Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

Ersättning vid försenat flyg

Om du har otur nog att råka ut för en flygförsening kan vi glädja dig med att du kan ha rätt till upp till €600 i ersättning från flygbolaget. Om flygbolaget har orsakat förseningen, och flyget är mer än 3 timmar försenat, är passagerare berättigade till minst €250 per person enligt EU-lagstiftning.

Ersättningskrav för försenade flyg

Vad är mina rättigheter om flyget är försenat?

 • Ersättning efter 3 timmars försening
 • Kompensation mellan €250 och €600
 • Extra tjänster efter 2 timmar
 • Ingen ersättning om förseningen orsakats av extraordinära omständigheter
 • Ersättningsrätten innefattar passagerare som har bokat paketresa

Vad ska jag göra om mitt flyg är försenat?

 • Be flygbolaget bekräfta orsaken till förseningen
 • Spara relevanta dokument, såsom kvitton och kuponger
 • Utnyttja erbjudandet om kostnadsfri måltid och dryck på flygplatsen
 • Använd vår ersättningskalkylator för att ta reda på om du är ersättningsberättigad
 • Enter your flight data to calculate your entitled compensation
 • Använd dig av vår rättsexpertis: vi kämpar för din rätt till ersättning

När får passagerare rätt till ersättning vid förseningar?

Enligt EU-förordning 261/2004 baseras ersättningen för försenade flyg på flygresans distans. Ersättning kan hävdas vid alla flyg som är mer än 3 timmar försenade och uppfyller förordningens krav. Se nedan för en sammanställning av hur ersättningen baseras på flygdistansen:

 • Försenat kortdistansflyg - Under 1500 km - Passagerare är berättigade till €250 i ersättning
 • Försenat mellandistansflyg - Mellan 1500 km och 3500 km - Passagerare är berättigade till €400
 • Försenat långdistansflyg - Från 3500 km - Passagerare är berättigade till €600 i ersättning

Biljettpriset har ingen inverkan på ersättningsbeloppet vilket gör att det även går bra att ansöka om ersättning från lågprisflygbolag. Passagerare kan dessutom kräva ersättning för försenade flyg så långt som 10 år bakåt. För att ditt ersättningskrav ska vara giltigt måste flyget lyfta eller landa på en flygplats inom EU; i det senare fallet måste flygbolaget även ha sitt säte i ett EU-land.

Ersättningsbelopp för försening baserat på flygdistans

Hur beräknas förseningen?

Det är viktigt att komma ihåg att förseningar beräknas enligt ankomsttiden och inte tidpunkten för flygets avgång. Men vad räknas som flygets ‘ankomsttid’ egentligen? EU-domstolen fastställde i ett domslut i september 2014 (ärende C-425/13) att ankomsttiden definieras som den tid då flygplanet når den slutgiltiga destinationen samt att åtminstone en av dörrarna har öppnats. Detta är baserat på förutsättningen att passagerarna då har tillåtelse att lämna planet.

Försenad under affärsresan?

Även om du råkar ut för en flygförsening under en affärsresa är det du som får ersättningen, inte din arbetsgivare. Samma gäller för statliga tjänstemän. Det är personen som har fått utstå förseningen som blir ersatt - inte den som betalade för biljetten. Detta gäller oavsett biljettpris.

Viktigt: Du kan kräva upp till €600 i ersättning även om du redan har fått biljettpriset återbetalat. Även om flygbolaget har gett dig presentkort är du berättigad till hela ersättningsbeloppet.

Hur ansöker jag om ersättning vid försenat flyg?

Det allra första steget är att kontrollera att du är ersättningsberättigad. Detta kan vara en relativt krånglig process som kräver en hel del: tillgång till flygdatabaser, kunskap nog att jämföra andra liknande fall med sitt eget och koll på om EU-förordning 261/2004 kan tillämpas eller ej. Utan den rättskunskap och tekniska utrustning som krävs visar det sig ofta vara en ganska så komplicerad uppgift.

Gör det enkelt för dig själv och ansök om ersättning via Flightright istället. Fyll bara i flyginformationen i vår kostnadsfria ersättningkalkylator, se efter om du har rätt till kompensation och lämna resten till oss. Vi kan verifiera om du har ett giltigt ersättningsanspråk på bara ett par minuter.

Flightrights system analyserar hundratusentals flyg och meteorologiska datauppgifter, och kan snabbt verifiera om EU-förordningen kan tillämpas i ditt fall. Hittills har mer än 5.2 miljoner kunder använt vår tjänst. När du bestämmer dig för att anlita oss väljer du att ta stöd av ett företag som framgångsrikt har hävdat flygpassagerares rättigheter i mer än 7 år.

Kontrollera din ersättning på 2 minuter

Om ersättningskalkylatorn visar att förseningen berättigar till kompensation kan du enkelt ge oss tillstånd att hävda dina rättigheter på en gång.

Med Flightright på din sida får du specialisthjälp från en partner med expertis inom området. Vi erbjuder en pålitlig och effektiv tjänst som hjälper dig att få den ersättning du har rätt till. Vårt nätverk av europeiska experter, tillsammans med vår internationella erfarenhet, ser till att vi kan förhandla på samma nivå som flygbolagen. Vi finns alltid där för dig så att du kan få din ersättning så fort som möjligt. När det krävs tvekar vi inte att ta ärendet till domstol. Vi har vunnit mer än 98 % av de fall där rättsprocess inletts.

Varför är det så svårt att hävda mina rättigheter på egen hand?

Många flygbolag struntar i att informera sina passagerare om deras rättigheter vid flygförseningar. Att ignorera kunden helt är en vanligt förekommande taktik. Eller så erbjuder flygbolaget billiga presentkort som inte ens kommer i närheten av det belopp passagerarna egentligen har rätt till, och ser till att de skriver på dokument där kunden avsäger sina övriga rättigheter. Flygbolaget hoppas på att den drabbade passageraren inte förstår sina rättigheter fullt ut, eller ger upp i frustration efter upprepade försök att hävda sina rättigheter. Detta är något som Flightright vägrar att acceptera. Vi hjälper passagerare att få den ersättning de har rätt till och ser till att de äntligen kan göra sina röster hörda.

Flightright tar på sig den finansiella risken, oavsett resultat. Om vi inte lyckas driva igenom ditt ersättningskrav står vi för kostnaderna. Vid framgångsrikt ersättningskrav ligger vår provision på 25% (+ moms) av det totala ersättningsbeloppet. Som kund slipper du utlägg och kostnader. Dra nytta av vår expertis och erfarenhet inom internationell rättshjälp för flygpassagerare och få ut din ersättning snabbt och enkelt genom att hävda dina rättigheter med oss.

Rätt till service och assistans på flygplatsen

Service och extra tjänster vid flygförsening

Om du råkar ut för en kraftigt försenad flygavgång har du rätt till mer än bara kompensation, vare sig flygbolaget är ansvarigt för förseningen eller ej. Här nedan listar vi dina rättigheter till service och extra tjänster baserat på förseningens längd och flygresans distans:

 • Kortdistans - Under 1500 km: försenad avgång med mer än 2 timmar - gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Mediumdistans - Mellan 1500 och 3500 km: försenad avgång med mer än 3 timmar - gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Långdistans - Mer än 3500 km: försenad avgång med mer än 4 timmar - gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande

Mer än 5 timmars flygförsening?

Om ditt flyg blir försenat med mer än 5 timmar kan du välja att inte ta flyget och flygbolaget måste då återbetala biljetten. Passagerare kan även be flygbolaget arrangera snabbast möjliga alternativtransport till slutdestinationen. Ett annat alternativ är att flygbolaget erbjuder transport tillbaka till flygets utgångspunkt om passageraren till exempel missar ett affärsmöte på grund av att det försenade flyget leder till missat anslutningsflyg.

Är flyget försenat till påföljande dag?

Om avresan är försenad till påföljande dag kan du utnyttja flygbolagets erbjudande om övernattning och transfer från och till flygplatsen. Vanligtvis arrangerar flygbolagen själva övernattning och transfer och informerar sina passagerare om detta arrangemang. Innan du bestämmer dig för att boka något själv bör du alltid höra av dig direkt till flygbolaget först. Se även till att du får skriftlig bekräftan om flygbolaget lovar att återbetala kostnaden för hotell som du bokar själv.

Vad är “extraordinära omständigheter” vid försenat flyg?

Om grunden till flygstörningen anses bero på “extraordinära omständigheter” är du inte berättigad till ersättning. Detta är faktorer som ligger utom flygbolagets ansvar eller kontroll och innefattar följande omständigheter:

 • Avstängning av flygplats eller luftutrymme
 • Politisk instabilitet
 • Säkerhetsrisker som inte kan undvikas
 • Strejk
 • Fågelkollision
 • Dåliga väderförhållande

Här finns det dock vissa undantag. Exempelvis kan flygbolaget anses ligga till grund för förseningen när problemet hade gått att undvika om rimliga åtgärder hade vidtagits. Ett exempel på detta är om flygbolaget hänvisar till dåligt väder och det visar sig att den riktiga orsaken är att flygbolaget underlåtit att skaffa tillräckligt med avisningsmedel. I sådana fall kan det hända att flygbolaget anses ligga bakom förseningen - speciellt om andra flyg kunde lyfta i tid.

Checklista: Du har rätt till ersättning om ...

 • Du anländer till slutdestinationen med mer än 3 timmars försening
 • Du har checkat in i tid (i allmänhet senast 45 minuter innan avgång)
 • Flygstörningen skedde inom de senaste 10 åren.
 • Flygbolaget är ansvarigt för förseningen (dvs. tekniska problem eller sjuk besättning).
 • Flyget lyfte inom EU (gäller för alla flygbolag) eller landade inom EU (förbehållet att flygbolaget har sitt säte i ett EU-land)
 • Flygbolaget redan har givit dig mat, förfriskningar eller resekuponger. Detta har ingen påverkan på ditt ersättningskrav
Kontrollera din ersättning på 2 minuter