Inställt flyg: Din rätt till kompensation, återbetalning eller värdebevis - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 362 omdömen

Inställt flyg: Din rätt till kompensation, återbetalning eller värdebevis

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Inställt flyg
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Om ditt flyg ställs in har du rätt till kompensation, återbetalning eller en voucher. Hur mycket ersättning du får beror på hur lång flygningen var (kort, medellång eller långdistans). Om ditt flyg är inställt eller försenat kan du få ersättning från flygbolaget för de olägenheter och förluster du har lidit. Andra flygbolag erbjuder värdebevis för en annan flygning, och i så fall ska du följa alla villkor för värdebeviset och se till att du reser inom värdebevisets giltighetsperiod. I den här artikeln förklarar vi allt om återbetalningar och flygkuponger.

Har du problem med en annullering och vill inte ta det med ro? Det borde du inte heller göra. Du har trots allt rätt till ersättning i många fall av inställda resor.
Beställ Flightright bekvämt online:

Vi kommer att genomdriva din återbetalning eller kompensation
Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

När informerade flygbolaget dig om inställelsen?
På flygdagen eller mindre än 14 dagar före eller mer än 14 dagar före avresa.

Har du också drabbats av en flygförsening, flygombokning, bordningsvägran, eller ett missat anslutningsflyg? Kolla ditt flyg nu. Enkelt ✔ snabbt ✔ och utan risk ✔

Kupong vs. återbetalning

Voucher eller återbetalning: För dem som inte vill ha en voucher gäller följande: Du har rätt till en fullständig återbetalningav flygbiljettpriset. Det finns ingen skyldighet att acceptera resekuponger i stället för kontanter. Om ett flyg ställs in kan konsumenterna välja mellan att antingen få tillbaka biljettpriset eller att få en ersättningstransport från flygbolaget. Flygbolagenkan dock erbjuda sina kunder en voucher istället för återbetalning i sådana fall.

I vissa situationer kan en resevoucher verka mer attraktiv för flygresenärer än en återbetalning, eftersom de kan använda vouchern på framtida resor med samma flygbolag eller andra partnerflygbolag för att spara på biljettkostnaderna. Vissa flygbolag erbjuder dock begränsade möjligheter att lösa in flygkuponger, så passagerare bör kontrollera om det är bättre att använda rabatter genom sina kuponger eller föredra direkta återbetalningskrav.  Därför är det viktigt att förstå vad som gäller för ett visst flygbolag innan man bestämmer sig för att ta del av erbjudandet.

Flygbolaget har erbjudit mig en voucher: Måste jag acceptera den?

Nej, du behöver inte acceptera vouchern. Passagerare har rätt till återbetalning av kostnaden för flygbiljetten (biljettpriset) i enlighet med EU:s förordning om passagerares rättigheter. Till skillnad från flygkuponger ger en ekonomisk återbetalning mer flexibilitet för planering av framtida resor eftersom den inte är beroende av ett visst flygbolag eller dess partner.

Dessutom kan passagerare använda Flightrights gratis kompensationsberäkning för att kontrollera om de också har rätt till kompensation på 250 till 600 euro från sitt flygbolag. På det hela taget verkar det därför vettigare att acceptera ekonomisk ersättning vid inställda flyg istället för värdecheckar.

Varför erbjuder flygbolagen värdecheckar?

Flygbolag erbjuder flygkuponger som ett alternativ till finansiella återbetalningar eftersom de söker ett sätt att minimera kostnaden för misslyckade flygningar i kristider som COVID-19-pandemin (Coronapandemin) och eventuella konkurser. Även om det ger flygbolagen besparingsmöjligheter jämfört med direkt ersättning, har passagerare:inside inte liknande fördelar. Enligt EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter har passagerare:inside rätt till en fullständig ekonomisk återbetalning av inköpspriset för sin biljett (biljettpriset) i händelse av inställda flygningar.

Flygkuponger – Vad är fördelen för flygbolagen?

Som redan nämnts erbjuder flygbolagen flygkuponger istället för ekonomisk ersättning för att minimera kostnaderna i kristider, särskilt på grund av COVID-19-krisen (Corona-krisen eller Corona-pandemin) och eventuella insolvens. Fördelarna för flygbolagen är en betydligt lägre ekonomisk ersättning jämfört med full återbetalning.

Dessutom kan de hoppas på oanvända vouchrar om resenärer inte tar sina flyg eller ombokar. Återbetalningsavgifter kan också undvikas med hjälp av värdebevis. Flygbolagen kan därmed säkra intäkter och lönsamhet trots en svår tid.

Vad kan jag göra om jag inte vill ha en voucher?

Flygresenärer som inte vill acceptera vouchrar kan meddela flygbolaget att de inte accepterar vouchern och begära en ekonomisk återbetalning. I förordningen om flygpassagerares rättigheter fastställs att flygbolag måste tillhandahålla en ekonomisk återbetalning av biljettkostnader i form av kontanter, banköverföring, check eller, med skriftligt samtycke, genom en voucher.

Resenärer kan också använda Flightrights kostnadsfria kompensationskalkylator för att driva igenom sina återbetalningskrav mot flygbolag för inställda eller försenade/avbokade flyg. Alternativt kan du också kontakta flygbolaget direkt för att få ersättning för biljettkostnaderna. Detta tar dock mycket tid och de flesta flygbolag ignorerar sådana förfrågningar. Det är därför vi rekommenderar Flightrights kompensationsberäknare.

Hur kan jag begära min återbetalning?

#1 Prova själv: Svårigheter att nå flygbolaget

Varför är det så svårt att kräva ersättning eller återbetalning direkt från flygbolagen?

Det kan vara mycket svårt och tidskrävande för passagerare att kräva sin återbetalning direkt från flygbolaget. I de flesta fall måste ett papperskrig föras med flygbolaget där många dokument måste skickas in och behandlas. Detta kräver mycket tid och pengar från passageraren för att kräva återbetalning.

Flygbolagen är inte heller alltid angelägna om att uppfylla återbetalningskrav. De försöker ofta fördröja dem eller fortsätter att erbjuda värdecheckar som ersättning, vilket inte är acceptabelt för många resenärer. Dessutom tas alla förfrågningar vanligtvis emot via e-post eller telefon, vilket gör processen ännu mer komplicerad.

#2 Varför Flightright? David mot Goliat!

Det är enkelt, snabbt och okomplicerat för flygresenärer att kräva sin återbetalning från flygbolaget med Flightright. Flightright kan hjälpa till att tillämpa EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter på ekonomiska återbetalningar från flygbolag. Inga flygkuponger (vouchers) behöver användas för att kräva återbetalning.

Med vår kostnadsfria kompensationsberäknare kan passagerare begära ersättning för sina biljettkostnader och kontrollera sitt återbetalningskrav inom 2 minuter utan någon kostnadsrisk. Om du behöver hjälp står vårt serviceteam alltid till ditt förfogande.

När informerade flygbolaget dig om avbokningen?

På flygdagen / mindre än 14 dagar föreMer än 14 dagar före avgång

  • Kortdistans (upp till 1500 kilometer): Du har rätt till ersättning på 250 euro
  • Medeldistans (upp till 3500 kilometer): Du har rätt till ersättning på 400 euro
  • Långdistansresa (över 3500 kilometer): Du har rätt till ersättning på 600 euro

Enligt EU-förordningen om passagerares rättigheter beräknas ersättningsbeloppet utifrån flygsträckan:

Korta sträckor upp till 1 500 km,medeldistanser upp till 3 500 km,långa sträckor från 3 500 km
t.ex. Stockholm – Göteborgt.ex. Stockholm – Parist.ex. Stockholm – New York
250€*400€*600€*
*Mindre provision (vanligtvis 20 till 30 % plus moms)
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Fram till när kan jag begära min återbetalning?

I Tyskland har flygresenärer (passagerare) rätt till återbetalning i upp till 3 år från slutet av det år då flygproblemet inträffade. Tidsfristerna beror på i vilket land kravet ställs (Frister för kompensation vid flygförseningar). Med Flightright kan de kontrollera sina ersättningskrav snabbt och enkelt med hjälp av den kostnadsfria ersättningskalkylatorn.

Hur lång tid tar det att få min återbetalning?

Hur lång tid det tar att få en återbetalning beror i hög grad på flygbolaget och det aktuella återbetalningskravet. Med Flightright kan passagerare få sina ersättningsanspråk kontrollerade snabbt och enkelt med hjälp av den kostnadsfria ersättningskalkylatorn. Det tar vanligtvis mellan 4 och 8 veckor för flygbolaget att behandla återbetalningsansökan och, om beslutet är positivt, betalas återbetalningen ut.

Flightright kräver återbetalning av biljettpriset från flygbolaget med en tidsfrist på två veckor. Om flygbolaget inte återbetalar avgifterna som svar på vår begäran om betalning, kommer ett lovande krav att tas till domstol. Om vi driver ditt ärende i domstol kan det ta flera månader att få en dom.

Kan jag fortfarande skicka in ett nekat ersättningsanspråk till Flightright?

Ja, flygresenärer kan också lämna in ett nekat krav på ersättning från flygbolaget via passagerarportalen flightright.de. Flightright erbjuder hjälp med att genomdriva sina anspråk enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter, med fokus på både kompensationskrav, återbetalning av finansiella betalningar och flygkuponger. Flightrights kostnadsfria kompensationskalkylator gör det bekvämt och enkelt att kontrollera återbetalningskrav.

Voucher vs. ersättning

I händelse av inställda eller försenade flygningar har flygpassagerare inte bara rätt till flygkuponger, utan ofta även rätt (flygpassagerarrättigheter) till ekonomisk kompensation. Detta regleras i EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter och beloppet kan vara upp till 600 euro, beroende på hur långt flygavståndet är. En kompensationsbetalning är också oberoende av priset på den bokade biljetten – kompensationen kan alltså vara högre än kostnaden för själva flygbiljetten.

Men eftersom många flygbolag försöker dölja denna rättighet för sina passagerare erbjuder de vanligtvis kuponger istället – men det är värt att inte lämna det vid det första erbjudandet i detta ämne. Ofta är ersättningsbeloppet högre än det belopp som ingår i resekupongen och dessutom erbjuder ersättningen en annan fördel: inga bokningsavgifter och inga begränsningar av destination eller resedatum. Du behåller alltså mer flexibilitet både när det gäller budget och resedatum – en klar fördel jämfört med kuponger!

Varför du inte bör acceptera en voucher från flygbolaget som kompensation

När du köper en flygbiljett förväntar du dig vanligtvis att resan ska gå smidigt och att du ska komma hem i slutet av din semester utan några problem. Men om det blir förseningar eller till och med inställda flyg försöker vissa flygbolag lura av sina passagerare en värdecheck i stället för att kräva ersättning – men varför skulle du inte acceptera en värdecheck från flygbolaget som ersättning?

OBS: Så här kan du förlora din rätt till ersättning

Resenärer bör vara försiktiga med att acceptera vouchrar från flygbolag som kompensation. En återbetalning i form av en resevoucher är endast möjlig om flygresenärerna skriftligen samtycker till detta. Detta beror på att om de accepterar dem förlorar de sin lagstadgade rätt till kompensation. Måltidskuponger vid förseningar kan däremot accepteras i lugn och ro, eftersom rätten till ersättning inte förändras i detta fall.

Det är dock viktigt att notera att du endast kommer att beviljas ersättning om orsaken till förseningen eller det inställda flyget också faller inom flygbolagets ansvarsområde. Detta gäller bland annat vid tekniska fel eller personalfrånvaro.

Inställt flyg: Vilka är mina rättigheter och hur mycket pengar har jag rätt till?

I EU:s förordning om passagerares rättigheter (EG) nr 261/2004 anges tydligt att passagerare som drabbas av en flygförsening (över 3 timmar), en inställd flygning eller en överbokning ska få ersättning på upp till 600 euro. Detta gäller dock endast i fall där flygbolaget är ansvarigt för orsaken till den inställda eller försenade flygningen.

Om den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter, såsom dåligt väder eller naturkatastrofer, är flygbolaget vanligtvis inte skyldigt om det då har vidtagit alla åtgärder för att snabbt transportera passagerarna. I sådana fall har passagerarna dock rätt (flygpassagerarrättigheter) till en ekonomisk återbetalning av sina biljettkostnader.

Om en flygning ställs in mer än 14 dagar i förväg är flygbolaget inte skyldigt att betala ersättning. I detta fall har passagerarna dock rätt till återbetalning av sina biljettkostnader i ekonomisk form eller i form av en voucher.

Förutom kompensation eller återbetalning har flygbolaget också en skyldighet att tillhandahålla omsorgstjänster för att stödja passagerarna under det inställda flyget. Detta kan vara i form av måltider, logi och transport till och från flygplatsen. Det är viktigt att ta reda på exakt vilken assistans som finns tillgänglig vid en inställd flygning och att dra nytta av den om den erbjuds.

De viktigaste sakerna i ett nötskal: Ersättning, återbetalning eller värdebevis.

Om ditt flyg ställs in har du rätt till ersättning. Passagerare har rätt (flygpassagerarrättigheter) till kompensation, återbetalning eller till och med flygkuponger. I många fall beror ersättningsbeloppet på den specifika rutten och flygsträckan. Även om olika flygbolag har olika policyer är det möjligt att få ersättning på upp till 600 euro enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter.

Om du var tvungen att avboka din bokning på grund av en extraordinär omständighet har du rätt till återbetalning av hela flygbiljettpriset. Men även i sådana fall erbjuder de flesta flygbolag kunderna möjligheten att få värdecheckar istället för kontanter, som kan användas för senare resor.

Observera: Du kan förlora din rätt till ersättning.

Resenärer bör vara försiktiga när det gäller flygbolagskuponger som kompensation. Om de accepterar dem förlorar de sin lagliga rätt till ersättning.

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Har du problem med en inställd biljett och inte vill ta det med ro? Då finns Flightright där för dig. Det spelar ingen roll om du vill kräva ersättning för ombokning av flyg, ersättning för överbokning eller ersättning för försening av flyg. Vi kommer med glädje att hjälpa dig.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till ersättning vid försening, inställt flyg, överbokning eller missad anslutning. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina rättigheter som flygpassagerare! Till och med i domstol om det behövs. Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. Enkelt ✅ snabbt ✅ & utan risk ✅ Kolla ditt flyg nu.

Som experter på flygpassagerares rättigheter driver vi igenom din rätt till ersättning mot flygbolaget!

Flightright kämpar som den marknadsledande konsumentportalen för upprätthållande av flygpassagerares rättigheter. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004. Flightrights experter på flygpassagerares rättigheter hjälper dig också gärna med återbetalning av biljetter och återbetalning för inställda paketresor.

Rulla till toppen