Rätt att flyga? Juridisk information från experten på luftfartsrätt! - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

Rätt att flyga? Juridisk information från experten på luftfartsrätt!

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Rätt att flyga
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Lufträtt: Alla som regelbundet reser med flyg känner till det: flyget är försenat. I värsta fall ställs flyget in. I denna situation undrar de drabbade ofta om detta skäl är tillräckligt för ersättning. Svaret är tydligt: Ja!

Är du fast på flygplatsen på grund av ett försenat flyg? Ditt flyg har ställts in (annullerats) eller du har strukits från passagerarlistan (nekats ombordstigning)?I de situationer som beskrivs ovan har du som passagerare rätt till ersättning.

Problemet är att de flesta passagerare är helt omedvetna om sina rättigheter. Ibland vägrar flygbolaget att ersätta kostnaderna. Flightright har gjort det till sin uppgift att se till att passagerare inte blir sittande på sina kostnader. Flightright har gjort det till sin uppgift att informera dig om befintliga rättigheter för flygpassagerare – och att göra det på ett lättförståeligt sätt. Flightright har redan vunnit mer än 400 000 000 euro i kompensationsbetalningar för flygresenärer från hela världen. Här hittar du värdefull information om flygpassagerares rättigheter i EU.

Vad är EU:s luftfartsrätt?

EU:s luftfartslagstiftning ger resenärerna viss sinnesro i deras situation. Rätten att flyga ingår i förordning (EG) nr 261/2004, som i detalj beskriver omfattningen av rätten att flyga och de rättigheter som den ger. Sedan 2004 har europeiska flygpassagerare fått särskilt skydd enligt EU-förordning 261/2004, som på ett uttömmande sätt bekräftar att nekad ombordstigning, inställda eller kraftigt försenade flygningar utgör en olägenhet för flygresenärer och att flygbolagen därför måste kompensera passagerarna med upp till 600 euro för olägenheterna.

Omfattas alla flygningar av förordning EG 261?

Ja, alla flygningar omfattas av EU-förordning EG 261. Viktigt: Exceptionella omständigheter omfattas inte. En vanlig missuppfattning är att EU-förordning EG 261 endast omfattar Europeiska unionens luftrum eller endast skyddar EU-medborgare. Detta stämmer inte, eftersom förordningen även gäller för Island, Norge, Schweiz och de så kallade ”yttersta randområdena” i Europa. Den skyddar också alla flygresenärer, oavsett nationalitet. I vår tabell kan du snabbt se om din flygning omfattas av förordningen.

Resplan / ReseplanEU flygbolagFlygbolag utanför EU
Start inom EU, destination inom EUTäckt (Ja)Täckt (Ja)
Start inom EU, destination utanför EUTäckt (Ja)Täckt (Ja)
Börja utanför EU, avsluta inom EUTäckt (Ja)Ej täckt (Nej)
Start utanför EU, destination utanför EUEj täckt (Nej)Ej täckt (Nej)

Flygpassagerares rättigheter vid flygningar till eller från Europa: Flugrecht?

Om du flyger till eller från Europa har du många fler rättigheter till ersättning om ditt flyg blir försenat eller inställt. Här är en kort översikt:

Vad har jag rätt till enligt EU:s bestämmelser vid en flygförsening?

Försenat flyg (på destinationen efter eventuell ombokning och/eller omdirigering)

upp till 2 timmarupp till 3 timmarupp till 4 timmarKom aldrig framAvstånd/ Avstånd
0 €250 €250 €250 €1500 km
0 €400 €400 €400 €1500 km – 3500 km
0 €600 €600 €600 €> 3500 km
Was steht mir nach EU-Verordnung bei einer Flugverspätung zu?

Vad har jag rätt till enligt EU:s bestämmelser vid inställt flyg?

Inställt flyg (på bestämmelseorten efter eventuell ombokning och/eller ombokning till annan resväg)

upp till 2 timmarupp till 3 timmarupp till 4 timmarKom aldrig framAvstånd/ Avstånd
125 €250 €250 €250 €1500 km
200 €400 €400 €400 €1500 km – 3500 km
300 €600 €600 €600 €> 3500 km
Vad har jag rätt till enligt EU:s bestämmelser vid inställt flyg?

Vad har jag rätt till enligt EU:s bestämmelser i händelse av nekad ombordstigning?

Nekad ombordstigning (på bestämmelseorten efter eventuell ombokning och/eller omdirigering)

upp till 2 timmarupp till 3 timmarupp till 4 timmarKom aldrig framAvstånd/ Avstånd
250 €250 €250 €250 €1500 km
400 €400 €400 €400 €1500 km – 3500 km
600 €600 €600 €600 €> 3500 km

Vad har jag rätt till enligt EU:s bestämmelser i händelse av nekad ombordstigning?

Tabellerna ovan visar att du har rätt till ersättning för flyg till eller från europeiska länder om flygningen var överbokad, var försenad eller var inställd och du därför kommer fram till din destination mer än tre timmar för sent.
Viktigt: Vid denna typ av försening eller inställd flygning har du inte rätt till ersättning om förseningen eller den inställda flygningen beror på en extraordinär omständighet som flygbolaget inte är ansvarigt för – eller om flygbolaget informerade dig om inställningen minst 14 dagar före din flygning.

Varför är det så svårt att kräva ersättning eller återbetalning direkt från flygbolagen?

Många flygbolag blockerar, ignorerar, förhalar och förvränger fakta för att slippa betala ersättning. Som resenär står du snabbt ensam i detta. Vid förseningar och inställda flyg utnyttjar flygbolagen okunskapen hos passagerare som vet lite eller ingenting om sina rättigheter. Om kunderna försöker kräva sin ersättning eller återbetalning på egen hand avvisar flygbolagen i de flesta fall klagomålet från första början. Vi ser ofta att flygbolagen ursäktar sig med extraordinära omständigheter och att flygbolaget inte betalar ersättning. Men problemen är ofta inte exceptionella omständigheter.

Varför det lönar sig att känna till sina rättigheter som passagerare: Luftfartsrätt?

Flightright talar om för dig vilken flygrättighet du kan åberopa. Vi har utvecklat ett innovativt onlinekontrollverktyg för detta ändamål, som kontrollerar ditt krav på ersättning inom några minuter. Detta beror på att det finns olika rättsliga bestämmelser beroende på land. Det kan redan vara bra att känna till några grundläggande bestämmelser: I EU-förordningen EG 261 anges t.ex. när du har rätt till ersättning och hur höga dessa belopp är. Det är dock bara ett fåtal flygpassagerare som tar itu med frågan på djupet. Montrealkonventionen fyller dock en lucka för internationella flygningar. Och USA har sina egna specifika rättigheter för flygpassagerare. Vad de alla har gemensamt är de rättsfall som de hanterar: Försening, missat anslutande flyg, inställd flygning, icke-transport, bagageproblem. Beroende på flygsträckan och förseningen har du rätt till ersättning på upp till 600 euro i enlighet med EG-förordning 261. Sedan 2010 tillhandahåller Flightright digital, okomplicerad och transparent juridisk hjälp via snabba kommunikationskanaler – utan kostnadsrisk för konsumenterna.

Är du fast på flygplatsen på grund av ett försenat flyg? Ditt flyg har ställts in eller du har strukits från passagerarlistan? Ditt bagage har försvunnit eller dykt upp först efter flera dagar?

I alla de situationer som beskrivs ovan har du som passagerare rätt till ersättning.
Beställ Flightright bekvämt online:

Vi kommer att genomdriva din återbetalning och kompensation!
Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter.

När informerade flygbolaget dig om den inställda flygningen?
På flygdagen / mindre än 14 dagar före

Har du också drabbats av en överbokning, flygförsening eller ett missat anslutningsflyg? Kolla ditt flyg nu. Enkelt ✔ snabbt ✔ och utan risk ✔

Flygbolag är skyldiga att informera passagerare om deras rättigheter – Flight law?

Flygbolagen måste i detalj informera passagerarna om deras rättigheter. Det handlar t.ex. om att informera passagerarna vid incheckningen, dela ut skriftliga meddelanden vid förseningar och ge tillräcklig information på flygbolagets webbplats.

Den regionala domstolen i Berlin beslutade (dom av den 08 oktober 2015, ref.: 52 O 102/15) att flygbolaget Germania inte längre får felinformera sina kunder om deras rättigheter i händelse av stora förseningar och överbokningar. Ett informationsblad som publicerats på Germanias webbplats om ersättning och hjälp vid överbokningar, avbokningar och långa förseningar  hade på ett missvisande sätt och delvis missvisande framställt kundernas lagliga rättigheter. Till exempel saknades helt hänvisningen till kompensationsbetalningar på 250 till 600 euro. Möjligheterna till återbetalning av flygbiljetter och en gratis returflygning till avgångsflygplatsen i händelse av en inställd flygning nämndes inte heller.

Viktigt: Även om flygbolaget redan har gett dig kuponger som kompensation, vanligtvis till ett lägre värde än kompensationen enligt EU-lagstiftningen, har du fortfarande rätt till en kompensationsutbetalning.

Skicka in en begäran om ersättning för ditt försenade eller inställda flyg eller flygproblem

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter måste flygbolag tillhandahålla återbetalningunder vissa förutsättningar. I händelse av en flygförsening på mer än tre timmar, en inställd flygning eller nekad ombordstigning på grund av överbokning har passageraren rätt till kompensation. På Flightright är vi experter på luftfartslagstiftning och hjälper flygpassagerare att hävda sina rättigheter vid följande problem:

Ersättning vid flygförseningar: Flight law?

Vid kraftiga förseningar kan resenärer ha rätt till kompensation på mellan 250 och 600 euro enligt EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter. Du kan ha rätt till kompensation om ditt flyg var mer än 3 timmar försenat vid ankomsten. För att ha rätt till ersättning måste det försenade flyget avgå från eller ankomma till EU och trafikeras av ett europeiskt flygbolag. Vad får du om ditt flyg är två timmar försenat? Du har ett anspråk mot flygbolaget. De måste förse dig med mat och dryck och, om nödvändigt, ordna så att du kan bo på hotell. Vad kan jag göra i händelse av en flygförsening? Du kan läsa mer om flygförseningar här.

Kompensation för inställda flyg (inställda flyg): Lag om flygresor?

Inställda flygningar händer tyvärr om och om igen. Men resenärer behöver inte bara acceptera detta. Lyckligtvis har passagerare omfattande rättigheter i händelse av en inställd flygning. I många fall har passagerarna rätt till ersättning för de olägenheter de orsakats eller återbetalning av biljettkostnadernaför det inställda flyget, samt till förnödenheter på flygplatsen. Om flygbolaget har informerat dig mindre än 14 dagar i förväg kan du begära ersättning för ett inställt flyg. Vad kan jag göra om mitt flyg är inställt? Du kan läsa mer om inställda flyg här.

Kompensation för bagageproblem: Flyglag?

Flygpassagerares rättigheter i händelse av försenat bagage, förlorat bagageoch skadat bagageregleras av Montrealkonventionen. Om ditt bagage förloras, försenas eller skadas när du anländer till din destination kan du begära upp till 1 385 euro per person i ersättning. Vad kan jag göra om min resväska är försenad, skadad eller inte kommer fram alls? Du kan läsa mer om flygbagage (bagageproblem) här.

Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning

Du kan inte gå ombord på ditt flyg eftersom flygbolaget har nekat dig ombordstigning. Du kan ha rätt till kompensation om du har nekats ombordstigning genom att nekas ombordstigning – så länge du inte frivilligt har lämnat ifrån dig din plats. Vad kan jag göra om jag nekas ombordstigning? Du kan läsa mer om frivillig eller ofrivillig non-carriage här.

Ersättning vid överbokning: Flyglag?

Flygbolaget har överbokat ditt flyg och du kan inte längre hitta en plats ombord på ditt flyg. Om flygbolaget har överbokat ditt flyg och därför inte kan transportera dig som planerat, har du rätt till 250 till 600 Euro i kompensation enligt EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter. Om du är överbokad har du samtidigt rätt till måltider på flygplatsen. Vad ska jag göra om mitt flyg har blivit överbokat? Du kan läsa mer om överbokning här.

Ersättning för missade anslutningsflyg: Flygrätt?

Du kommer fram till slutdestinationen 3 timmar eller mer försenad eftersom du missade ditt anslutningsflyg på grund av en kortare försening. Detta gäller även om flygningarna utfördes av olika flygbolag och även om anslutningsflyget ligger utanför EU, så länge som alla flygningar ingår i en och samma bokning. Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har de då rätt till kompensation på mellan 250 och 600 euro samt måltider på flygplatsen. Vad ska jag göra om jag missar ett anslutningsflyg? Du kan läsa mer om missade anslutningsflyg här.

Viktigt: Observera att detta är en europeisk förordning om flygpassagerares rättigheter och därför endast gäller för flygningar som avgår från en flygplats i EU eller för flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag.

Synnerliga skäl: ingen ersättning Vad är ”synnerliga skäl”?

Om flygbolaget inte är ansvarigt för flygförseningen behöver det inte betala ersättning enligt förordningen om flygpassagerares rättigheter. Detta gäller vid så kallade ”extraordinära omständigheter”. Även om dessa situationer leder till förseningar och inställda flyg, är det inte upp till flygbolaget och därför kan ingen kompensation förväntas i sådana situationer. Dessa inkluderar:

 • Stängning av flygplatsen eller luftrummet
 • Politisk instabilitet
 • Oundvikliga säkerhetsrisker
 • Strejker inom flygtrafikledningen
 • Fåglar i motorn
 • Storm

Inga ”exceptionella omständigheter”?

 • Teknik: Wallentin-Hermann (EG-domstolen) C-549/07; Van der Lans (EG-domstolen) C 257/14
 • Saknad besättning, sjuk pilot
 • Skada orsakad av fordon i trapphus: Siewert (EU-domstolen) C-394/14

Våra tjänster inom luftfartsrätt i korthet – Luftfartsrätt

ProblemAnvänd den kostnadsfria kompensationsberäknaren!
Försenat flygBeräkna utbetalning nu (2 minuter)
Inställda flygBeräkna utbetalning nu (2 minuter)
Nekad ombordstigning (nekad ombordstigning)Beräkna utbetalning nu (2 minuter)
ÖverbokningBeräkna utbetalning nu (2 minuter)
Ombokning av flygPå flygdagen /  mindre än 14 dagar i förväg
Missade anslutningsflygBeräkna utbetalning nu (2 minuter)
Förlust, skada eller försening av resgodsBeräkna utbetalning nu (2 minuter)
Våra tjänster inom luftfartsrätt i korthet – Luftfartsrätt

Hur stor är ersättningen?

Kompensationsbelopp eller kompensation enligt flygsträcka: Enligt EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter beror kompensationsbeloppet på flygsträckan och inte på det betalda biljettpriset:

Avstånd till flygplatsenKompensation
Kortdistansflyg (flygningar med en sträcka på mindre än 1 500 km)t.ex. Berlin – MünchenDu har rätt till ersättning på upp till *250 € per person
Medeldistansflyg (inrikesflyg inom EU med en sträcka på mer än 1 500 km)t.ex. Berlin – LissabonDu har rätt till ersättning på upp till *400 euro per person
Medeldistans (inrikesflyg utanför EU med avståndet 1 500 – 3 500 km)t.ex. Berlin – LissabonDu har rätt till ersättning med upp till *400 euro per person
Långdistansflyg (inrikesflyg utanför EU med en sträcka på mer än 3 500 km)t.ex. Berlin – Abu DhabiDu har rätt till ersättning på upp till *600 euro per person
*Tillkommande provision (vanligtvis 20 till 30% plus moms).

Vad ska du göra om du har drabbats av ett försenat eller inställt flyg?

Om ditt flyg har blivit försenat eller inställt bör du vidta följande åtgärder:

 • Fråga varför flyget var försenat eller inställt.
 • Be flygbolagets personal att skriftligen bekräfta orsaken till förseningen.
 • Samla in kvitton för utgifter under väntetiden.
 • Spara ditt boardingkort, andra resehandlingar och alla kvitton för eventuella extra utgifter, inklusive mat, kläder etc. som krävs.
 • Insistera på allmännyttiga tjänster: Begär mat, dryck och fri transport vid behov, samt hotellövernattning.
 • Om ditt flyg ställs in kan du begära ett alternativt flyg eller återbetalning av biljettpriset.
 • Var noga med att inte underteckna några avståendeförklaringar eller acceptera några kuponger som kräver att du avstår från din rätt till ersättning.
 • Kontrollera ditt ersättningsanspråk och gör det. Var HÄR!

Hur kan jag hävda min rätt att flyga och hur får jag min ersättning?

Naturligtvis kan du hävda din rätt att flyga själv. Du måste dock investera din egen tid och dina egna nerver för att göra det. Det tar vanligtvis cirka tre timmar att samla in dokumenten, skriva till flygbolaget och, om nödvändigt, skriva ett krav på betalning. Om du försöker driva in din ersättning själv och flygbolaget bara betalar en del av ersättningen eller ingen ersättning alls, är din enda möjlighet att vidta rättsliga åtgärder.

Att anlita en advokat innebär dock ytterligare kostnader och risker, som du bara får ersättning för om du lyckas. Om du förlorar i domstol måste du stå för hela advokat- och rättegångskostnaden.

Träffa avtal med Flightright bekvämt online för att driva igenom ditt krav: Vill du inte slösa bort din tid i onödan och bespara dig de långa turerna fram och tillbaka med flygbolaget? Dra nytta av vår juridiska expertis. Sedan 2010 har vi nu hjälpt flygresenärer att få sina rättigheter, eftersom det är skillnad mellan att ha rätt och att få rätt. Som marknadsledare inom detta område är vår passion att utplåna den skillnaden. Vi hjälper flygresenärer att få sina rättigheter tillgodosedda och kämpar för deras kompensation. Eftersom vi vet vilka knep och ursäkter flygbolagen använder och vilka argument och bevis som krävs för att framgångsrikt utkräva ersättning, har vi redan lyckats vinna över 400 000 000 euro för vår kundkrets hittills. Använd vår Ersättningskalkylator just nu för en gratis kontroll av din flygresa. Om du är berättigad till en kompensationsbetalning kan du instruera oss att driva in dina anspråk med bara ett klick.

Varför Flightright? David mot Goliat! Ge människor tillgång till rättvisa!

 • ENKELT, SNABBT OCH OKOMPLICERAT
 • Ingen kostnadsrisk
 • Liten tidsinvestering. Endast 2 minuter av din tid
 • Hög chans till framgång. Med 99 % framgång i domstol
 • Mer än 12 års erfarenhet av marknaden
 • Erfarna juridiska experter.
 • Över 9 200 000 nöjda kunder
 • Över 400 000 000 euro i kompensationsbetalningar
 • Ytterligare databaser och juridiska referenser
 • Endast 20 till 30 % provision (plus moms)
 • Inga dolda kostnader
 • Ingen ersättning, inget arvode (du betalar bara om vi vinner)

Flightright: Vilka är kostnaderna för Flightright?

Flightright är den ledande portalen för flygpassagerares rättigheter i Europa. Sedan 2010 har vi arbetat för att säkerställa att flygresenärer får sin rättmätiga ersättning för försenade och inställda flyg, med vår framgångsgaranti: vi kommer att driva in din ersättning eller så är vår tjänst helt kostnadsfri. Endast om vi är framgångsrika behåller vi en avgift på vanligtvis 20 till 30% (+ moms) av det utkrävda ersättningsbeloppet. Beställ Flightright bekvämt online nu och dra nytta av vår framgångsgaranti – utan någon risk. Kontrollera nu gratis! Vill du veta mer om Flightrights kostnader? Härkan du läsa mer om kostnader.

Hur kan jag säkra min framtida flygresa?

Du har planerat en flygresa i framtiden och vill vara säker på att du inte går miste om några kompensationsbetalningar? Det är inga problem. Du kan ange dina flygningar i förväg i vår Ersättningsberäknare så meddelar vi dig om det finns ersättningsanspråk för dig. På så sätt kan en olägenhet från din senaste flygning bli en attraktiv handpenning för din nästa semester.

Checklista: Dina rättigheter som flygpassagerare

 • Efter 2 timmars väntan på flygplatsen har du redan rätt till drycker och snacks från flygbolaget.
 • Du kan ha rätt till kompensation på mellan 250 och 600 euro enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter om ditt flyg är försenat med 3 timmar eller mer, inställt eller överbokat, eller om du missar ditt anslutningsflyg.

Krav:

 • Din problemflygning var inte längre än 3 år sedan (gäller Tyskland).
 • Du har en giltig biljett och bokningsbekräftelse.
 • Du har checkat in i tid. (Normalt upp till 45 minuter före avgång)
 • Ditt flyg avgick antingen från EU (vilket flygbolag som helst) eller landade i EU (flygbolag baserade i EU).
 • Bokningstypen, dvs. om det är en enskild bokning, affärsresa eller en paketresa, spelar till exempel ingen roll för din rätt till ersättning.
 • Flygbolaget är ansvarigt för flygstörningen. (Exempel: tekniskt problem eller sjuk flygbesättning).

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Är du fast på flygplatsen på grund av ett försenat flyg? Ditt flyg har ställts in (cancelled) eller du har tagits bort från passagerarlistan? Ditt bagage har försvunnit eller det har tagit flera dagar innan det dök upp? I var och en av de beskrivna situationerna har du som passagerare rätt till ersättning.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till ersättning vid försening, inställt flyg, överbokning eller missad anslutning. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina rättigheter som flygpassagerare! Till och med i domstol om det behövs. Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. Enkelt ✅ snabbt ✅ & utan risk ✅ Kolla ditt flyg nu.

Som experter på flygpassagerares rättigheter driver vi igenom din rätt till ersättning mot flygbolaget!

Flightright kämpar som den marknadsledande konsumentportalen för upprätthållande av flygpassagerares rättigheter. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004. Flightrights experter på flygpassagerares rättigheter hjälper dig också gärna med återbetalning av biljetter och återbetalning för inställda paketresor.

Rulla till toppen