Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

Kompensation för missat anslutningsflyg

Enligt EU-lagstiftning har passagerare rätt till ersättning om de anländer till slutdestinationen med mer än tre timmars försening på grund av missat anslutningsflyg och flygbolaget har orsakat förseningen. I dessa fall har flygresenärer även rätt till service och ytterligare tjänster på flygplatsen.

Kompensation för missat anslutningsflyg

Vad är mina rättigheter om jag missar mitt anslutningsflyg på grund av försenat flyg?

 • Du är ersättningsberättigad om du anländer till slutdestinationen med mer än 3 timmars försening
 • Ersättningen uppgår till mellan 250 € och 600 € per passagerare
 • Flygningen var för senast 10 år sedan
 • Flygbolaget måste erbjuda gratis mat och dryck om väntetiden på flygplatsen är längre än ett par timmar
 • EU-reglerna gäller även för paket- och charterresor

Vad gör jag om jag missar ett anslutande flyg på grund av flygförsening?

 • Se till att utnyttja de tjänster och service du har rätt till på flygplatsen
 • Be flygbolaget att ge dig skriftlig bekräftan på orsaken till förseningen
 • Spara relevanta dokument, såsom kvitton och kuponger
 • Kontrollera beloppet du kan ha rätt till via Flightrights ersättningskalkylator
 • Ta hjälp av vår juridiska expertis: Vi ser till att du får den kompensation du är berättigad till

Hur stort blir ersättningsbeloppet för ett missat anslutningsflyg?

Ett flertal domstolar har styrkt flygpassagerares rättigheter genom domslut som gynnar konsumenten. Både Europeiska domstolen i Luxemburg (ECJ) och Tysklands Förbundsförfattningsdomstol har utfärdat konsumentfrämjande domslut som fastställer följande: Passagerare har rätt till ersättning för kraftiga förseningar som påverkar flygningar med anslutande flyg. Ersättningsbeloppet ligger på mellan €250 och €600. Enligt Förbundsförfattningsdomstolen avgörs ersättningsanspråket av förseningen till slutdestinationen och inte själva förseningen som leder till missat anslutande flyg (Domslut X ZR 127/11. Om passagerarna inte hinner med anslutningen och anländer till slutdestinationens flygplats mer än tre timmar sent är de ersättningsberättigade.

Passagerare som missar ett anslutande flyg på grund av flygbolagets tillkortakommanden har rätt till mellan €250 och €600 i kompensation om förseningen är längre än 3 timmar. Ersättningsbeloppet bestäms av distansen för hela resan; från flygets avgång till den slutgiltiga ankomstflygplatsen. Här nedan hittar du en tabell som visar hur ersättningsbeloppet beräknas:

 • Kortdistansflyg - Under 1500 km - Passagerare är berättigade till €250 i ersättning
 • Mellandistansflyg- Mellan 1500 km och 3500 km - Passagerare är berättigade till €400
 • Långdistansflyg- Från 3500 km - Passagerare är berättigade till €600 i ersättning

Vad för slags krav måste uppfyllas för mitt ersättningsanspråk?

För att ta reda på om du har ett giltigt ersättningsanspråk är det viktigt att kontrollera om EU-förordning 261/2004 verkligen kan tillämpas på flygningen. EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter gäller för alla flyg som lyfter från n flygplats inom EU. Dessutom är EU-reglerna gällande för flyg som landar inom EU om flygbolaget som utför flygningen har sitt säte i ett EU-land. Alla passagerare (förutom resande med nedsatt biljettpris som inte är tillgängligt för allmänheten) skyddas av dessa bestämmelser vid missat anslutningsflyg till följd av försenat eller inställt flyg. Det går att ansöka om kompensation i upp till 10 år efter flygningen. Dessa regler gäller även för affärsresenärer, passagerare som reser med lågprisflygbolag, paket- och charterresor, och barn med bokat säte.

OBS: Du kan ansöka om ersättning även om du har blivit erbjuden resekuponger, mat och dryck eller övernattning på hotell.

Vad händer om mitt anslutande flyg utförs av ett annat flygbolag?

Passagerare är berättigade till kompensation vid flygförsening som leder till att passageraren missar ett anslutande flyg och till följd av detta ankommer till den slutgilitga flygplatsen mer än tre timmar senare än den ursprungliga ankomsttiden.

Alla flyg måste vara bokade på en och samma bokning för att ersättningsanspråket ska vara gällande - men det är inte nödvändigtvis några problem om flera flygbolag finns med på bokningen. Om passageraren har bokat alla flyg med samma flygbolag är det ingen tvekan om att flygbolaget måste erbjuda mat, dryck och alternativ transport så snabbt som möjligt. Om passageraren har bokat flygen med olika flygbolag, och det första är försenat, är flygbolaget däremot inte ansvarigt om passageraren missar det anslutande flyget. I sådana fall är inget av flygbolagen skyldiga att erbjuda assistans på anslutningsflygplatsen. Tyvärr finns det även risk för att den anslutande biljetten förlorar sin giltighet. Ovanstående scenario visar varför det kan vara en god idé att boka med ett och samma flygbolag eller samma flygbolagsallians om möjligt. Om du reser med samma flygbolag och det första flyget är försenat kan det hända att flygbolaget ser till att det anslutande flyget väntar in passagerare. Annars bokar flygbolaget om dig till ett senare flyg och assistans under mellanlandningen är garanteras

Så ansöker du om ersättning för ett missat anslutningsflyg

Det allra första steget är att se efter om man verkligen är ersättningsberättigad. Att ta reda på om ett fall uppfyller de krav som nämns i EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter (261/2004) kan vara ganska komplicerat. Utöver detta kan passageraren behöva jämföra omständigheterna rörande det missade anslutningsflyget med andra liknande fall och ibland krävs även tillgång till flygdatabaser. För den enskilda konsumenten är allt detta oftast en tidsödande och frustrerande uppgift.

Vi är experter på europeisk flygrätt och kan verifiera om du har rätt till ersättning på ett par minuter. Fyll bara i flyginformationen i vår unika ersättningkalkylator för fastställa om du har ett giltigt ersättningsanspråk. Flightrights system analyserar hundratusentals flyg och meteorologiska datauppgifter, och kan snabbt verifiera om EU-förordningen kan tillämpas i ditt fall. Genom att fylla flyguppgifterna får du en kostnadsfri utvärdering av ditt fall. Hittills har mer än 5.2 miljoner kunder använt vår tjänst. Fyll i dina uppgifter här nedan för att påbörja ditt ärende.

Kontrollera din ersättning på 2 minuter

Om ersättningskollen visar att du kan ansöka om kompensation för ett missat anslutningsflyg kan du enkelt överlämna ärendet till oss på en gång. Att anlita Flighright är det enklaste och mest effektiva sättet att få den ersättning du är berättigad till. Vi vet hur flygbolagen jobbar och vad de använder för tricks för att slippa betala ut den ersättning de är skyldiga sina passagerare. Detta hjälper oss att framföra våra kunders intressen på en jämlik spelplan gentemot flygbolagen. Vi ser till att du får den ersättning du har rätt till och tar ärendet vidare till domstol när det krävs. Vi har vunnit mer än 99 % av de fall där rättsprocess inletts.

Extra tjänster och service på flygplatsen

Om du råkar ut för en kraftigt försenad flygavgång är du berättigad till mer än bara kompensation, vare sig flygbolaget är ansvarigt för förseningen eller ej. Här nedan listar vi vad du har rätt till och när.

 • Kortdistans - Under 1500 km: försenad avgång med mer än 2 timmar - gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Mediumdistans - Mellan 1500 och 3500 km: försenad avgång med mer än 3 timmar - gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Långdistans - Mer än 3500 km: försenad avgång med mer än 4 timmar - gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande

Avgång med mer än 5 timmars försening

Om flygets avgång är försenat med mer än 5 timmar har passagere rätt att avstå från att ta flyget. Passagerare kan antingen kräva att flygbolaget organiserar alternativ transport eller återbetalning av biljetten.

Avgång försenad till påföljande dag

Om avgången flyttas till nästa dag kräver EU-reglerna att flygbolaget måste tillhandahålla övernattningsboende. Flygbolaget måste även bekosta transport mellan hotellet och flygplatsen.

Mat och dryck vid missat anslutningsflyg

Vad räknas som extraordinära omständigheter vid missat anslutningsflyg?

Det är inte alltid som flygstörningar berättigar till ersättning i enlighet med EU-förordningen. Om orsaken till förseningen låg utom flygbolagets kontroll har passageraren inget anspråk för ersättning. När flygbolaget inte anses ligga bakom förseningen räknas detta som “extraordinära händelser”, vilket bland annat innefattar:

 • Fåglar som flyger in i motor/vinge
 • Dåliga väderförhållanden
 • Strejker
 • Oundvikliga säkerhetsrisker
 • Stängning av flygplats eller luftrum
 • Politiska oroligheter

Ibland görs undantag vid situationer där flygbolaget anses ha kunnat undvika förseningen/inställningen. Ett exempel på detta är om flygbolaget hänvisar till dåligt väder och det visar sig att den riktiga orsaken är att flygbolaget underlåtit att skaffa tillräckligt med avisningsmedel. Även om flygbolaget är ansvarigt är detta något som passageraren kan få svårt att bevisa. Våra rättsexperter har tillgång till specialiserade databaser som hjälper dem att avgöra om flygbolaget är ansvarigt, vilket signifikant ökar chansen för utbetalning av ersättning.

Checklista: Du är ersättningsberättigad om

 • Du anländer till den slutgiltiga destinationen med mer än 3 timmars försening
 • Det försenade/inställda flyget var inom de senaste 10 åren
 • Flygbolaget är ansvarigt för den försenade eller inställda flygningen
 • Flyget avgick inom EU (alla flygbolag) eller landade i ett EU-landa (så vida flygbolaget även har sitt säte inom EU)
 • Flygen måste tillhöra samma bokning
Kontrollera din ersättning på 2 minuter