Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

Inställda flyg

Kontrollera din ersättning på 2 minuter

Dina rättigheter som passagerare

Inställda flyg kan vara väldigt frustrerande, särskilt man blivit informerad med kort varsel. Men vilka rättigheter har resenärer som drabbats av inställda flyg? Flygbolagen är skyldiga att så snabbt som möjligt informera passagerarna i händelse av en inställd resa. Flygbolaget ska också sträva efter att hitta en lämplig ersättningsresa åt de drabbade resenärerna så snart som möjligt.

Ersättningar och förmåner?

Det finns två typer av tjänster som resenärer kan förvänta sig. Det finns dels så kallade förmåner, som måste erbjudas oavsett orsaken till att flygbolaget har ställt in flygresan. Den andra möjligheten är ersättning, det vill säga de avgifter som betalas ut till passagerarna för besväret. Detta behöver bara betalas om det är flygbolaget som är ansvariga för den inställda flygningen.

Passagerarnas rättigheter i form av förmåner

När ett flyg är försenat på grund av tekniska fel, väderrelaterade problem eller strejker har passagerare rätt till viss kostnadsfrihjälp. Flygbolagen är i dessa fall skyldiga att ge fördelar i form av gratis dryck och måltider samt tillgång till kommunikationsmedel. Flygbolaget kan endast låta bli att erbjuda dessa förmåner om det skulle leda till ytterligare förseningar att erbjuda dem.

Rätt till ersättning vid tekniska problem

Om passagerarna inte informerades om den inställda flygningen minst 14 dagar före avresa och inte får vetskap om den förrän de anländer till flygplatsen, ligger allt ansvar hos flygbolaget. Förutom förmånerna kan detta innebära att passagerarna är berättigade till ersättning. Detta varierar mellan 250 och 600€ men gäller bara om flyget är minst tre timmar försenat. Denna ersättning betalas ut oberoende av biljettpriset om inte passagerarna har rest gratis (t.ex. små barn). För väder- eller strejkrelaterade avvikelser från färdplanen är flygbolagen inte ansvariga och därmed inte är skyldiga att göra några utbetalningar till passagerarna.

Störningar utom flygbolagets kontroll

Flyg som ställts in på grund av väderrelaterade problem anses vara utom flygbolagens kontroll och berättigar inte passagerare till ersättning. I en sådan situation har passagerarna inte rätt till ersättning, trots att de blev informerade med kort varsel. Flygbolagen är inte skyldiga att kompensera för besväret eftersom de inte kunnat förhindra det.

Frågan om huruvida passagerare har rätt till ersättning vid dåligt väder har diskuterats mycket. Det är väldigt svårt att, till exempel, avgöra om det är flygbolaget ansvar om flygplanet inte avvisats tillräckligt snabbt.
Särskilda omständigheter på marken, till exempel om flygplatspersonal strejkar, är inte heller flygbolagets ansvar och passagerarna är därmed inte berättigade till ersättning.

Ersättning för inställda flyg

Rätten till ersättning beror på förseningens längd och avståndet till den planerade flygdestinationen. Följande lista visar passagerares rätt till ersättning:

  • Om din resa är kortare än 1 500 kilometer har du efter två timmars väntetid rätt till fria måltider och förfriskningar, samt möjligheter att kontakta familj via telefon, e-post eller fax.
  • För resor upp till 3 500 kilometer har du rätt till de ovan nämnda fördelarna när väntetiden överskrider tre timmar.
  • Om resan försenas med mer än fem timmar, kan du som passagerare begära att avboka resan. Flygbolaget är då skyldigt att återbetala hela biljettpriset.
  • Om resan eller anslutande flyg inte är planerat av avgå förrän nästa dag, måste flygbolaget betala hotellboende och erbjuda passagerarna ett gratis telefonsamtal.

Vad måste passagerna göra om flygningen ställs in?

Ersättningsbeloppet beror på flygresans längd:

  • 250€ för en resa på upp till 1500 kilometer (2.379 kr; Beroende på aktuell växelkurs).
  • 400€ för flygningar inom EU för en resa på mer än 1500 kilometer, och för alla övriga flygningar på mellan 1500 och 3500 kilometer (3.807 kr; Beroende på aktuell växelkurs).
  • 600€ för en resa på mer än 3500 kilometer (5.710 kr; Beroende på aktuell växelkurs).

Ütöver rätten till ersättning på upp till 600€ kan passagerarna också vara berättigade till andra så kallade hjälpförmåner. Erbjudandet av dessa förmåner är obligatoriskt, oavsett om flygbolaget är ansvarigt för störningen eller inte.

Kontrollera din ersättning på 2 minuter