Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

När är man inte berättigad till ersättning?

Flygstörningar i form av förseningar, inställningar, nekad ombordstigning eller missat anslutningsflyg ger, i enlighet med EU:s förordning 261/2004, ofta rätt till ersättning mellan 250 € och 600 €.. För att dessa ersättningsanspråk ska vara gällande måste flygbolaget ligga till grund för störningen. Om företaget har gjort allt de kan för att upprätthålla den planerade flygningen har det ingen skyldighet gentemot berörda passagerare.

Ingen rätt till kompensation vid extraordinära omständigheter

I enlighet med EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter (261/2004) är passagerare inte berättigade till ersättning om:

 • Du anländer till slutdestinationen mindre än 3 timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden
 • Passageraren checkade inte in i tid. Om inte annat angivits ska passagerare checka in minst 45 minuter innan avgång (med undantag för inställt flyg)
 • Flygningen var schemalagd för mer än 10 år sedan
 • Passageraren reste på en gratis eller nedsatt biljett som inte var tillgänglig för allmänheten
 • Passageraren reste på en gratis barnbiljett
 • Flygningen påverkades av extraordinära omständigheter

Vad räknas som extraordinära omständigheter vid flygstörningar?

Extraordinära omständigheter är faktorer som inte kan undvikas även om flygbolaget vidtagit alla rimliga åtgärder. Detta betyder att flygbolaget inte är skyldigt att betala kompensation. Här nedan kan du se exempel på några av de allra vanligaste extraordinära omständigheterna:

 • Flygplatsen eller luftutrymmet är stängt
 • Politiska oroligheter/säkerhetsrisker som inte går att undvika
 • Strejk
 • Fågelkollision
 • Dåliga väderförhållanden såsom dimma, hagel, storm eller kraftigt snöfall

Det finns vissa undantag avseende dessa omständigheter vilket kan leda till att flygbolaget ändå blir skyldigt till att kompensera berörda passagerare. Exempelvis kan ett flygbolag som har underlåtit att införskaffa det avisningsmedel som krävs för en säker flygning bli skyldigt att betala ut ersättning till sina passagerare. Tyvärr är det svårt att bevisa detta utan experthjälp. Här på Flightright kan vi däremot göra en noggrann utvärdering, där vi bland annat använder oss av specialiserade flygdatabaser som innehåller hundratusentals flygrutter och väderdata, för att sedan lämna in säkra bevis till rätten som bevisar att flygbolaget är ansvarigt för förseningen.

Vem är inte berättigad till ersättning?

Ibland handlar det inte om extraordinära omständigheter runt flyget vid nekande av kompensation, utan omständigheter gällande individuella passagerare. Här nedan listar vi möjliga skäl till nekad ombordstigning vid fall där passageraren inte har rätt till kompensation:

 • Ogiltig biljett
 • Ogilitiga resedokument
 • Gratis barnbiljett
 • Passageraren är berusad
 • Passageraren har en smittsam sjukdom
 • Passageraren utgör en säkerhetsrisk

Vem är berättigad till kompensation?

Passagerare som drabbas av kraftiga flygstörningar – vare sig det handlar om försening, inställning, ombokning eller missat flygbyte – är generellt berättigade till kompensation under EU-lagstiftning. EU-förordningen innefattar såväl passagerare som reser å jobbets vägnar, som de som reser via lågprisflyg eller charterresa.

Annan service på flygplatsen

Oavsett om flygbolaget är ansvarigt för det försenade eller inställda flyget måste företaget erbjuda extra tjänster. Om ett flyg är försenat eller inställt på grund av extraordinära omständigheter har du som passagerare rätt till viss service utan kostnad. Vad för slags service du är berättigad till beror på flygresans distans. Nedan hittar du en summering av vad du är berättigad till och när:

 • Kortdistansflyg (Under 1500 km): försenad avgång med mer än 2 timmar - gratis mat och dryck samt 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
 • Mellandistansflyg (mellan 1500 och 3500 km): avgång försenad med mer än 3 timmar - gratis mat och dryck, och 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
 • Långdistansflyg (mer än 3500 km): avgång försenad med mer än 4 timmar - gratis mat och dryck, och 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
Mat och dryck på flygplatsen

Förseningar med mer än 5 timmar

Om flyget är mer än 5 timmar försenat har du rätt att avbeställa ditt flyg, oavsett bakgrunden till förseningen. Flygbolaget är då skyldigt att återbetala biljetten eller organisera alternativ transport.

Försenat till nästa dag

Oavsett om förseningen beror på strejker, extraordinära omständigheter eller inställt flyg har flygbolaget en skyldighet att erbjuda passagerare övernattning på hotell om flyget blir flyttat till dagen därpå. Flygbolaget måste även ta på sig kostnaden för transport mellan flygplatsen och hotellet.

Checklista: När är du inte berättigad till kompensation?

 • Vid extraordinära omständigheter, t.ex. strejk, dåliga väderförhållanden, fågelkollision och stängning av luftrummet
 • Du anländer till slutdestinationen med mindre än 3 timmars försening
 • Du checkade inte in i tid
 • Flyget var för mer än 10 år sedan
 • Passageraren reste på en gratis eller reducerad biljett som inte är tillgänglig för allmänheten
Kontrollera din ersättning på 2 minuter