Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

EU-regler gällande flygpassagerares rättigheter

Kontrollera din ersättning på 2 minuter

Passagerares rättigheter vid flygförsening, inställd flygning och nekad ombordstigning anges i EU's regler om passagerares rättigheter (EG) nr 261/2004. Europaparlamentet och Europeiska rådet har klart definierade regler för när och i vilken form, passagerare har rätt till kompensation från och assistans av flygbolagen.

Flygpassagerares rättigheter gäller för alla flygningar från EU, och alla flygningar som ankommer till EU om flygbolaget i fråga har sitt säte i EU. Detta gäller charterflyg, schemalagda flyg och lågprisflyg. Alla typer av flygningar behandlas lika enligt förordningen. Ersättningen ska tillhandahållas av flygbolaget, men detta är inte automatiskt det företag där flygbiljetten köptes.

Ersättningsanspråk för vårdslöshet från flygbolagets sida

Ersättningskrav kan hävdas flera år efter planerat flygdatum. I Storbritannien är denna period tre år. Vid försenat eller inställt flyg, eller vid nekad ombordstigning, måste flygbolaget enligt förordningen betala ut ersättning om det bedöms vara ansvarigt för störningen. Detta gäller till exempel när ett flygplan är försenat på grund av tekniska problem.

Förordningen kräver också att flygbolagen kompenserar passagerare vid inställda flyg om de inte informerades minst 14 dagar i förväg. För att kunna begära ersättning måste en passagerare ha kommit till flygplatsen på utsatt tid för att checka in.

Ersättningsbeloppet beror på flygresans längd:

  • 250€ för en resa på upp till 1 500 kilometer (2.379 kr; Beroende på aktuell växelkurs).
  • 400€ för flygningar inom EU för en resa på mer än 1 500 kilometer, och för alla övriga flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer (3.807 kr; Beroende på aktuell växelkurs).
  • 600€ för en resa på mer än 3 500 kilometer, om resan går utanför EU (5.710 kr; Beroende på aktuell växelkurs).

Utöver rätten till ersättning på upp till 600€ kan passagerarna också vara berättigade till andra så kallade hjälpförmåner. Erbjudandet av dessa förmåner är obligatoriskt, oavsett om flygbolaget är ansvarigt för störningen eller inte.

Krav vid händelser som inte är flygbolagets fel

Vid händelser där flygbolagen inte har någon kontroll är de enligt förordningen om flygpassagerares rättigheter inte skyldiga att betala ut ersättning. Dessa händelser kan vara strejker och väderförhållanden såsom snö eller underkylt regn och dessutom oväntade händelser som gör det omöjligt att lyfta och landa i rätt tid.

I dessa undantagsfall har passagerarna fortfarande rätt till en viss nivå av hjälp och stöd från flygbolagen. Tjänster som ska tillhandahållas av flygbolaget inkluderar måltider, dryck, möjlighet till kommunikation samt hotellrum vid behov. Dessutom måste flygbolagen ge passagerarna möjlighet att få biljetten återbetald, gratis transport till den ursprungliga avreseorten eller ombokning till den slutliga destinationen.

Förordning om flygpassagerares rättigheter: Utveckling och framtidsutsikter

Den nuvarande förordningen (nr 261/2004) utformades den 11 februari 2004 av Europaparlamentet och Europeiska rådet och trädde i kraft den 17 februari 2005. Dess giltighet bekräftades av Europeiska domstolen under domstolsförfarandet (Rs C-344/04) den 10 januari 2006. Sedan oktober 2012 har Europeiska gemenskapernas domstol stärkt flygpassagerarnas rättigheter flera gånger. En dom från den 26 februari 2013 fick särskild betydelse, då det avgjordes att resenärer har rätt till ersättning om ett anslutningsflyg missas på grund av en försening. Beslutet fastställde att ersättningen inte baseras på förseningen av en enda flygning, utan den sammanlagda förseningen vid ankomsten till slutdestinationen.

En revidering av flygpassagerares rättigheter publicerades i mars 2013. Denna revidering syftar till att säkerställa en bättre tillämpning av passagerares rättigheter genom att eliminera juridiska gråzoner. Dessutom kommer flygbolagen vara skyldiga att så snart som möjligt informera sina passagerare om de omständigheter som leder till avvikelser från tidtabellen. Detta kan ha en negativ effekt för passagerare, med potential att öka fördröjningstiden som leder till krav på ersättning, från tre till fem timmar.

Kontrollera din ersättning på 2 minuter