningsfordran till flygbolaget åt dig. Vid behov tar vi ärendet till domstol. Om vi inte lyckas driva igenom ditt ersättningskrav står vi för kostnaderna. Vi tar endast ut provision på 25% (+ moms) om vi vinner ditt ersättningskrav åt dig. Dra nytta av vår expertis och erfarenhet inom internationell rättshjälp för flygpassagerare och få ut din ersättning snabbt och enkelt genom att hävda dina rättigheter med oss.

maltid-och-dryck-pa-flygplatsen

Rätt till mat, dryck och andra tjänster

Om du har tvingats vänta under en längre tid på flygplatsen är du berättigad till mer än eventuell kompensation. Flygbolaget är bland annat skyldigt att erbjuda passagerarna mat och dryck. Passagerare är för övrigt även berättigade till två telefonsamtal eller e-postmeddelande. Dessa tjänster måste erbjudas oberoende av omständigheterna bakom det inställda flyget – oavsett om det handlar om tekniskt fel, dåligt väder eller strejk. Tjänsterna gäller vare sig flygbolaget är ansvarigt för inställningen av flyget eller ej.

 • Kortdistans (Upp till 1500 km): försenad avgång med mer än 2 timmar – gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Mediumdistans (Mellan 1500 och 3500 km): försenad avgång med mer än 3 timmar – gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Långdistans (Mer än 3500 km): försenad avgång med mer än 4 timmar – gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande

Vad är “extraordinära omständigheter” vid inställt flyg?

Flygbolagen är inte alltid skyldiga att betala ut kompensation för inställda eller försenade flyg. Vid “extraordinära omständigheter” befrias flygbolaget från ersättningsskyldighet. Detta är faktorer som ligger utom flygbolagets ansvar eller kontroll och innefattar följande omständigheter:

 • Avstängning av flygplats eller luftutrymm
 • Politisk instabilitet
 • Säkerhetsrisker som inte kan undvikas
 • Strejker
 • Fågelkollision med motorn
 • Dåligt väder (dimma, hagel, storm eller kraftig snö)

Undantag görs om flygbolaget anses ha kunnat undvika förseningen/inställningen om rimliga åtgärder hade vidtagits. Ett exempel på detta är om flygbolaget hänvisar till dåligt väder och det visar sig att den riktiga orsaken är att flygbolaget underlåtit att skaffa tillräckligt med avisningsmedel. I dessa fall kan det hända att flygbolaget anses ligga bakom förseningen – speciellt om andra flyg kunde lyfta i tid. Oftast är detta inte det lättaste att bevisa för passagerare på egen hand. Våra experter gör en noggrann utvärdering med hjälp av specialistdatabaser som innehåller meteorologisk information om hundratusentals flyg. Dessa datauppgifter hjälper oss att ta fram tillräckligt med bevis för att fastställa om flygbolaget bär ansvar för det inställda eller försenade flyget.

Hur kan jag se till att mina rättigheter upprätthålls vid framtida flyg?

Har du bokat en framtida flygresa och vill försäkra dig om att du inte missar eventuell ersättning? Inga problem. Du kan lägga till ditt flyg i förväg i vår ersättningskalkylator så kan vi informera dig om du har rätt till ersättning om flyget blir försenat.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Checklista: Dina rättigheter om flyget ställs in

 • Du kan ha rätt till mellan 250 € och 600 € om du blev informerad om det inställda flyget mindre än 14 dagar innan avresan
 • Du kan antingen få biljettpriset återbetalat eller be flygbolaget boka om dig på ett alternativt flyg så fort som möjligt
 • Om flyget blir mer än 2 timmar försenat har du rätt till mat och dryck på flygplatsen

Förutsättningskrav:

 • Du har checkat in i tid (i allmänhet senast 45 minuter innan avgång).
 • Flygstörningen skedde för max 10 år sedan.
 • Extraordinära omständigheter såsom strejk eller dåligt väder befriar flygbolaget från ersättningsansvar.
 • Flyget lyfte inom EU (gäller för alla flygbolag) eller landade inom EU (förbehållet att flygbolaget har sitt säte i ett EU-land).
 • Även passagerare som har bokat charter eller reser inom jobbet är ersättningsberättigade.
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Bedömning av Flightright GmbH

Sök

Har du fått ett flyg avbokat?

Med mer än tio års erfarenhet hjälper Flightright dig att genomdriva din rätt till ersättning.

Rulla till toppen