Att flyga ensam: Minimiålder och tips [2024] - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

När får du flyga solo? All information här!

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

solo-underage-resenärer-på-flygplats-1
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

De viktigaste fakta om ”När kan du flyga solo?”

 • Lagstiftningen varierar: Det finns ingen standardiserad åldersgräns för ensamflygning inom EU, med undantag för Italien och Spanien.
 • Flygbolagens åldersgränser: Att resa ensam är möjligt från 5 års ålder, med obligatorisk barnomsorg för 5 till 11-åringar och valfri för 12 till 17-åringar.
 • Förberedelser och dokumentation: Skaffa nödvändiga resehandlingar, boka barnomsorg och förbered barnet inför resan.
 • Ledsagning och mottagande: Betrodda personer måste ledsaga eller ta emot barn vid avresa och destination, identitetskontroll krävs.
 • Försenade och inställda flyg: Flygbolaget informerar föräldrarna och erbjuder vård fram till vidare resa eller hemkomst.
 • Ersättningsanspråk: Vid förseningar eller inställda avgångar får biljettköparna, vanligtvis föräldrarna, vanligtvis ersättning.


Har ditt flyg blivit försenat eller inställt? Kontrollera dina rättigheter nu och öka dina chanser till ersättning

Det finns många anledningar till att resa, oavsett om det är för att besöka familj och släkt, för att utforska nya platser eller helt enkelt för att åka på semester, vilket ofta är ett riktigt äventyr. Men särskilt barn och ungdomar frågar ofta vid vilken ålder de ska få gå ombord på ett flygplan.

De flesta flygbolag tillåter minderåriga passagerare att flyga utan sällskap från en viss ålder och erbjuder särskild barnomsorg för yngre barn, men det finns ingen lagstadgad åldersgräns för att resa ensam. Innan du reser med flyg är det viktigt att du tar reda på vilka särskilda riktlinjer som gäller för respektive flygbolag och vilka inresebestämmelser som gäller i destinationslandet.

Från vilken ålder får du flyga ensam?

Det finns ingen lagstadgad lägsta åldersgräns för minderåriga att flyga solo.

Flygbolagen har dock infört särskilda regler och bestämmelser som både minderåriga och vuxna passagerare måste följa. Det finns olika åldersgrupper för vilka särskilda regler gäller. Detta gäller för unga passagerare mellan 5 och 11 år och ungdomar mellan 12 och 17 år.  Barn under 5 år får inte flyga ensamma.

Italien och Spanien som undantag

När det gäller lagkrav är Italien och Spanien de enda EU-länder där det är lagkrav för vissa åldersgrupper av spanska och italienska medborgare att ha en medföljande person under flygresan.

Från vilken ålder kan ditt barn flyga ensam?

Beslutet om när ditt barn får flyga själv beror på flera faktorer.

För den som funderar på att låta sitt barn flyga ensam handlar det inte bara om ålder. Det är en blandning av lagkrav, flygbolagens riktlinjer, barnets mognad och logistiskt stöd för att säkerställa en säker och betryggande resa.

I allmänhet kan föräldrar låta sitt barn flyga på semester på egen hand från 12 års ålder, varvid endast ett fåtal resehandlingar och papper krävs.

Regler för barn som reser ensamma (2023 / 2024)

Minimiåldern för ensamkommande barn varierar beroende på flygbolag. I allmänhet kan barn som är 12 år eller äldre flyga ensamma på inrikes eller internationella flygningar.

 • Barn under 12 år måste ha sällskap av någon som är 16 år eller äldre – de kan inte flyga ensamma.
 • För barn i åldern 5-11 år är en tillsynstjänst för ensamkommande barn obligatorisk på de flesta svenska flygbolag och är förenad med extra kostnader. Denna tjänst säkerställer tillsyn under hela resan.
 • För ungdomar i åldern 12-17 år är övervakningstjänsten frivillig men rekommenderas. Registrering (särskilda resehandlingar) kan fortfarande krävas.
 • Tonåringar som är 18 år och äldre kan flyga ensamma utan att behöva en särskild övervakningstjänst. De betraktas som vuxna passagerare.

I allmänhet måste ensamresande barn på svenska flygningar vara minst 5 år gamla för de flesta flygbolag, men den exakta åldern kan variera beroende på flygbolag.

Tillsynstjänsten för ensamkommande barn (UM-tjänsten) är obligatorisk för barn i åldern 5-11 år och finns som tillval för ungdomar i åldern 12-17 år på vissa flygbolag.

Krav för att dina barn ska få flyga ensamma

 • Flygledsagning för barn: För barn i åldern 5-11 år är det nödvändigt att boka en flygmedföljning (UM Service) via flygbolaget. Detta säkerställer att ditt barn flyger säkert och under uppsikt. Ytterligare avgifter tillkommer.
 • Flyga med vänner: Vissa flygbolag tillåter barn att resa med vänner, förutsatt att vännen är minst 16 år gammal.
 • Minderåriga utan medföljande vuxen (UM): Barn i åldern 12-17 år kan flyga ensamma om de har skriftligt tillstånd från föräldrarna. Ibland kan det krävas att de åtföljs av någon som är 16 år eller äldre eller av en professionell övervakningstjänst för ökad säkerhet under flygningen.
 • Resor för ungdomar: Från 18 års ålder får ungdomar flyga ensamma utan sällskap, förutsatt att de har föräldrarnas samtycke och nödvändiga resehandlingar. Detta ger tonåringar friheten att resa självständigt samtidigt som det säkerställs att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder är på plats.

Dessa riktlinjer garanterar en säker resa för barn och tonåringar, och reglerna för ensamflygningar varierar något mellan olika flygbolag.

Vid vilken ålder du får flyga ensam beror på flygbolaget

Följande information gäller för resor på egen hand utan medföljande person och i samband med omsorgstjänsten för ensamkommande barn (Unaccompanied Minor Service – förkortat UM Service):

Lufthansa – från 5 år

Lufthansa erbjuder barn från 5 års ålder möjlighet att resa med vårdtjänsten för ensamkommande barn (UM). Denna tjänst är obligatorisk för alla barn under 12 år som reser ensamma.

Från 12 års ålder får barn flyga utan UM-tjänst, vilket ger dem större självständighet under resan.

Mer information om Lufthansa

Air France – från 4 år

Air France skiljer sig något från de andra med en åldersgräns på 4 år för inrikesflyg och 5 år för utrikesflyg, med UM-service tillgänglig för barn upp till 12 år (inrikes) och 15 år (utrikes).

Denna förordning tar särskild hänsyn till yngre barn som reser internationellt.

Mer information om Air France

Eurowings – från 5 år

Precis som Lufthansa tillåter Eurowings barn från 5 års ålder att flyga med UM-tjänsten, medan barn från 12 års ålder har friheten att resa utan denna tjänst.

En speciell egenskap hos Eurowings är att barn mellan 5 och 11 år också kan åtföljas av ett syskon som är minst 16 år gammalt. Detta erbjuder familjer flexibla resealternativ.

Mer information om eurowings.com

Condor – från 5 år

Condor erbjuder även UM-tjänsten för ensamresande barn från 5 års ålder. Från 12 års ålder kan barnen flyga utan denna tjänst. Condor är känt för sina familjevänliga tjänster och ser till att även de yngsta passagerarna får en trevlig reseupplevelse.

Mer information om Condor

Ryanair – från 16 år

Ryanair erbjuder ingen UM-tjänst och därför är det endast möjligt att resa ensam från 16 års ålder. Denna regel återspeglar flygbolagets allmänna policy om effektivitet och enkelhet, vilket innebär att det inte tillhandahåller några särskilda tjänster för ensamresande barn under 16 år.

Mer information om ryanair.com

Easyjet – från 16 år

EasyJet tillåter endast ungdomar att resa ensamma från och med 16 års ålder, eftersom ingen eskorttjänst för ensamkommande barn (UM Service) erbjuds. Detta alternativ är därför inte tillgängligt för yngre resenärer, vilket föräldrar och vårdnadshavare bör ta hänsyn till när de planerar resor för sina barn.

Mer information om easyJet

Iberia – från 5 år

Med Iberia kan barn från 5 års ålder resa med stöd av UM-tjänsten. Från 12 års ålder får de också flyga utan denna specialtjänst.

Mer information om Iberia Spanien

American Airlines – från 5 år

American Airlines tillåter barn från 5 års ålder att använda UM-tjänsten för minderåriga som reser ensamma. Från 15 års ålder kan tonåringar resa utan denna tjänst.

Mer information om American Airlines (aa.com)

Turkish Airlines – från 7 år

Barn från 7 års ålder kan använda UM-tjänsten för att resa ensamma. Från 12 års ålder får barn flyga utan sällskap på Turkish Airlines.

Mer information om Turkish Airlines ®

British Airways – från 14 år

British Airways skiljer sig från de andra flygbolagen genom att endast tillåta ensamresor från 14 års ålder och har helt avskaffat UM-tjänsten. Detta kan vara en utmaning för familjer som är vana vid att använda UM-tjänsten för yngre barn.

Mer information om British Airways

Tabell: När barn får flyga ensamma

FlygbolagRegelverk
Lufthansa – från 5 årEnsamresa från 5 år endast med UM-service. Från 12 år helt ensam möjligt.
Air France – från 4 årEnsamresa från 4 år vid inrikesflyg (Frankrike) och från 5 år internationellt, båda med UM-service. Från 12 år (inrikes) och 15 år (internationellt) helt ensam resa möjligt.
Eurowings – från 5 årFrån 5 år med UM-service och från 12 år utan UM-service. Alternativt kan ett minst 16-årigt syskon följa med för 5-11-åringar.
Condor – från 5 årFrån 5 år med UM-service. Från 12 år utan UM-service.
Ryanair – från 16 årIngen UM-service tillgänglig och därför ensamresa först från 16 år.
Easyjet – från 16 årIngen UM-service tillgänglig och därför ensamresa först från 16 år.
Iberia – från 5 årFrån 5 år med UM-service och från 12 år utan UM-service möjligt.
American Airlines – från 5 årFrån 5 år med UM-service och från 15 år utan UM-service möjligt.
Turkish Airlines – från 7 årEnsamresa med UM-service från 7 år. Från 12 år är resan utan UM-service möjlig.
British Airways – från 14 årEndast för tonåringar från 14 år är ensamresa tillåten. UM-service har avskaffats.

Ditt barn flyger ensamt och flyget är försenat eller inställt – vad ska jag göra?

Flygplats-embarkera-alla-flyg-med-fördröjning...

I händelse av försenat eller inställt flyg finns det tydliga åtgärder du kan vidta för att säkerställa ditt ensamkommande barns välbefinnande och säkerhet.

Flygbolaget ska informera dig omedelbart, så det är viktigt att du är kontaktbar hela tiden. Flygbolaget kommer att vidta åtgärder för att ta hand om ditt barn, t.ex. catering eller alternativa researrangemang.

Minderåriga barn som reser ensamma har samma rättigheter som vuxna passagerare. Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har de rätt till ersättning från flygbolaget om sådana incidenter skulle inträffa.
Du kan lita på stödet från våra experter i följande fall:
Ersättning för försenat flyg, ersättning för inställt flyg
Ersättning vid överbokning
Kompensation för nekad ombordstigning
Beställ Flightright bekvämt online:

Vi verkställer din återbetalning och ersättning!
Hos oss kan du kostnadsfritt kontrollera dina anspråk på två minuter. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

Har du också drabbad av ett missat anslutningsflyg? Kontrollera ditt flyg nu. Enkelt ✔ snabbt ✔ & utan risk ✔

Om flygningen måste bokas om kommer ditt barn att tas om hand av flygbolagets vårdare. De kommer att se till att ditt barn bokas om till nästa möjliga flyg och att det tas om hand under väntetiden. Om en övernattning är nödvändig kommer flygbolaget att ordna med lämpligt boende och tillsyn.

UM-tjänsten kommer att finnas kvar tills barnet har nått slutdestinationen. Föräldrarna bör hålla kontinuerlig kontakt med flygbolaget och tillhandahålla de dokument som krävs.

Vi rekommenderar att du läser igenom respektive flygbolags riktlinjer och villkor noggrant och att du kontaktar dem direkt om du har några frågor.

Vem får ersättningen – mitt barn eller jag?

Om ditt barn reser ensamt på ett direktflyg och flyget är försenat eller inställt är det viktigt att veta vem som har rätt till ersättning.

I de flesta fall betalas ersättning för ett försenat eller inställt direktflyg ut till den person som köpte biljetten.  Om du är den som bokade och betalade direktflyget för ditt barn har du rätt till ersättning. Kontrollera din rätt till ersättning nu och säkra dina rättigheter!

Situationen kan vara mer komplicerad när man reser med mellanlandningar och transfer. Här är det lämpligt att kontrollera villkoren för respektive flygbolag, i synnerhet reglerna för transport av minderåriga utan medföljande vuxen och hantering av förseningar eller inställda flyg.

Barnomsorg för ensamresande barn upphör vanligtvis vid mellanlandningen, så att en ny barnomsorgstjänst måste bokas för den fortsatta flygningen, vilket kan påverka ansvaret för ersättningskrav.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Vilka dokument ska barnen bära med sig?

Före start och efter landning ska barnet bära den lilla axelremsväska som tillhandahålls av eskorttjänsten och alltid ha den till hands.

En liten resryggsäck med viktiga saker för barn är också mycket användbar. Det kan vara leksaker som håller barnet sysselsatt, t.ex. ett favoritgosedjur, små målarböcker eller ett kortspel. Du kan också packa ner snacks och dryck, ett extra klädesplagg, toalettartiklar och en mobiltelefon, om du har en sådan.

Viktiga dokument för barn som flyger ensamma:

 • Flygbiljett / e-biljetter
 • Giltigt identitetskort / pass
 • Förklaring om samtycke från vårdnadshavaren till att barnet reser ensamt
 • den ifyllda stödblanketten
 • Visum för destinationslandet, om tillämpligt

Ytterligare dokument vid behov:

 • Bekräftelse på reseförsäkring
 • Allergikort
 • Flygbolagsspecifika dokument

Barnpassning för barn som reser ensamma

…även kallad UM-tjänst (Unaccompanied Minor Service).

Barnpassning för barn som reser ensamma är en tjänst som tillhandahålls av flygbolagen för att garantera säkerhet och välbefinnande för barn som reser ensamma. Den riktar sig till barn mellan 5 och 11 år, även om åldersgränserna kan variera. Barnomsorgstjänsten omfattar att följa med barnet från överlämnandet på avgångsflygplatsen, ombord på flygplanet till överlämnandet på destinationsflygplatsen.

Innan resan måste föräldrar/vårdnadshavare kontrollera leverantörens krav och boka tjänsten i förväg, vilket kan medföra extra avgifter. Viktiga dokument, t.ex. barnets samtycke och pass, måste förberedas. Det är också viktigt att förbereda barnet inför resan och förklara vad som väntar.

Under resan ser barnpersonalen till att barnet är med och känner sig tryggt, hjälper till med ombordstigningen och tar hand om barnet under flygningen. Flygvärdinnor som är utbildade i att ta hand om barn som reser ensamma tar ansvar för barnet tills det överlämnas till en behörig person på destinationen.

Sammanfattningsvis erbjuder barnomsorgstjänsten ett viktigt stöd till familjer för att säkerställa att barn som reser ensamma är trygga och omhändertagna.

Viktiga anvisningar för bokning av UM-tjänsten för flygningar med flera flygbolag

Det är viktigt att notera att om flera flygbolag är inblandade i en flygning måste en UM-tjänst (Unaccompanied Minor Service) bokas separat för varje flygbolag, eftersom dessa tjänster är flygbolagsberoende.

Det innebär att reseplaneringen för ensamkommande barn blir mer komplicerad, eftersom varje flygbolag har sina egna riktlinjer och rutiner för att ta hand om ensamkommande barn. Vi rekommenderar därför att du bokar direktflyg, särskilt utomlands.

Förberedelser och reseplanering: Vad ska jag tänka på när jag reser ensam med barn?

Noggrann reseplanering är avgörande för att minimera riskerna och säkerställa barnets välbefinnande. Välj ett pålitligt flygbolag, klargör övervakningsfrågor och se till att alla resedokument finns tillgängliga.

Kontrollera flygbolagets riktlinjer innan du bokar flygresan

Innan du bokar en flygresa för ett barn som reser ensamt är det viktigt att kontrollera de specifika riktlinjer och krav som gäller för det aktuella flygbolaget. Det kan handla om åldersgränser, krav på legitimation och särskilda tjänster som att få sällskap av flygbesättningen.

Förklaring om samtycke från föräldrar

För barn som reser ensamma krävs vanligtvis en skriftlig förklaring om samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Denna förklaring bör innehålla alla nödvändiga kontaktuppgifter och eventuellt särskilda instruktioner för tillsyn under resan.

Ledsagarservice eller vård

Som redan nämnts erbjuder många flygbolag en eskorttjänst för barn som reser ensamma. I denna tjänst ingår att ta hand om barnet från incheckning till överlämnande till behörig mottagare på destinationen. Detaljerna och åldersgränserna för denna tjänst varierar beroende på flygbolag.

Reseförberedelser – att få barnen i form

För att förbereda sig inför resan bör barnen vara fullt informerade och förberedda på olika situationer. Detta inkluderar beteende vid förseningar, respektfull interaktion med ombordpersonal och att känna igen och kommunicera sina behov. Detta bidrar till att undvika stress.

Ankomst till flygplatsen

Se till att det finns tillräckligt med tid för incheckning, säkerhetskontroll och ombordstigning. Medföljande vuxna bör se till att barnet har alla nödvändiga dokument med sig och vet hur och var de kan få hjälp.

Eskort på flygplatsen

Det kan vara till hjälp för tiden på flygplatsen om en vuxen följer med barnet till gaten. Vissa flygplatser och flygbolag tillåter medföljande vuxna att följa med barnet förbi incheckningsdisken och fram till ombordstigningen med särskilt tillstånd.

Mottagning på destinationen

Se till att en pålitlig person tar emot barnet på destinationen. Flygbolaget behöver kontaktuppgifterna till denna person och gör vanligtvis en identitetskontroll innan barnet lämnas över.

Resa utomlands med flyg

Bestämmelserna för barn som reser ensamma varierar beroende på flygbolag, destinationsland och barnets ålder. När du reser ensam, särskilt på långdistansflygningar med flera flygbolag inblandade och mellanlandningar, måste reglerna och vårdtjänsterna för ensamkommande barn (UM-tjänster) bokas och beaktas separat för varje del av resan.

Tjänsten avslutas vanligtvis vid mellanlandningen, vilket innebär att en ny UM-tjänst måste bokas för den fortsatta flygningen. Direktflyg är ofta enklare att hantera i sådana fall.

Du kanske också är intresserad av detta! Vad ska man tänka på när man reser i grupp?

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Minderåriga barn som reser ensamma har samma rättigheter som vuxna passagerare. Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har de rätt till ersättning från flygbolaget om sådana incidenter skulle inträffa.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till kompensation vid förseningar, inställda flyg, överbokningar och missade anslutningsflyg. De kan få upp till 600 euro i kompensation per person (minus framgångsprovisionen). Denna ersättning är oberoende av biljettpriset. Flightright upprätthåller dina rättigheter åt dig. I domstol om det behövs.

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina passagerarrättigheter! Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. ✔️Enkelt, ✔️snabbt ✔️och utan risk

Som marknadsledande konsumentportal kämpar Flightright för att flygpassagerares rättigheter ska upprätthållas. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till Europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004.

Som experter inom området flygpassagerares rättigheter hävdar vi din rätt till ersättning gentemot flygbolaget!

Rulla till toppen