Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter

Flygpassagerare har varit skyddade mot kraftiga flygstörningar alltsedan EU-förordning 261 introducerades 2004. Lagstiftningen bekräftar att inställda eller kraftigt försenade flygningar, missat anslutningsflyg och flygändringar orsakar stora olägenheter och att drabbade passagerare därför har rätt till ersättning.

EU-förordning 261 om flygpassagerares rättigheter

För vem gäller EU-förordningen?

 • Passagerare med giltig biljett och bokningsbekräftelsey och som påbörjar sin resa från en flygplats inom EU - eller landar i ett EU-land och flygbolaget har sitt säte inom EU

Det spelar ingen roll om passagerarna

 • har bokat paket-/charterresa
 • flyger med ett lågprisflyg
 • är på affärsresa
 • är barn (betald biljett)
 • reser på en gratis eller nedsatt biljett såld via kundlojalitets- eller marknadsföringsprogram

EU-förordningen gäller inte för:

 • Passagerare som reser på en gratis eller nedsatt biljett som inte är tillgänglig för allmänheten
 • Flygresenärer som inte checkade in i tid. Om inget annat står föreskrivet ska passagerare checka in senast 45 minuter innan avresan (förutom om flyget är inställt)

Varför infördes Förordningen om flygpassagerares rättigheter

EU-förordningen finns till för att skydda passagerare mot de problem och olägenheter som orsakas av långa väntetider och inställda flyg, i de fall där flygbolaget kan förhindra flygstörningen. “Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.”

Förordningen ger passagerare skydd mot flygstörningar och utgör även en drivfjäder för flygbolagen att upprätthålla punktligare flygningar. Dessa rättigheter gäller även för passagerare som har bokat en paketresa.

EU-förordningen har att göra med följande:

 • Passagerare som berörs av försenade, inställda eller överbokade flygningar, samt nekad ombordstigning
 • Beroende på omständigheterna, och huruvida kraven uppfylls, berättigar förordningen till kompensation på mellan 250 € och 600 € per person
 • Garanterad assistans och grundläggande service i de fall då ett flyg ställs in eller försenas med flera timmar
 • Rätt att kräva ombokning till ett annat flyg eller avstå från flygningen vid inställt eller försenat flyg med mer än 5 timmars försening
 • Förordningen förpliktigar flygbolaget till att informera sina passagerare om förseningar, inställda flyg och deras rättigheter

Flygbolagen måste informera passagerare om deras rättigheter

Alla flygbolag måste klart och tydligt informera sina kunder om deras rättigheter som flygpassagerare. De är förpliktigade att informera om detta via bokningsbekräftelsen/faktura, skriftliga meddelanden vid förseningar och uppdaterad information via flygbolagets webbplat

Berlins tingsrätt beslutade (domslut den 8 oktober 2015, 52 O 102/15; domslut ej signerat) att flygbolaget Germania måste upphöra att felaktigt informera sina kunder om deras rättigheter vid kraftiga förseningar och översålda biljetter. Tingsrätten fann att ett dokument om utbetalning av ersättning och assistans vid överbokning, inställda flyg och kraftiga förseningar, vilket hade publicerats på flygbolagets webbplats, beskrev passagerares rättigheter på ett vagt och delvis felaktigt sätt. Informationsbladet visade inte utbetalningsbeloppet på mellan €250 och €600 i ersättning, och nämnde heller inte att flygpassagerare kan välja mellan att få biljettpriset återbetalat eller ett gratis flyg till resans utgångspunkt vid inställt flyg

Vad får jag i ersättning för ett försenat flyg?

För att en passagerare ska vara berättigad till kompensation för en flygförsening måste planet ha landad minst tre timmar senare än planerat. Om detta är fallet kan du kräva mellan €250 och €600 från flygbolaget, beroende på flygresans distans. Utöver detta ska alla passagerare som berörs av flygförseningen även erbjudas mat, dryck och andra tjänster.

Vad får jag om flyget ställs in?

Om du berörs av ett inställt flyg och flygbolaget inte informerar dig om detta minst 14 dagar innan avresan är du berättigad till mellan 250 € och 600 €. Ersättningsbeloppet baseras på flygresans distans. Du kan även välja att få resan återbetald eller att flygbolaget arrangerar alternativ transport.

Vad får jag om mitt flyg är överbokat?

Om du blir nekad ombordstigning på grund av överbokning, och planet som flygbolaget bokar om dig till anländer mer än tre timmar senare än originalflyget har du ersättningsanspråk. Ersättningsbeloppet ligger på mellan 250 € och 600 €. Om du är på flygplatsen när flygningen ändras har du även rätt till mat och dryck.

Vad får jag i ersättning för missat anslutningsflyg?

Om en flygstörning leder till missat anslutningsflyg, och du anländer mer än 3 timmar senare till slutdestinationen än planerat kan du kräva kompensation från det flygbolag som orsakade förseningen. Ersättningsbeloppet baseras på den totala resans distans, såvida flygen är på samma bokning. Om flygförseningen är längre än 2 timmar har du även rätt till kostnadsfri mat och dryck på flygplatsen.

Vad får jag i ersättning om jag är på affärsresa?

Om du har råkat ut för ovanstående flygstörningar vid en affärsresa är du berättigad till ersättning från det ansvariga flygbolaget. Kompensationen går direkt till dig och inte din arbetsgivare, iochmed att det är individen som utsätts för olägenheten som förtjänar att ersättas. Samma gäller för passagerare som flyger i anknytning till ett statsbesök.

OBS: Även om flygbolaget har gett dig kuponger eller presentkort - ofta till ett mindre värde än den ersättning du har rätt till - kan flygbolaget inte frigöras från ersättningsplikten.

Hur ansöker jag om kompensation?

Det allra första steget är att kontrollera om du har ett giltigt ersättningsanspråk. Detta kan vara en relativt utdragen och krånglig process som kräver en hel del: tillgång till flygdatabaser, kunskap nog att jämföra andra liknande fall med sitt eget och koll på om EU-förordning 261/2004 kan tillämpas eller ej. Utan den rättskunskap och tekniska utrustning som krävs visar det sig ofta vara en ganska så komplicerad uppgift. Gör det enkelt för dig själv och ansök om ersättning via Flightright istället. Fyll bara i flyginformationen i vår kostnadsfria ersättningkalkylator, se efter om du har rätt till kompensation och lämna resten till oss.
Flightrights system analyserar hundratusentals flyg och meteorologiska datauppgifter, och kan snabbt verifiera om EU-förordningen kan tillämpas i ditt fall. Du får en omedelbar utvärdering, helt utan kostnad. Flightright har sett till att mer än 100 € miljoner har betalats ut till passagerare som råkat ut för flygstörningar och mer än 5.2 miljoner kunder har nu använt vår tjänst

Kontrollera din ersättning på 2 minuter

Om ersättningskalkylatorn visar att förseningen berättigar till kompensation kan du enkelt ge oss tillstånd att hävda dina rättigheter på en gång. Med Flightright på din sida får du specialisthjälp från en partner med expertis inom området. Vi erbjuder en pålitlig och effektiv tjänst som hjälper dig att få den ersättning du har rätt till. Vårt nätverk av europeiska experter, tillsammans med vår internationella erfarenhet, ser till att vi kan förhandla på samma nivå som flygbolagen. Vi finns alltid där för dig så att du kan få din ersättning så fort som möjligt. När det krävs tvekar vi inte att ta ärendet till domstol där vi framgångsrikt har drivit igenom mer än 99 % av fall.

Mat och dryck på flygplatsen

Rätt till mat, dryck och andra tjänster på flygplatsen

Om du råkar ut för en kraftigt försenad flygavgång är du i enligt EU-regler berättigad till mer än bara eventuell kompensation, vare sig flygbolaget är ansvarigt för förseningen eller ej. Här nedan listar vi vad du har rätt till och när:

 • Kortdistans - Under 1500 km: försenad avgång med mer än 2 timmar - gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Mediumdistans - Mellan 1500 och 3500 km: försenad avgång med mer än 3 timmar - gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Långdistans - Mer än 3500 km: försenad avgång med mer än 4 timmar - gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande

Om ditt flyg är överbokat får du omedelbart rätt till ytterliga tjänster och service. Vid försenade eller inställda flyg utökas passagerarens rättigheter: om du har väntat på flygplatsen i mer än 5 timmar har du rätt till att avbeställa flyget. Om flyget skjuts upp till påföljande dag måste flygbolaget stå för övernattning på hotell. Mer information om dessa rättigheter hittar du på Flightrights sida om flygförseningar och inställt flyg.

Vad är “extraordinära omständigheter”?

Det är inte alltid som flygstörningar berättigar till ersättning i enlighet med EU-förordningen. Om orsaken till förseningen låg utom flygbolagets kontroll har passageraren inget anspråk för ersättning. När flygbolaget inte anses ligga bakom förseningen räknas detta som “extraordinära händelser”, vilket bland annat innefattar:

 • Oundvikliga säkerhetsrisker
 • Stängning av flygplats eller luftrum
 • Fåglar som flyger in i motorn
 • Dåliga väderförhållanden
 • Strejke
 • Politiska oroligheter

Här finns det dock vissa undantag. Exempelvis kan flygbolaget anses ligga till grund för förseningen när problemet hade gått att undvika om rimliga åtgärder hade vidtagits. Ett exempel på detta är om flygbolaget hänvisar till dåligt väder och det visar sig att den verkliga orsaken är att flygbolaget underlåtit att skaffa tillräckligt med avisningsmedel. I sådana fall kan det hända att flygbolaget anses ligga bakom förseningen - speciellt om andra flyg kunde lyfta i tid.

Rättslig tillämpning av EU-förordningen kan vara problematisk eftersom, bland många andra faktorer, det finns gott om utrymme för tolkning. Europeiska domstolen behandlar ofta dessa sorters ärenden rörande försenade och inställda flyg.

Kontrollera din ersättning på 2 minuter