Påsklov: flygresenärers rättigheter - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 362 omdömen

Påsklov: Kaos på flygplatserna hotar – Flygresenärer har dessa rättigheter i händelse av flygproblem

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Påsklov Flygpassagerares rättigheter
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

De viktigaste fakta om ”Flygpassagerares rättigheter under påskhelgen”

 • Passagerarrättigheter ger också kompensation för flygproblem under påskhelgen.
 • I händelse av inställda eller försenade flyg under påskhelgen har resenärer rätt till ersättning.
 • Flightright erbjuder experthjälp för att genomdriva kompensationskrav.
 • Strejker och exceptionella omständigheter kan påverka ersättningsanspråken.


Har ditt flyg blivit försenat eller inställt? Kontrollera dina rättigheter nu och öka dina chanser till ersättning

Påskhelgen må vara över, men effekterna på resebranschen märks fortfarande – och nästa helg kommer tidigare än väntat. Under den här tiden måste många resenärer hantera försenade och inställda flyg, vilket kan leda till kaos på flygplatserna. Även efter semestern kan oförutsedda händelser som dåligt väder, tekniska problem eller strejker fortfarande påverka flygresorna. I den här artikeln tittar vi närmare på vilka rättigheter flygresenärer har vid sådana problem och hur de bäst kan skydda sig för att minimera de negativa effekterna på sin resa.

Flygresenärer har dessa rättigheter i händelse av flygproblem under påskhelgen

Under påskhelgen kan flygproblem som förseningar och inställda flyg uppstå på grund av ökat resande och oförutsägbara väderförhållanden i mars och april. Men flygresenärerna är inte hjälplösa.

Enligt flygpassagerarnas rättigheter har passagerarna tydliga rättigheter om deras flyg störs. Vid förseningar på mer än tre timmar har de till exempel rätt till kompensation. Vid inställda flyg måste flygbolagen erbjuda passagerarna alternativa transportmöjligheter eller återbetala biljettpriset. Dessutom bör flygresenärer veta att de också har rätt till måltider, kommunikationsalternativ och, om nödvändigt, hotellboende i händelse av flygproblem. Det är viktigt att passagerare känner till sina rättigheter och vidtar åtgärder i händelse av flygproblem för att få lämplig kompensation.

Vilka rättigheter har flygresenärer vid flygförseningar under påskhelgen?

Flygresenärer har också vissa rättigheter under påskhelgen, särskilt i händelse av flygförseningar. Enligt EU:s flygpassagerarrättigheter har passagerare rätt till kompensation vid förseningar på mer än tre timmar. Kompensationsbeloppet kan variera beroende på rutt och hur länge förseningen varar, men ligger på mellan 250 och 600 euro per person. Det är viktigt att notera att dessa kompensationsbetalningar är oberoende av biljettpriset och kan fungera som ekonomisk kompensation för besväret och eventuella extra kostnader som orsakas av flygförseningen.

Påskhelgen: Försenat flyg – vad kan jag göra?

I händelse av en flygförsening under påskhelgen kan passagerare proaktivt vidta följande åtgärder:

 • Ta reda på hur länge förseningen förväntas pågå.
 • Kontakta flygbolaget för alternativa flygalternativ.
 • Kontrollera dina rättigheter enligt EU:s passagerarrättigheter och kräv ersättning om det behövs.
 • Dokumentera förseningen och all relevant kommunikation.
 • Begär catering och boende i händelse av långa förseningar.
 • Var lugn och tålmodig medan du väntar på ytterligare information.

Vilka flygförseningar berättigar till ersättning?

Flygresenärer inom EU har rätt till kompensation för förseningar på mer än tre timmar. I enlighet med EU:s flygpassagerarrättigheter kan passagerare få ersättning på mellan 250 och 600 euro per person.

Passagerare har också rätt till ersättning för missade anslutningsflyg på grund av ett försenat flyg. Enligt EU:s passagerarrättigheter har passagerare rätt till alternativ transport eller återbetalning av biljettpriset om anslutningsflyget missas på grund av förseningen av det föregående flyget.

Kort avstånd upp till 1500 kmMedelsträcka upp till 3500 kmLångsträcka från 3500 km
t.ex. Stockholm – Göteborgt.ex. Stockholm – Parist.ex. Stockholm – New York
250€400€600€
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Vilka rättigheter har jag i händelse av ett inställt flyg under påskhelgen?

Vid inställda flyg har passagerare rätt till kompensation under vissa omständigheter i enlighet med EU:s passagerarrättigheter. Dessa rättigheter gäller oavsett om resan bokades individuellt eller som en paketresa. Kompensationsbeloppet beror på flygrutten och hur lång förseningen är vid ankomsten till slutdestinationen. För flygningar på upp till 1 500 kilometer är ersättningen normalt 250 euro. För flygningar inom EU på mer än 1 500 kilometer och för alla andra flygningar på mellan 1 500 och 3 500 kilometer är ersättningen 400 euro. För flygningar över 3 500 kilometer utanför EU är ersättningen 600 euro.

Det finns dock ett undantag från ersättningsskyldigheten om flygbolaget kan bevisa att den inställda flygningen beror på extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. I sådana fall kan flygbolaget undantas från skyldigheten att betala ersättning. Detta kan till exempel vara fallet vid naturkatastrofer, politiska oroligheter eller säkerhetsrisker.

Dessutom finns det en regel som säger att om flygbolaget underrättas om en inställd flygning mindre än 14 dagar före den planerade avresan, är de automatiskt skyldiga att betala ersättning.

Påsklovet: Inställt flyg – hur kan jag säkra min ersättning?

Om ditt flyg ställs in under påskhelgen är det viktigt att du ser till att få din ersättning. Enligt EU:s flygpassagerarrättigheter har flygresenärer rätt till ersättning för inställda flyg under påskhelgen, förutsatt att det inte beror på extraordinära omständigheter. För att säkra din ersättning bör du vidta följande åtgärder:

 • Ta reda på vilka rättigheter du har som passagerare och kontrollera om ditt inställda flyg omfattas av ersättningsreglerna.
 • Kontakta flygbolaget och be om en skriftlig bekräftelse på det inställda flyget.
 • Dokumentera all relevant information, inklusive flyguppgifter, flygbolagets kommunikation och eventuella extrakostnader du ådrar dig.
 • Gör gällande ditt krav på ersättning. Du kan använda tjänster som Flightright för att hjälpa dig att hävda dina anspråk på ett effektivt sätt. Flightright erbjuder juridiskt expertstöd för att se till att du får din ersättning.
 • Förbli tålmodig och ihärdig för att se till att din ersättning behandlas korrekt och snabbt.

Genom att följa dessa steg och förlita dig på Flightright för experthjälp vid behov kan du säkra din ersättning och se till att du får rätt ersättning för de olägenheter som det inställda flyget orsakade.

Vilka rättigheter har jag i händelse av en flygstrejk?

I händelse av en strejk, t.ex. strejken bland Lufthansas markpersonal, kan flygresenärer göra anspråk under vissa omständigheter. Enligt EU:s flygpassagerarrättigheter har passagerare rätt till alternativ transport, återbetalning av biljettpriset eller kompensation om deras flyg ställs in eller blir kraftigt försenat på grund av strejken och detta inte beror på extraordinära omständigheter.

En strejk betraktas dock vanligtvis som en extraordinär omständighet, vilket innebär att flygbolaget kan vara undantaget från skyldigheten att betala kompensation. Det är viktigt att notera att de exakta kraven och villkoren kan variera beroende på omständigheterna kring strejken och de tillämpliga lagarna.

Vilka rättigheter har jag om det är strejk på flygplatsen?

Vid en strejk på flygplatsen har flygresenärer rätt till alternativ transport eller återbetalning av biljettpriset. Vid behov kan även kompensation krävas, förutsatt att strejken inte anses vara en extraordinär omständighet.

När finns det ingen rätt till kompensation?

Det finns ingen rätt till kompensation om det inställda eller försenade flyget beror på extraordinära omständigheter, vilket kan inkludera strejker. Strejker bland flygplatspersonal eller flygbolag kan också betraktas som extraordinära omständigheter om de är oförutsägbara och inte kan kontrolleras av flygbolaget. I sådana fall är flygbolagen undantagna från skyldigheten att betala kompensation.

Vilka rättigheter har flygresenärer vid paketresor?

Oavsett om du vill njuta av en aktiv semester på landsbygden eller solsken i Egypten, kan båda semesteralternativen bokas underbart med en paketresa. Detta sparar vanligtvis mycket tid och planering. Men vilka rättigheter har du om flygbolaget ställer in ditt flyg med kort varsel?

När det gäller inställda paketresor har du tydliga rättigheter som skyddar dig. I sådana fall har du rätt till full återbetalning för både hotellet och flygresan. Det är viktigt att betona att du inte är skyldig att acceptera vouchrar.

Istället kan du kräva full återbetalning av resans pris. Denna åtgärd skyddar ditt ekonomiska intresse och säkerställer att du inte är ansvarig för den oväntade avbokningen av din paketresa.

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Är du fast på flygplatsen på grund av ett försenat flyg? Ditt flyg har ställts in eller du har tagits bort från passagerarlistan (nekad ombordstigning)?

I alla de beskrivna situationerna har du som passagerare rätt till ersättning.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till kompensation vid förseningar, inställda flyg, överbokningar och missade anslutningsflyg. De kan få upp till 600 euro i kompensation per person (minus framgångsprovisionen). Denna ersättning är oberoende av biljettpriset. Flightright upprätthåller dina rättigheter åt dig. I domstol om det behövs.

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina passagerarrättigheter! Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. ✔️Enkelt, ✔️snabbt ✔️och utan risk

Som marknadsledande konsumentportal kämpar Flightright för att flygpassagerares rättigheter ska upprätthållas. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till Europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004.

Som experter inom området flygpassagerares rättigheter hävdar vi din rätt till ersättning gentemot flygbolaget!

Rulla till toppen