dina-rattigheter Archives - Flightright SE

dina-rattigheter

Försenat eller förlorat bagage

Försenat eller förlorat bagage Ersättning: Vad ska man göra?

Försenat eller förlorat bagage Ersättning: Vad ska man göra? Flygpassagerares rättigheter vid försenat, förlorat eller skadat bagage regleras av Montrealkonventionen. Enligt konventionen har passagerare vars bagage är försenat, skadat eller inte kommer fram alls rätt till ersättning. Beloppet för denna ersättning är högst cirka 1 385 euro per person, oavsett antalet kollin. Vid problem med

Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning

Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning

Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning Det är en situation som flygresenärer aldrig vill hamna i. De kan inte ta sitt flyg eftersom flygbolaget inte tar emot dem. Detta innebär att en efterlängtad semester eller ett viktigt affärsmöte snabbt kan falla bort utan att passageraren kan göra något åt saken. Du kan dock begära ersättning från

Kompensation för missat anslutningsflyg

Kompensation för missat anslutningsflyg

Kompensation för missat anslutningsflyg Om du anländer till slutdestinationen med mer än tre timmars försening på grund av missat anslutningsflyg är du ersättningsberättigad och har även rätt till ytterligare tjänster på flygplatsen. I enlighet med EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter kan du få mellan 250 € och € 600 i ersättning. Vid förseningar, inställda flygningar, nekad

Ingen ersättning

Ingen ersättning för försenade eller inställda flyg

Ingen ersättning för försenade eller inställda flyg Flygstörningar i form av förseningar, inställningar, nekad ombordstigning eller missat anslutningsflyg ger i enlighet med EU:s förordning 261/2004 ofta rätt till ersättning mellan 250 € och 600 €.. För att dessa ersättningsanspråk ska vara gällande måste flygbolaget ligga till grund för störningen. Om företaget har gjort allt de kan

EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter

EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter

EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter Flygpassagerare har varit skyddade mot kraftiga flygstörningar alltsedan EU-förordning 261 introducerades 2004. Lagstiftningen bekräftar att inställda eller kraftigt försenade flygningar, missat anslutningsflyg och flygändringar orsakar stora olägenheter och att drabbade passagerare därför har rätt till ersättning. Vid förseningar, inställda flygningar, nekad ombordstigning, överbokning och missade anslutningsflygningar har passagerarna rätt till kompensation

väderförhållanden

Försenade och inställda flyg på grund av dåliga väderförhållanden

Försenade och inställda flyg på grund av dåliga väderförhållanden Om flyget inte kan lyfta i tid på grund av oväder, tjock dimma eller askmoln har passagerare normalt sett inte rätt till ersättning. Detta beror på att dåliga väderförhållande räknas som en “extraordinär omständighet”, vilket omnämns i artikel 4 av EU-förordning 261/2004. Flygbolaget har ingen kontroll

Flygpassagerares rättigheter vid strejk

Flygpassagerares rättigheter vid strejk

Flygpassagerares rättigheter vid strejk Strejk är en vanlig orsak till flygstörningar, vare sig det är personalen på flygplatsen eller flygbolagets personal som strejkar. Tyvärr anser EU-förordningen att strejker ligger utom flygbolagens kontroll och därför har passagerare vars flyg påverkas av strejkagerande inte rätt till kompensation. Däremot är de berättigade till alternativ transport som ska arrangeras

Kompensation för överbokat flyg-1

Kompensation för överbokat flyg

Kompensation för överbokat flyg Om du råkar ut för ett överbokat flyg eller nekas ombordstigning på grund av överbokning kan du få mellan 250 € och 600 € i ersättning, samt extra service på flygplatsen. Om villkoren i EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter uppfylls har du ett giltigt ersättningsanspråk. Vid förseningar, inställda flygningar, nekad ombordstigning, överbokning

Ersättning för inställt flyg

Ersättning för inställt flyg

Ersättning för inställt flyg Om oturen är framme och flygbolaget plötsligt ställer in ditt flyg kan vi trösta dig med att du åtminstone har rätt till kompensation, såväl som service och extra tjänster på flygplatsen. Om flygbolaget inte har informerat om flygändringen inom 14 dagar innan flygets avgång är passagerare berättigade till mellan 250 €

Ersättning om ditt flyg är försenat

Ersättning om ditt flyg är försenat

Ersättning om ditt flyg är försenat Om du har otur nog att råka ut för en flygförsening kan vi glädja dig med att du kan ha rätt till upp till 600 € i ersättning från flygbolaget. Om flygbolaget har orsakat förseningen, och flyget är mer än 3 timmar försenat, är passagerare berättigade till minst 250

Rulla till toppen