Montrealkonventionen - Dina rättigheter vid försenat, förlorat eller skadat bagage - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

Montrealkonventionen – Dina rättigheter vid försenat, förlorat eller skadat bagage

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Montrealkonventionen
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Montreal Convention: Du väntar på din resväska vid bagagebandet, men den dyker inte upp. Så du börjar din semester eller dina affärsmöten utan ditt bagage? Eller så står din resväska vid bagagebandet, men är helt skadad, eller till och med öppen och en del av innehållet saknas?

Flygpassagerares rättigheter: Visste du att du har rätt till ersättning vid bagageförseningar, förlust av bagage och skador på bagage? Dina rättigheter vid skador på bagage regleras av Montrealkonventionen. Här hittar du all värdefull information om detta avtal och vad du bör tänka på i händelse av skada.

Vad är Montrealkonventionen?

Montrealkonventionen ingicks den 28 maj 1999 och trädde i kraft den 28 juni 2004 efter att ha erkänts av medlemsstaterna. Montrealkonventionen reglerar internationell lufttransport mellan fördragsslutande stater som har ratificerat Montrealkonventionen och ersätter Warszawakonventionen. Den reglerar bland annat anspråk vid bagageproblem, personskador och förseningar. 

Montrealkonventionen gäller generellt för alla internationella transporter av passagerare, bagage och gods, oavsett om de sker mot betalning eller inte. Transporter mellan två platser i samma land skyddas inte av denna konvention. Men sedan genomförandet av Montrealkonventionen med förordning (EG) 889 / 2002 på europeisk nivå gäller undantaget att inrikesflyg inom EU också faller under Montrealkonventionens tillämpningsområde. Syftet med Montrealkonventionen är att standardisera vissa transportbestämmelser inom internationell lufttransport.

Vad omfattas Montrealkonventionen av?

Till de länder som undertecknat konventionen hör länderna i Europeiska unionen, USA, Australien och Japan. Det finns dock också många semestermål (t.ex.: Turkiet, Bahamas, Bolivia, Ryssland, Senegal, Sudan, Togo, Tunisien, Thailand, Niger, Mauritius, Gabon, Ghana, Moçambique, Costa Rica, Korea, Elfenbenskusten och Kambodja) som inte har undertecknat Montrealkonventionen. I de stater som ännu inte har ratificerat den gäller fortfarande till största delen 1929 års Warszawakonvention.

En lista över medlemmarna i Montrealkonventionen från Albanien till Vietnam hittar du här. Följande tabell visar tydligt för vilka flygningar Montrealkonventionen erbjuder skydd:

Resplan/flygruttIngen mellanlandningMellanlandning i en fördragsslutande statMellanlandning i en icke avtalsslutande stat
Flyg mellan tvåavtalsslutande staterJaJaJa
Flyg inom en avtalsslutande stat(icke EU-medlem)NeJaJa
Flyg inom en avtalsslutande stat(icke EU-medlem)Flyg inom en avtalsslutande stat(EU-medlem)JaJaJa
Montrealkonventionens tillämpningsområde

Om Montrealkonventionen är tillämplig i ditt fall beror på om avgångs- och destinationsflygplatserna för din flygning ligger inom två av de avtalsslutande staternas territorium. På europeisk nivå ratificerades Montrealkonventionen genom förordning EG 889/2002. Det innebär att inrikesflygningar inom enskilda medlemsländer också omfattas av Montrealkonventionen, även om de inte uppfyller kraven för internationell transport. Det gäller dock om flygningen är en returflygning från eller till en avtalsslutande stat, dvs. även vid en returflygning från ett EU-land till en icke avtalsslutande stat.

Viktigt: Warszawakonventionen fortsätter att gälla för länder som inte har undertecknat Montrealkonventionen.

Montrealkonventionen – Vilka är mina rättigheter vid bagageproblem?

Om ditt bagage skadas, försenas eller försvinner har du rätt till ersättning i enlighet med Montrealkonventionen. Ersättningen uppgår till högst cirka 1 675 euro per person, oavsett antalet bagage. Ersättningen gäller i följande fall: Försenat bagage, skada på bagage, förlust av bagage.

1:a Montrealkonventionen – Vid bagageförsening gäller följande:

Om en resväska är försenad har resenären rätt att köpa ersättningskläder och kosmetika till ett rimligt pris. De kan senare få kostnaderna för dessa ersatta av flygbolaget. Maximibeloppet för ersättningsköp är cirka 1 675 euro per passagerare. Om resväskorna är försenade på returflyget har du ingen anledning att göra ersättningsköp. Viktigt: Om resväskan anländer sent till bostadsorten finns det ingen anledning till ersättningsköp och därmed ingen rätt till ersättning.

2. Montrealkonventionen – Vid trasigt resgods (skada på resgods) gäller följande:

Om bagaget är skadat måste en reparation (om en reparation av bagaget är möjlig) eller en ersättning för det aktuella värdet av bagaget eller det skadade innehållet erbjudas. Flygbolaget är skyldigt att betala ersättning om bagaget skadades under flygningen. Passagerare har också rätt till en maximal ersättning på cirka 1 675 euro i händelse av bagageskador. Ersättningsbeloppet beräknas enligt resväskans aktuella värde.

Viktigt: Om du själv är ansvarig för skadan (incheckade defekta resväskor, ömtåliga föremål som inte stuvats på ett förnuftigt sätt) behöver flygbolaget inte betala för den uppkomna skadan.

3:e Montrealkonventionen – Vid förlust av bagage:

Om en resväska är försenad i mer än 21 dagar anses den vara förlorad. Den maximala ersättningen för förlorat bagage är också 1 675 euro per passagerare. Om bagage förloras måste kostnaden för ersättningsköp återbetalas och ersättning för det aktuella värdet på resväskan och dess innehåll erbjudas. För särskilt värdefullt bagage lönar det sig att teckna en tilläggsförsäkring.

I händelse av förlust kommer ersättningsbeloppet säkert inte att kunna ersätta allt från din resväska. Särskilt personliga saker kan inte köpas för pengar. Ändå bör du hävda din rätt. Om du väljer experterna på Flightright kommer vi på ett tillförlitligt sätt att hävda din rätt till ersättning gentemot flygbolaget. Utan någon kostnadsrisk: ingen ersättning, ingen avgift.

Inte bara din resväska var försenad, utan även ditt flyg? Du kan ha rätt till ersättning om ditt flyg är försenat med mer än 3 timmar.


I alla de situationer som beskrivs ovan har du som passagerare rätt till ersättning.
Enligt Montrealkonventionen har passagerare rätt till ersättning vid försenat, förlorat eller skadat bagage. Ersättningsbeloppet är maximalt cirka 1 675 euro per person, oavsett antalet bagage.

Har du också drabbats av en överbokning, ett inställt flyg eller ett missat anslutningsflyg? Kontrollera ditt flyg nu. Enkelt ✔ snabbt ✔ & utan risk ✔

När informerade flygbolaget dig om flygförseningen/ombokningen?
På flygdagen / mindre än 14 dagar före eller mer än 14 dagar före avgång

Kan jag få ersättning enligt Montrealkonventionen?

Du kan begära ersättning från flygbolaget i följande situationer: Försenat bagage, skada på bagage, förlust av bagage.

I Montrealkonventionen fastställs bland annat på vilka villkor du har rätt till ersättning vid skada på bagage. Som skadelidande passagerare behöver du inte bevisa varför eller av vem bagaget skadades, hanterades felaktigt eller förlorades. Du kan skydda ditt anspråk på ersättning genom att omedelbart göra en skriftlig anmälan på flygplatsen, PIR-formuläret (Property Irregularity Report).

Om flygbolaget skadar ditt bagage uppsåtligen och av oaktsamhet ersätts den faktiska skadan utan begränsning. Du måste dock bevisa att detta verkligen har hänt. Om ditt bagage försvinner på en flygning med flera sträckor som trafikeras av flera flygbolag kan du välja vilket flygbolag du vill begära ersättning från. Det spelar ingen roll om det är ett charter-, reguljär- eller lågprisflyg, inte ens din bokningsklass påverkar din rätt till ersättning.

Ersättning kan alltid begäras per person och inte per resväska. Om två passagerare delar på en resväska gäller den maximala ansvarsgränsen för båda upp till ca 1 600 euro (1 288 SDR). Viktigt: Preskriptionstiden är 2 år, ansvaret är strikt, ersättning per person och inte per resväska.

Hur hanterar jag värdefullt bagage?

Eftersom ersättningen är begränsad till ca 1 675 euro lönar det sig att teckna en tilläggsförsäkring för värdefullt bagage.

Vilka anspråk har jag vid personskada?

Vid personskador är lufttrafikföretaget ansvarigt upp till högst 128 821 särskilda dragningsrätter (SDR), som för närvarande är värda (ca 166 813 euro). Särskilda dragningsrätter är en internationell enhet som ska omvandlas till valutor och som regelbundet justeras dynamiskt. För de I händelse av ytterligare skada skall transportörens ansvar för presumerat fel vara obegränsat.

Vilka är tidsfristerna för skador på bagage (försenat bagage, skadat bagage, förlorat bagage)?

Att de fastställda tidsfristerna iakttas är avgörande för eventuella ersättningsanspråk. I Montrealkonventionen anges tidsfristerna i kalenderdagar (inte arbetsdagar!).

Om du lämnar flygplatsen UTAN att anmäla skada på eller förlust av ditt bagage, förutsätts det att bagaget var oskadat eller levererades i tid. Du måste då i efterhand bevisa att skadan orsakades av transportföretaget, vilket är svårt. Kontrollera därför omedelbart om resväskan är skadad på flygplatsen, ta foton och lämna in ett klagomål vid bagageskador eller förseningar.

Tidsfristerna för att skriftligen anmäla skador till flygbolaget är olika för skadat, försenat och förlorat bagage:

Problem med bagage (Vad är det?)Vad du bör göraTidsgräns för skadeståndskrav
Försening av incheckat bagage (mer än 3 timmar)Viktigt: Efter landning ska du vända dig direkt till hittegodsavdelningen på flygplatsen eller direkt till flygbolaget och visa upp den bagagetaggen som fästes på ditt boardingkort vid incheckningen. [mer…..]Anmäl förlust OMEDELBART (max 7 dagar efter ankomst). Återanmälan av förlust inom 21 dagar efter bagageleverans.
Skador på incheckat bagageOm din väska går sönder efter flygresan bör du dokumentera skadan och informera flygbolaget om problemet. För att göra detta är det lämpligt att skicka foton av det Inom 7 dagar, helst omedelbart efter det att skadan upptäckts.
Försenat och skadat bagage

Förseningen måste omedelbart anmälas på flygplatsen. Anmäl dessutom skadan skriftligen till flygbolaget.Anmäl förlust OMEDELBART (max. 7 dagar efter ankomst). Skadeanmälan OMEDELBART (max 7 dagar efter mottagandet).
Förlust av incheckat bagage (efter 21 dagar).För att få ersättning måste passagerarna rapportera förlusten av bagaget på plats efter flygresan och fylla i Property Irregularity Report.Flygbolaget och personalen vid bagagedisken ber dig vanligtvis att fylla i en rapport om förlorat bagage och uppge din adress [mer…..].Rapportera förlusten till flygbolaget omedelbart, även innan du lämnar flygplatsen. Bagage anses inte officiellt förlorat förrän 21 dagar har gått. Efter det har du 2 år på dig att skriftligen begära ersättning från flygbolaget.
Montrealkonventionen – Tidsfrister vid skada på bagage

Viktigt: Om du missar respektive tidsfrister förfaller ditt krav på ersättning från flygbolaget. Det enda undantaget är i fall där transportören har agerat bedrägligt. Detta är dock å ena sidan extremt svårt att bevisa och å andra sidan är det ett sällsynt undantag.

Vad är ersättningsbeloppet för skador på bagage?

Ansvarsgränsen för en bagageskada enligt Montrealkonventionen är 1 288 SDR. SDR är en artificiell valuta som infördes av Internationella valutafonden (IMF) 1969. Denna virtuella valuta omvandlas till euro på dagen för skadehändelsen. Det maximala beloppet för denna ersättning är cirka 1 675 euro per person, oavsett antalet bagage. Detta belopp är dock inte en klumpsumma per bagageskada. Den skada som ska ersättas beräknas enligt den information som passageraren har lämnat. Tyvärr kommer de drabbade inte att få ersättning för olägenheter eller förlorad tid.

Montrealkonventionen – Viktiga steg i händelse av skada på bagage

1. Skadeformulär – Property Irregularity Report (PIR) / förlustrapport

Rapportera omedelbart skadan på flygplatsen (begär PIR eller skaderapport)

2. Rapportera omedelbart skadan på flygplatsen (begär PIR eller skadeanmälan)

Inom 21 dagar efter att du hämtat ut ditt bagage ska du skicka in en skriftlig skadeanmälan till flygbolaget (flyghandlingar, kvitton, ersättningsköp).

3. Observera tidsfrister

Det är viktigt att följa tidsfristerna för rapportering av skador på bagage (försenat bagage, skadat bagage, förlorat bagage)!

4. Kontrollera skadat bagage omedelbart

Det är tillrådligt att skicka foton av det skadade bagaget till flygbolaget. För att få ersättning måste du fylla i en officiell skaderapport på flygplatsen, den så kallade Property Irregularity Report. Alternativt

En kort sammanfattning av Montrealkonventionen för dig

Montrealkonventionen reglerar: 

 • Internationell lufttransport mellan de fördragsslutande staterna.
 • Ansvar för förlust av bagage, skada på bagage och försening av bagage, personskada och skada orsakad av försening.
 • Flygbolagen är ansvariga för incheckat bagage oavsett vållande.
 • Alla EU-länder har ratificerat Montrealkonventionen.
 • Preskriptionstiden för alla skador på bagage är 2 år.
 • Ansvarsgränsen är 1 288 SDR (maximalt ca 1 675 euro).
 • Det finns ingen engångsersättning.
 • Ersättning per person och inte per resväska.

Flygpassagerares rättigheter – Checklista för bagage

På vår hemsida vill vi på bästa möjliga sätt informera dig om dina flygrättigheter och se till att du har all relevant information till hands i händelse av en reklamation.

Därför har vi sammanställt ytterligare användbara tips för dig i en tydlig checklista, som ska hjälpa dig att hantera dina bagageproblem på rätt sätt.

Checklista: Information och dokument som krävs för att utkräva ersättning för bagageproblem

 • Skadeformulär (Property Irregularity Report; PIR)
 • Boardingbiljetter med flightnummer
 • Nummer på bagagetagg
 • Detaljer om bagaget
 • Förteckning över bagageinnehåll och fakturor, om tillämpligt
 • Foton av det skadade bagaget
 • Kvitton för nödinköp

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Är du fast på flygplatsen på grund av ett försenat flyg? Ditt flyg har ställts in (cancelled) eller du har tagits bort från passagerarlistan? Ditt bagage har försvunnit eller det har tagit flera dagar innan det dök upp? I var och en av de beskrivna situationerna har du som passagerare rätt till ersättning.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till ersättning vid försening, inställt flyg, överbokning eller missad anslutning. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina rättigheter som flygpassagerare! Till och med i domstol om det behövs. Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. Enkelt ✅ snabbt ✅ & utan risk ✅ Kolla ditt flyg nu.

Som experter på flygpassagerares rättigheter driver vi igenom din rätt till ersättning mot flygbolaget!

Flightright kämpar som den marknadsledande konsumentportalen för upprätthållande av flygpassagerares rättigheter. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004. Flightrights experter på flygpassagerares rättigheter hjälper dig också gärna med återbetalning av biljetter och återbetalning för inställda paketresor.

Rulla till toppen