Missat flyg på grund av lång väntetid vid säkerhetskontrollen på flygplatsen: Finns det rätt till ersättning? - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 362 omdömen

Missat flyg på grund av lång väntetid vid säkerhetskontrollen på flygplatsen: Finns det rätt till ersättning?

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

säkerhetskontrollen på flygplatsen
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Du missade ditt flyg eftersom det var en lång kö utanför säkerhetskontrollen – vad ska du göra? Även om säkerhetskontroller på flygplatser är en nödvändig del av en flygresa kan de ibland orsaka betydande förseningar. Dessa förseningar kan leda till att passagerare missar sitt flyg och därmed viktiga möten eller åtaganden. När detta händer är frågan: Har du rätt till ersättning?

I den här artikeln besvarar vi denna fråga samtidigt som vi diskuterar tips och tricks för en smidig säkerhetskontroll på flygplatsen. Läs vidare för att ta reda på hur du kan hinna med ditt nästa flyg utan stress. Först ska vi dock ta en titt på hur en typisk säkerhetskontroll på en flygplats går till.

Säkerhetskontrollen på flygplatsen: Hur fungerar en sådan säkerhetskontroll?

Hur fungerar säkerhetskontrollen? Säkerhetskontrollen på flygplatsen är ett viktigt steg innan du går ombord på ett plan. Alla passagerare och deras bagage kontrolleras med avseende på vapen, sprängämnen, droger och andra farliga föremål. Säkerhetskontrollen kan variera beroende på flygplats och land, men i allmänhet finns det vissa steg som alla flygresenärer måste gå igenom. Först måste du visa upp ditt boardingkort och pass för att bekräfta din identitet. Sedan måste du skicka ditt handbagage och eventuellt också ditt incheckade bagage genom röntgenskannern.

I vissa fall kan du också bli ombedd att gå igenom en metalldetektor eller utföra en kroppsvisitering. Vid en kroppsvisitering kommer en säkerhetstjänsteman att använda en handhållen scanner för att skanna av din kropp för att säkerställa att du inte bär på några förbjudna föremål. Det är viktigt att du bär med dig alla vätskor som schampo, parfym eller tandkräm i behållare med en maximal kapacitet på 100 ml och i en genomskinlig plastpåse. Denna bestämmelse är till för att säkerställa att vätskor inte kan användas för terroriständamål. Vi rekommenderar att du rådfrågar ditt flygbolag.

Köer vid flygplatsernas säkerhetskontroller kan vara frustrerande för resenärerna. Även om den federala polisen och säkerhetspersonalen får det att verka ineffektivt finns det flera faktorer som kan orsaka köer. Flygresenärer kan t.ex. gå till säkerhetskontrollen tidigt för att flyga senare, vilket orsakar tillfällig trängsel. Hur lång tid det tar att passera beror också på hur många föremål som finns i handbagaget. Små förändringar i passagerarflödet kan orsaka köer vid flygplatsernas säkerhetskontroller.

När du har passerat säkerhetskontrollen kan du slappna av och bege dig till gaten för ditt flyg. Syftet med säkerhetskontrollen är att säkerställa alla passagerares säkerhet och garantera en säker flygning.

Säkerhetskontroll på flygplatsen: Vem är ansvarig om ett flyg missas?

Vem är ansvarig för förseningar och vem har rätt till ersättning? Som flygresenär är du inte rättslös i ett sådant fall. Om säkerhetskontrollen tar för lång tid och du missar ditt flyg på grund av en försening, ligger ansvaret för detta hos den federala regeringen och inte hos flygbolaget eller själva flygplatsen. Du kan få ersättning från den federala regeringen för eventuella skador. Enligt lagen om luftfartsskydd ansvarar den federala polisen för säkerhetskontroller på tyska flygplatser. Detta gäller även extra kostnader för måltider eller ombokning.

Till exempel finns det en central säkerhetskontroll på Hamburg Airport, som ligger på plan 1 på Plaza mellan Terminal 1 och Terminal 2. Den federala polisen ansvarar för båda terminalerna. Alla flygresenärer måste passera genom denna kontroll för att komma till flygplatsens avgångsgater. Detta innebär ibland långa köer och väntetider. Om sådana väntetider leder till att ett flyg missas, bör ett krav ställas mot staten. I vissa fall är det dock nödvändigt att rikta dessa krav mot flygplatsoperatören.

Det är dock viktigt att notera att ansvaret för att anlända till flygplatsen i tid ligger hos alla flygresenärer. Så om du är försenad på grund av omständigheter utanför din kontroll (t.ex. en oväntad trafikstockning) kan flygbolaget inte alltid erbjuda ett alternativt resealternativ. I så fall kan du missa ditt flyg och måste göra en ny bokning.

Men om köerna vid incheckningen orsakade det missade flyget är det flygbolagets ansvar. Det är deras ansvar att tillhandahålla tillräckligt med personal och resurser för att se till att alla passagerare kan checka in i tid. Om flygbolaget inte kan hantera köerna på ett tillfredsställande sätt kan det leda till frustrerande och irriterande situationer för passagerarna.

Missat flyg på grund av lång väntetid vid säkerhetskontrollen på flygplatsen

Missat anslutningsflyg på grund av köer vid incheckningen – dina rättigheter

Vilka rättigheter har jag om jag missade mitt anslutningsflyg på grund av köer vid incheckningen? Om du har missat ditt anslutningsflyg på grund av köer vid incheckningen kan du ha vissa rättigheter som skyddas av EU-förordning 261/2004. Här finns relevant information om dina rättigheter:

 • Du har rätt till ersättning om du når din slutdestination med en försening på 3 timmar eller mer.
 • Ersättningsbeloppet uppgår till mellan 250 och 600 euro per person.
 • Om du väntar längre än 2 timmar på flygplatsen måste flygbolaget förse dig med snacks och drycker.
 • Om ditt anslutningsflyg skjuts upp till nästa dag måste flygbolaget erbjuda övernattning.

Säkerhetsområde på flygplatser: När är passagerarna skyldiga?

Missat flyg på grund av lång väntetid vid säkerhetskontrollen på flygplatsen

Om flygresenären kommer för sent till flygplatsen och därför inte lyckas ta sig förbi kön är det hans eller hennes eget fel. I domstolar finns det olika bedömningar av hur tidigt flygresenärer måste vara på flygplatsen. Om du är där fyra timmar före avgång och ändå inte hinner i tid, då är det inte ditt eget fel om du blir försenad på grund av säkerhetskontrollen. Ett foto av avgångstavlan vid ankomsten kan fungera som bevis på att du var i tid.

Om det kan förutses att du kommer att missa ditt flyg bör du omedelbart informera flygplatspersonalen och be om förmånsbehandling. Det är tillrådligt att göra detta innan Zeug:innen, eftersom medvållande annars kan tolkas senare och därmed minska ditt krav på ersättning.

Vad måste jag vara uppmärksam på vid säkerhetskontrollen på flygplatsen?

Säkerhetskontrollen på flygplatsen är ett viktigt steg för att garantera flygresenärernas säkerhet. När du går igenom säkerhetskontrollen finns det några viktiga saker du bör vara medveten om.

 • Se först till att du känner till alla tillåtna och förbjudna föremål. Förbjudna föremål som vapen, explosiva ämnen och farliga kemikalier får inte tas med ombord. Verktyg som knivar, saxar eller nagelfilar är i allmänhet inte heller tillåtna. Kontrollera därför före resan om något är tillåtet eller inte.
 • Vätskor, aerosoler och geler måste packas i behållare som rymmer högst 100 ml och transporteras i en genomskinlig, förslutningsbar plastpåse. Medicinska vätskor är tillåtna om du kan bevisa att du behöver dem.
 • För att kunna passera säkerhetskontrollen snabbt och smidigt måste du ta av dig kläder och skor eftersom de kommer att kontrolleras för metallföremål. Om du bär metallföremål som klockor, bältesspännen eller smycken bör du ta av dem före kontrollen och förvara dem i ditt handbagage.
 • Som en sista försiktighetsåtgärd bör du alltid lyssna på instruktioner från flygplatspersonalen och vara samarbetsvillig. Om du har några frågor eller behöver hjälp, tveka inte att fråga personalen. Om du följer dessa steg och följer säkerhetspersonalens instruktioner kan du ta dig igenom säkerhetskontrollen på ett säkert och smidigt sätt.

Hur lång tid före flygresan får du gå igenom säkerhetskontrollen?

Många flygresenärer ställer sig följande frågor: Hur lång tid innan kan man gå igenom säkerhetskontrollen? Hur mycket tidigare kan du gå igenom säkerhetskontrollen? Hur lång tid innan säkerhetskontrollen på flyget? Vi rekommenderar att du är på flygplatsen minst 1-3 timmar före avgång för att gå igenom säkerhetskontrollen och eventuell passkontroll. Den exakta tiden beror dock på olika faktorer, t.ex. flygplatsens storlek, veckodag eller tid för ditt flyg.

Om du reser på en hektisk dag eller vid en hektisk tidpunkt kan det ta längre tid att gå igenom säkerhetskontrollen. Det är också viktigt att komma ihåg att du kan behöva extra tid för passkontrollen beroende på din destination. En tumregel är att ju tidigare du kommer till flygplatsen, desto bättre. Om du anländer tidigt har du tillräckligt med tid för att gå igenom säkerhetskontrollen, lösa eventuella problem och koppla av före flygresan.

Sammantaget bör du alltid följa ditt flygbolags incheckningstider och se till att du har tillräckligt med tid för att gå igenom säkerhetskontrollen och nå ditt flyg i tid.

Kan jag få ersättning om jag missar mitt flyg på grund av en försenad säkerhetskontroll?

Enligt flygbolagens allmänna villkor har du i regel inte rätt till ersättning om du missar ditt flyg på grund av en försenad säkerhetskontroll. Detta beror på att ansvaret för att anlända till flygplatsen i tid ligger hos flygresenärerna själva.

Undantag kan dock gälla beroende på omständigheterna. Om säkerhetskontrollen till exempel tar orimligt lång tid på grund av fel eller försumlighet från flygplatsens eller säkerhetspersonalens sida, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten (den federala regeringen). I vissa fall kan du också vidta rättsliga åtgärder för att få ersättning.

Det är dock viktigt att notera att detta varierar från fall till fall och beror på många faktorer. Vi rekommenderar att du kontaktar en portal för flygpassagerares rättigheter (konsumentorganisation), t.ex. flightright.co.uk.

Missat flyg på grund av säkerhetskontroll: Detta är dina rättigheter

 • Ansvaret för säkerhetskontrollerna på flygplatserna ligger hos den federala polisen. I regel ger de företag i uppdrag att kontrollera passagerarnas bagage. Om detta orsakar förseningar på grund av att passagerarantalet är för högt eller om det uppstår förseningar som kan undvikas, kan du under vissa omständigheter kräva ersättning.
 • För att kunna ansöka om återbetalning från den federala polisen måste man bevisa att det inte är ens eget fel. Tyvärr finns det inget onlineformulär och det är svårt att kontakta dem.
 • Om du fortfarande vill göra anspråk på ersättning måste du ta reda på vilken federal polis som ansvarar för säkerhetskontrollerna på din flygplats. Du kan sedan skicka ett detaljerat e-postmeddelande med alla bevis.
 • Eftersom det kan vara svårt att driva in fordringar är det vanligtvis tillrådligt att konsultera en advokat.

Missat flyg på grund av säkerhetskontroll: vad du behöver för att få pengarna tillbaka

För att ha rätt till ersättning är det viktigt att samla in bevis.

 • Det första du måste kunna bevisa är att du anlände till flygplatsen i tid. Medresenärer kan fungera som vittnen eller så kan du ta bilder av skyltar som visar den aktuella tiden.
 • Om du märker att du börjar få ont om tid före avresan bör du informera personalen och fråga om du kan få förtur. På så sätt uppfyller du dina skyldigheter. Det är bra att komma ihåg namnen på den personal som hjälpte dig, eftersom de också kan tjäna som bevis.
 • Du bör också notera hur många anställda som fanns på plats och hur lång tid incheckningen tog.
 • Du bör också kontrollera flygbolagets dagliga rekommendationer och se till att det också finns rekommendationer från flygplatsen.
 • Det är viktigt att du kan lämna konkreta uppgifter som visar att det inte förelegat något personligt fel.

Försenat flyg / inställt flyg / ombokning?

Hur länge måste ett flygplan vänta på passagerare?

Väntetiden för passagerare varierar beroende på flygbolag och de specifika omständigheterna. Generellt finns det dock ingen fastställd maximal väntetid efter vilken ett plan skulle lyfta utan passagerare. I de flesta fall kommer flygbolaget att försöka vänta så länge som möjligt på försenade passagerare för att se till att de kan fortsätta sin resa. Men om det uppstår problem, t.ex. säkerhetsproblem eller tekniska svårigheter, kan detta påverka väntetiden. Det är tillrådligt att alltid anlända till flygplatsen i tid för att undvika förseningar.

Vad får man ta med sig genom säkerhetskontrollen på flygplatsen och vad får man inte ta med sig?

säkerhetskontroll

När du går igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen finns det vissa regler och restriktioner för vad du får ta med dig. Här är några grundläggande riktlinjer som gäller på de flesta flygplatser:

 1. Vätskor: Vätskor, geler och aerosoler får endast medföras i behållare med en maximal kapacitet på 100 milliliter. Dessa behållare måste förvaras i en genomskinlig, återförslutningsbar plastpåse med en maximal kapacitet på 1 liter. I regel är endast en sådan påse tillåten per passagerare:in.
 2. Vassa föremål: Knivar, saxar, rakblad och andra vassa föremål får normalt inte medföras i handbagaget. De måste förvaras i incheckat bagage.
 3. Vapen och farliga föremål: Vapen, tändare, tändstickor, sprängämnen, brandfarliga ämnen och andra farliga föremål är förbjudna i både handbagage och incheckat bagage.
 4. Elektronisk utrustning: Elektronisk utrustning som bärbara datorer, mobiltelefoner, surfplattor och kameror är vanligtvis tillåtna, men måste kontrolleras separat vid säkerhetskontrollen. Batterier och uppladdningsbara batterier ska vara ordentligt installerade i enheten.
 5. Medicinering: Medicinering är tillåten men ska medföras tillsammans med ett läkarrecept eller intyg.
 6. Livsmedel: Icke-förgängliga livsmedel som snacks och förpackade livsmedel är i allmänhet tillåtna. Flytande livsmedel som soppor eller såser omfattas dock av vätskerestriktioner.

Det är viktigt att notera att de exakta reglerna kan variera beroende på flygbolag, land och flygplats. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar de specifika reglerna för ditt flygbolag eller flygplatsen i fråga innan du reser för att undvika obehagliga överraskningar vid säkerhetskontrollen.

Säkerhetskontroll på flygplatsen: dessa 4 tips tar dig snabbt igenom säkerhetskontrollen

Säkerhetskontroll på flygplatsen

Säkerhetskontrollen på flygplatsen kan ibland vara en tidskrävande process som orsakar stress för många resenärer. Följande tips hjälper dig dock att ta dig igenom säkerhetskontrollen snabbt och enkelt:

Tips 1: Packa handbagaget på rätt sätt

Se till att du bara har tillåtna föremål i ditt handbagage. Vätskor måste förvaras i en genomskinlig, återförslutningsbar påse och fyllningsmängden får inte överstiga 100 ml.

Tips 2: Kom till flygplatsen i god tid

Beroende på flygplats och restid bör du räkna med tillräckligt med tid för att undvika långa köer vid incheckningsdisken och säkerhetskontrollen.

Tips 3: Kom till incheckningsdisken i god tid:

Se till att du har tillräckligt med tid för incheckning för att undvika långa köer och onödig stress.

Tips 4: Använd praktiska kläder

Undvik kläder med metalldelar som bälten eller smycken, eftersom dessa kan pipa när de passerar genom metalldetektorn. Använd istället bekväma och praktiska kläder som är lätta att ta av och på.

Slutsats i ämnet: Säkerhetskontroll på flygplatser

 • Passagerare som missar sitt flyg på grund av en säkerhetskontroll har rätt till ersättning för uppkomna skador.
 • Förutsättning för reklamation: Man ska ha varit på plats i tid.
 • Ersättningsanspråk kan omfatta kostnader för extra utgifter för måltider eller nödvändiga ombokningar på resmålet.
 • Ansvaret för detta ligger hos den federala regeringen, som ansvarar för säkerhetskontrollerna på flygplatserna.
 • Om ett missat flyg inträffade på grund av köer vid incheckningen är flygbolaget ansvarigt.
 • Det är dock viktigt att notera att varje passagerare är ensam ansvarig för att anlända till flygplatsen i tid.

En tidig uppställning vid säkerhetskontrollen ökar chansen till kompensation vid ett missat flyg. Om det är förutsebart att flyget kommer att missas på grund av förseningar i säkerhetskontrollen är det lämpligt att samla bevis. Fotografier av kön och ankomsttider samt samtal med andra väntande passagerare, som kan användas som vittnen i händelse av en tvist, kan framgångsrikt kräva ersättning för det missade flyget.

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Din resa är bokad men nu kommer flygbolaget i vägen för din semesterlycka? Ditt flyg är överbokat, försenat eller inställt? Ditt bagage har blivit försenat eller kommit bort?

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till ersättning vid försening, inställt flyg, överbokning eller missad anslutning. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina rättigheter som flygpassagerare! Till och med i domstol om det behövs. Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. Enkelt ✅ snabbt ✅ & utan risk ✅ Kolla ditt flyg nu.

Som experter på flygpassagerares rättigheter driver vi igenom din rätt till ersättning mot flygbolaget!

Flightright kämpar som den marknadsledande konsumentportalen för upprätthållande av flygpassagerares rättigheter. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004. Flightrights experter på flygpassagerares rättigheter hjälper dig också gärna med återbetalning av biljetter och återbetalning för inställda paketresor.

Rulla till toppen