Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

Försenat flyg

Kontrollera din ersättning på 2 minuter

Försenat flyg - dina rättigheter som passagerare

Flygpassagerares rättigheter specificeras i EU-förordningen 261/2004. Där anges vilka tjänster flygbolagen är skyldiga att erbjuda sina passagerare i händelse av en försenad eller inställd flygresa. Förutom tjänster såsom mat, dryck och boende, kan passagerare ha rätt till ekonomisk ersättning.

Tillämpning av förordningen om flygpassagerares rättigheter

Förordningen om flygpassagerares rättigheter gäller för alla flygningar inom EU, oavsett var det ansvariga flygbolaget har sitt säte. Dessutom omfattar den alla flygningar som landar inom EU från tredje land, förutsatt att flygbolaget har sitt säte i EU.

När har du rätt till ersättning?

För att vara berättigad till ersättning måste villkoren i förordningen uppfyllas. Passagerare måste kommit till flygplatsen i tid för att checka in (45 minuter före planerad flygning, om inte annat anges av flygbolaget) och kunna uppvisa giltig biljett.

En passagerare har rätt till ersättning om flygbolaget är ansvarigt för förseningen. Detta är vanligtvis fallet när ett flygbolag får tekniska fel, men omfattar inte strejker eller väderrelaterade förseningar. I fråga om en försenad flygning ska ersättning betalas ut efter viss väntetid. Förseningar på mer än tre timmar och inställda flyg berättigar till ersättning från flygbolaget.

Hur stor är ersättningen?

Om flygbolaget är ansvarigt har de berörda passagerarna rätt till ersättning på upp till 600€. Storleken på beloppet beror på flygresans längd, inte på biljettens pris. I förordningen anges att passagerare som blir fyra timmar eller mer försenade på en flygning på 3 500 kilometer eller mer är berättigade till 600€ (5.710 kr; Beroende på aktuell växelkurs) i ersättning. För försenade flygningar inom 1 500-3 500 kilometer ska 400€ (3.807 kr; Beroende på aktuell växelkurs) att betalas ut av flygbolaget. Om längden på flygningen är under 1 500 kilometer, har passageraren rätt till 250€ (2.379 kr; Beroende på aktuell växelkurs) i ersättning.

Om flygbolaget inte är ansvarigt

Om orsaken till förseningen ligger utanför flygbolagets ansvar kan passagerarna inte göra anspråk på ersättning. Detta gäller särskilt under så kallade "särskilda omständigheter", till exempel strejker, dåligt väder och stängning av en flygplats eller ett luftrum. I dessa situationer har passagerarna ofta rätt till förmåner såsom dryck, mat, gratis telefonsamtal och om det skulle behövas hotellboende.

Om en flygning är mer än fem timmar försenad har passagerarna rätt att avboka flygningen. Flygbolaget är skyldigt att informera passagerarna om detta alternativ, inklusive beloppet som återbetalas. Alternativt har en passagerare rätt till ersättningstransport till antingen destinationen eller resans startpunkt.

Det kan finnas rätt till ersättning även vid förseningar orsakade av väder, om flygbolaget inte har förberett sig tillräckligt för dåligt väder. Fördröjning orsakade exempelvis av att flygbolaget underlåtit att använda tillräckligt med halkbekämpningsmedel kan leda till att passagerare har rätt till ersättning. Detta gäller särskilt när flygplan vid andra flygbolag kunnat lyfta på utsatt tid. Flightright utvärderar varje enskilt fall, för att bedöma de särskilda väderförhållandena vid varje försening. Kontrollera om du är berättigad till ersättning genom att använda vår ersättningskalkylator.

Kontrollera din ersättning på 2 minuter