Rättigheter vid inställd flygning eller försening under NATO-övningen "Air Defender 2023" - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

Dina rättigheter i händelse av ett inställt eller försenat flyg under NATO-övningen ”Air Defender 2023”

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Air-Defender-2023
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Den 12 juni till den 23 juni kommer den största militära luftvapenövningen i Natos historia att äga rum i Tyskland. Under denna tid kommer hundratals militära flygplan från olika länder att flyga över Tyskland. Som ett resultat kommer luftrummet i vissa regioner att stängas för civila flygplan, vilket kan leda till restriktioner för flygresenärer. Vi förklarar berörda flygresenärers rättigheter nedan.

Vad handlar NATO-övningen ”Air Defender 2023” om?

”Air Defender 23” är en gemensam NATO-övning där piloter och besättningar från 18 olika nationer deltar. Över 220 flygplan och upp till 10 000 soldater är involverade i denna övning. Bara USA kommer att flytta över 100 flygplan till fyra platser i Tyskland. Huvudsyftet med denna övning är att förbereda sig för eventuella krissituationer och att kunna reagera därefter. Tyvärr kommer civil flygtrafik att begränsas på grund av denna övning. Under den militära verksamheten kommer det inte att förekomma civil flygverksamhet i de norra, södra och östra flygövningsområdena under cirka två timmar om dagen. För att säkerställa säkerheten kommer dessa områden också att stängas strax före och efter de två timmarna. För att undvika eventuella restriktioner uppmanas civila flygbolag att flyga runt dessa områden i stor skala. Detta för att säkerställa att luftrummet hålls helt rent.

Vilka rättigheter har flygresenärer om deras flyg ställs in eller skjuts upp på grund av NATO-övningen?

Om det egna flyget ställs in på grund av NATO-övningen har resenärerna valet att få alternativa transporter eller få tillbaka biljettkostnaderna. Om flygbolaget inte erbjuder en alternativ anslutning kan passagerarna själva välja en anslutning, inklusive en tågresa. Kostnaderna kan sedan krävas av flygbolaget. Om ett ersättningsflyg inte finns tillgängligt förrän nästa dag måste flygbolaget ordna boende på hotell och transport dit. Om ditt flyg är försenat mer än två timmar har du rätt till gratis måltid och dryck.

Har flygresenärer också rätt till kompensation enligt den europeiska förordningen om flygpassagerares rättigheter?

I princip har passagerare enligt European Air Passenger Rights Regulation även rätt till ersättning på mellan 250 och 600 euro vid förseningar eller inställda flyg. Dessa kompensationer gäller när passagerare anländer till sin destination mer än tre timmar senare än planerat eller när deras flyg ställts in mindre än 14 dagar före avgång. Flygbolagen kan dock befria sig själva från betalningsskyldigheten om de kan bevisa att inställd flygresa eller ankomst tre timmar eller mer försenad beror på extraordinära omständigheter som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. En extraordinär omständighet är därför en omständighet som inte ingår i flygbolagets normala verksamhet och som inte heller faktiskt ligger inom dess kontroll.

Natoövningen ”Air Defender 2023” är varken en del av flygbolagens normala verksamhet eller kontrollerbar och är därför en extraordinär omständighet. Flygbolagen måste dock fortfarande bevisa att de har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika en försening eller inställning på grund av Natoövningen eller för att hålla de negativa konsekvenserna så låga som möjligt. Vid förseningar i samband med Natoövningen kan man anta att flygbolagen i de flesta fall inte har något annat val än att följa flygledningens instruktioner och inte har några andra möjligheter att minska förseningarna. Eftersom Natoövningen ”Air Defender 2023” bara blockerar luftrummet i mycket korta tidsfönster på några timmar, borde det definitivt vara möjligt för flygbolagen att transportera passagerare till sin slutdestination samma dag.

Men om passagerarna bara erbjuds ombokningar till långt senare, kanske till och med dagen efter, med sitt eget flygbolag, finns det definitivt möjlighet att verkställa ett krav på ersättning. Eftersom flygbolagen kände till Nato-övningen månader i förväg och kunde ha planerat färdplanen på ett sådant sätt att det blev liten eller ingen försening på grund av övningen, ökar chanserna att lyckas för ersättning. Flygbolagen ansvarar för att informera berörda passagerare i god tid, alltså mer än 14 dagar i förväg, om avbokningen eller ombokningen. Om informationen om inställt flyg meddelas mer än 14 dagar i förväg behöver flygbolaget inte längre betala ersättning.

Hur kan Flightright hjälpa till med andra nya flygstörningar?

Vid flygstörningar orsakade av den kommande Natoövningen har resenärerna valet om de vill få alternativa transporter eller återbetalning av biljettkostnaderna. Om flygresenärer väljer en biljettåterbetalning, hjälper Flightright till att driva in dina biljettkostnader. Om flygbolaget inte erbjuder en alternativ anslutning kan passagerarna själva välja en anslutning, inklusive en tågresa. Kostnaderna kan sedan krävas av flygbolaget. Flightright hjälper också till här, så att flygresenärer inte får de mycket högre kostnaderna för ett ersättningsflyg bokat med kort varsel.

Flightright verkställer kompetent och framgångsrikt dessa krav för berörda flygresenärer hos flygbolagen. Eftersom Natoövningen är en exceptionell omständighet finns det små utsikter till en engångsersättning på upp till 600 euro. Men enligt EU-lag har passagerare rätt till ersättning på mellan 250 och 600 euro för många andra flygstörningar som kan uppstå i sommar, förutsatt att de anländer till sin destination mer än tre timmar senare eller att deras flyg ställts in mindre än 14 dagar innan avgång. Dessa anspråk kan göras gällande i efterhand inom tre år och oavsett biljettpriset. Detta gäller även för 1 euro flyg. Det finns inga nackdelar med att hävda ett anspråk.

Rulla till toppen