Tidsfrist för kompensation vid försenat flyg: Vad du bör veta - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 362 omdömen

Tidsfrist för kompensation vid försenat flyg: Vad du bör veta

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Tidsfrist för kompensation vid försenat flyg
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Semestertider är restider. Men drömmen om sol, strand och hav kan snabbt förvandlas till en riktig mardröm. Särskilt en flygförsening kan snabbt förstöra planerna på en efterlängtad och välförtjänt semester. Ett försenat flyg orsakar inte bara en massa stress (tips för stressfritt flygande). Om du måste ta ett anslutningsflyg eller tåg i tid måste du ibland gräva djupt i fickan för att trots allt nå din destination. Men det behöver du inte stå ut med som flygresenär.

Du kan nämligen kräva ersättning. Detta är resultatet av EU-förordningen EG 261 2004, den så kallade flygpassagerarförordningen. I denna fastställs de viktigaste rättigheterna som passagerare kan hävda till följd av en försening eller till och med en inställd flygning. Som med alla rättigheter är dock rätt tidpunkt också viktig här. Till exempel finns det också en tidsfrist för ersättning vid en flygförsening. Vilka rättigheter som gäller vid förseningar och när en flygförsening utlöser vilken tidsfrist för ersättning förklaras mer detaljerat nedan.

Vilka tidsfrister gäller för ersättning vid flygförsening? Var du tvungen att stå ut med en flygförsening och insisterar nu på att hävda dina rättigheter som flygpassagerare?

Vi kommer att driva igenom din återbetalning och kompensation!
Hos oss kan du kontrollera dina rättigheter kostnadsfritt på två minuter

När informerade flygbolaget dig om det inställda? På flygdagen / mindre än 14 dagar före

Har du också drabbats av en överbokning, flygförsening eller missad anslutning? Kolla ditt flyg nu. Enkelt ✔ snabbt ✔ & utan risk ✔

Preskriptionstider i lagstiftningen: Vad du bör veta

En flygförsening är en irriterande händelse som resenärer gärna vill undvika. Men om ditt flygbolag är försenat behöver du inte stå ut med det. I de flesta fall har du rätt till omfattande kompensation. Och det med all rätt. När allt kommer omkring uppstår ofta extra kostnader, särskilt på utresan, och resenärer kan inte lämnas sittande på dem. Till exempel reglerar EU-förordning 261 2004 en omfattande förordning där kompensationsbetalningar från flygbolaget fastställs.

Eftersom EU-förordningen fokuserar på flygpassagerares rättigheter kallas den också förordningen om flygpassagerares rättigheter. Tidsfrister spelar också en viktig roll i förordningen. Det skulle ju inte vara i rättsstatens anda om en passagerare för alltid skulle kunna hävda sina rättigheter på grund av en försening. Detta skulle rubba rättssäkerheten. Å andra sidan behöver man vid en försening inte ringa direkt till flygbolaget och hävda sina rättigheter. I dessa fall har du snarare vissa tidsfrister att förhålla dig till.

Det är t.ex. möjligt att kräva ersättning från flygbolaget retroaktivt. Preskriptionstiden för ett ersättningskrav mot flygbolaget vid en flygförsening varierar beroende på i vilket land kravet framställs. Detta framgår tydligt av ordalydelsen i EU-förordning 261 2004. Här specificerar EU-lagstiftningen att ”ämnet omfattas av den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat när det gäller preskriptionstiden för att väcka talan”. Det är därför värt att ta en titt på reglerna i det land där du vill väcka skadeståndstalan.

Låt oss därför först titta på den svenska lagstiftningen. Här är den så kallade normala preskriptionstiden två månader. Detta regleras enligt Högsta domstolens dom T 2659-17. Du har alltså bara två månader, räknat från planerat avgångsdatum, på dig att framställa ditt krav mot flygbolaget. Passagerarnas rätt till kompensation bortfaller, om reklamationen görs mer än två månader efter förseningen/inställd avgång. Har kravet redan riktats mot bolaget inom preskriptionstiden, har man däremot 10 år på sig att driva kravet mot flygbolaget, i t.ex. domstol.

Tidsfrist för kompensation vid försenat flyg

Om passagerare vill hävda sina flygpassagerarrättigheter (Flugrecht) i Tyskland på grund av en flygförsening har de däremot tre år på sig från årets slut att kräva ersättning. Som redan nämnts föreskriver dock EU:s förordning om passagerares rättigheter att tidsfristerna fastställs av varje enskild EU-medlemsstat. Så om du vill hävda dina rättigheter i ett annat EU-land är frågan: Hur länge är ersättningskrav giltiga?

När det gäller tidsfristerna för att kräva ersättning intar Tyskland inte någon pionjärroll. Tvärtom, den normala preskriptionstiden i Tyskland placerar landet i bottenskiktet i en EU-jämförelse. I följande tabell har vi sammanfattat vilka preskriptionstider som gäller i de andra EU-länderna.

Hur länge gäller ersättningsanspråk? Tidsfrister för att kräva ersättning:

LandBegränsningsperiod
Sverige (flightright.se)2 månader (2 månader efter flygproblem, kunden måste kontakta flygbolaget)
Förenade kungariket (flightright.co.uk)6 år (från flygproblem)
Frankrike (flightright.fr)5 år (från flygproblem)
Spanien (flightright.es)5 år (från flygproblem)
Tyskland (flightright.de)3 år (från slutet av det år då flygproblemet uppstod)
Österrike (flightright.at)3 år (från flygproblem)
Norge3 år (från flygproblem)
Danmark3 år (från flygproblem)
Finland3 år (från flygproblem)
Portugal3 år
Nederländerna2 år
Polen1 år
Italien (flightright.it)1 år (i EU), 1,5 år för fall utanför EU eller enligt många ital. AGB 2 år från flygproblem
Belgien1 år från det att flygproblemet uppstod (om flygbolaget kontaktas inom ett år, men kan förlängas till 5 år)
Tidsfrist för kompensation vid försenat flyg: Tidsfrist för kompensation vid försenat flyg

Hur beräknas preskriptionstiden i Sverige?

När det gäller tidsfrister är det inte bara viktigt att tänka på hur lång en tidsfrist är. Dessutom är beräkningen av tidsfristen av stor betydelse. Detta är också fallet med en flygförsening. Olika faktorer är avgörande för beräkningen. Å ena sidan är det frågan om när tidsfristen börjar löpa. Detta är den tidpunkt då tidsfristen börjar löpa. Och här agerar långt ifrån alla EU-länder i samförstånd. Det finns medlemsstater i EU där tidsfristen börjar löpa omedelbart efter den skadegörande händelsen.

Om den händelsen skulle inträffa den 2 april 2022 skulle tidsfristen för att göra anspråk på ersättning löpa ut senast den 1 juni 2022, baserat på en tvåmånaders period.

Tidsfrist för kompensation för flygförsening: Preskriptionstiden för min flygförsening har nästan gått ut, vad ska jag göra?

Särskilt när det uppstår en försening på utresan till din semester tenderar du att glömma bort det. Du vill ju inte oroa dig för rättsliga tvister under din välförtjänta semester. Det är dock viktigt att inte fastna i allt det lugna och att komma ihåg dina rättigheter som flygpassagerare. Du har trots allt rätt till ersättning. Om preskriptionstiden för ersättning vid flygförseningar kommer allt närmare, ger en del människor upp försöken att hävda sina rättigheter gentemot flygbolaget.

Men du behöver inte anstränga dig ens strax före deadline – åtminstone inte om du förlitar dig på en pålitlig partner som Flightright. Vi gör allt vi kan för att kontrollera ditt krav på ersättning inom kortast möjliga tid. Om vi ser att det finns anledning att kräva ersättning, kontaktar vi det ansvariga flygbolaget så snart som möjligt. På så sätt gör vi allt vi kan för att se till att du får den ersättning du har rätt till, även kort före tidsfristens utgång.

Vad får du om ditt flyg är två timmar försenat? Du har ett anspråk mot flygbolaget. Flygbolaget måste förse dig med mat och dryck och, om nödvändigt, ordna en övernattning på hotell.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Avreseort eller ankomstort: Vems preskriptionstid gäller?

EU:s förordning om passagerares rättigheter fastställer rättigheter för flygpassagerare i hela Europeiska unionen. Trots detta kan det alltid uppstå en hel del förvirring i enskilda fall. Anledningen till detta är att lagarna om tidsfrister i de enskilda staterna skiljer sig avsevärt i vissa fall. När det gäller ersättning uppstår således inte bara frågan om tidsfristens längd och beräkningen av tidsfristen. Naturligtvis är det också nödvändigt att kontrollera vilka nationella bestämmelser som överhuvudtaget ska tillämpas. Gäller bestämmelserna för avgångs- eller ankomstorten? De olika kompensationsberäknare som du kan hitta på Internet kan inte heller hjälpa dig här.

Men du behöver inte bli nedslagen. Svaret på denna fråga är trots allt förtjusande okomplicerat. Du kan hävda dina passagerarrättigheter både i det land där du startade och i det land där du landade. Alternativt är det också möjligt att hävda dina rättigheter i det land där det ansvariga flygbolaget har sitt huvudkontor. Här kan du alltså knappast gå fel. Om du vill vara på den säkra sidan är det dock tillrådligt att rådfråga en expert. Flightright hjälper gärna till att driva igenom dina krav. Följande exempel illustrerar hur detta kan se ut i praktiken.

Låt oss anta att du flög med Lufthansa från München till Stockholm. Tyvärr var du tvungen att hantera en kraftig försening på tre och en halv timme. I detta fall har du två olika länder till ditt förfogande där du kan hävda ditt krav på ersättning. Eftersom Lufthansas huvudkontor ligger i Frankfurt am Main och ni flög från München, kan ni å ena sidan välja tysk lag. Å andra sidan har ni landat i Stockholm, Sveriges huvudstad. Följaktligen finns det också möjlighet att hävda din krav där.

Men hur fattar man rätt beslut i sådana fall? Återigen kan det vara värt att ta en titt på preskriptionstiderna. Om den två månader långa preskriptionstiden enligt svensk rätt har löpt ut behöver du inte sticka huvudet i sanden. Du kan fortfarande göra anspråk på ersättning i Tyskland. Eftersom preskriptionstiden i detta land är 3 år kan du hävda dina passagerarrättigheter där under mycket längre tid.

Tidsfrist för ersättning vid flygförsening: Vilken tid räknas vid en flygförsening och hur mycket ersättning har du rätt till?

Om ett flyg är försenat är irritationen med rätta stor. Men passagerare behöver inte stå ut med detta passivt. Tvärtom har de rätt till ersättning. Detta är resultatet av EU:s förordning om passagerarrättigheter 261/2004. Kompensationsbeloppet beror på olika faktorer. Till exempel baseras EU:s flygpassagerarlagstiftning inte bara på flygsträckan (långdistansflyg) utan också på förseningstiden.

Ditt flygbolag är också skyldigt att informera dig utförligt om förordningen om flygpassagerares rättigheter. Tyvärr uppfyller inte alla flygbolag denna skyldighet. Istället får passagerarna ibland bara reda på de rättsliga möjligheter som finns vid förseningar eller inställda flyg i det finstilta. För att du ska vara välinformerad om dina rättigheter även om du inte har informerats av ditt flygbolag har vi sammanställt en tabell över de enskilda ersättningsbeloppen.

Mindre än 3 timmars flygförsening3-4 timmars flygförseningMer än 4 timmars flygförseningKom aldrig framAvstånd
0 €250 €250 €250 €Flygningar upp till 1 500 km
0 €400 €400 €400 €Flygningar över 1 500 km (inom EU)
0 €400 €400 €400 €Flygresor mellan 1 500 km och 3 500 km (utanför EU)
0 €600 €600 €600 €Flygningar över 3 500 km (utanför EU)
*Tillkommande provision (vanligtvis 20 till 30% plus moms).

Hur kan jag skydda min framtida flygresa?

I de flesta fall är flygbolagen skyldiga att betala ersättning vid en försening på mer än tre timmar eller till och med vid inställda flyg. Tyvärr är det fortfarande många passagerare som inte utnyttjar sin rätt till kompensation i praktiken. Aktörer som Flightright är de rätta kontakterna i dessa fall. Vi står upp för dina rättigheter som flygpassagerare och ser till att du får ersättning för ditt försenade flyg. Du kan beräkna hur mycket du har rätt till i detalj i förväg med hjälp av vår ersättningsapp. På så sätt kan en olägenhet från din senaste flygning bli en attraktiv handpenning för din nästa semester.

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Du var tvungen att stå ut med en flygförsening och insisterar nu på att genomdriva dina rättigheter som flygpassagerare? Vi kommer att driva igenom din återbetalning och kompensation! I domstol om det behövs.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till ersättning vid försening, inställt flyg, överbokning eller missad anslutning. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina rättigheter som flygpassagerare! Till och med i domstol om det behövs. Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. Enkelt ✅ snabbt ✅ & utan risk ✅ Kolla ditt flyg nu.

Som experter på flygpassagerares rättigheter driver vi igenom din rätt till ersättning mot flygbolaget!

Flightright kämpar som den marknadsledande konsumentportalen för upprätthållande av flygpassagerares rättigheter. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004. Flightrights experter på flygpassagerares rättigheter hjälper dig också gärna med återbetalning av biljetter och återbetalning för inställda paketresor.

Rulla till toppen