I vilka fall kommer jag inte att få ersättning för min flygbiljett? - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

I vilka fall kommer jag inte att få ersättning för min flygbiljett?

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

rsättning för min flygbiljett
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Flygbiljetten återbetalas inte! Det kan finnas många anledningar till att du inte kan flyga. Förutom irritationen över att inte kunna flyga till sin välförtjänta semester, upplever en del människor även andra problem. Det är inte ovanligt att flygresenärer inte får ersättning för sina flygbiljetter. Nedan förklarar vi mer i detalj hur och varför detta kan hända.

När får jag ingen återbetalning för min flygbiljett?

Om du inte kan flyga försvinner vanligtvis flera hundra euro spårlöst. Men så behöver det inte vara. I många fall har du trots allt rätt till återbetalning av flygbiljetten. Men detta gäller inte alltid. En vägran att återbetala en flygbiljett kan knappast vara mer irriterande. Men när är en flygresa inte berättigad till återbetalning?

Har du fått avslag på din begäran om återbetalning av flygbiljetten? Då bör du utnyttja dina rättigheter som flygpassagerare.
Vi kommer att driva igenom din återbetalning och kompensation!

Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter

När informerade flygbolaget dig om det inställda flyget/ombokningen av flygbiljetten?
På flygdagen / mindre än 14 dagar före eller mer än 14 dagar före avgång

Har du också drabbats av en överbokning, flygförsening eller missad anslutning? Kolla ditt flyg nu. Enkelt ✔ snabbt ✔ & utan risk ✔

1. extraordinära omständigheter

En flygbiljett återbetalas inte om flygbolaget inte kan hållas ansvarigt på grund av extraordinära omständigheter. Ett klassiskt exempel är försenade passagerare. Eftersom flygbolaget inte kan hållas ansvarigt för försenade passagerare, kan det inte debiteras för detta. Dessutom kan en flygbiljett inte återbetalas om force majeure, t.ex. vulkanutbrott eller svåra stormar, är orsaken. Här uppstår regelbundet komplexa juridiska frågor. När allt kommer omkring måste man alltid fråga sig om flygbolaget hade något inflytande på vad som hände eller inte. Om flygbolaget inte kan bevisa att det rörde sig om extraordinära omständigheter, återbetalas i regel även flygbiljetten.

Det är allt annat än lätt för flygbolaget att trolla fram extraordinära omständigheter ur tomma intet. Det är trots allt de som har bevisbördan i domstol. Det innebär att flygbolaget måste bevisa för domaren att de extraordinära omständigheterna var orsaken till problemet. Om detta inte lyckas måste man utgå från att det kunde ha undvikits. Särskilt vid förseningar är det flygbolagets uppgift att betona att du gjorde allt du kunde för att komma fram i tid. Det låter enklare än vad det är i praktiken. Det gör det ännu viktigare för passagerare att hävda sina rättigheter som flygpassagerare. När allt kommer omkring blir kraven mer och mer lovande och domarna mer och mer konsumentvänliga.

2. Rätt till halvering av kompensationsbetalningen.

Ibland har flygbolaget rätt att betala endast hälften av kompensationen. Detta är fallet i följande specialfall:

  • Försenat flyg

Om det är en långdistansflygning med en sträcka på minst 3500 km har flygbolaget rätt att minska kompensationen. Detta gäller om förseningen var längre än tre timmar men kortare än fyra timmar.

  • Inställt flyg

Även om ett flyg ställs in kan flygbolaget minska kompensationen. Om flygbolaget i detta fall organiserar ett ersättningsflyg leder detta naturligtvis till förseningar. Förseningens längd och flygsträckan påverkar återigen ersättningsanspråket. Vid en kortdistansflygning med en sträcka på upp till 1500 km får förseningen inte överstiga två timmar. I annat fall har du rätt till full ersättning från flygbolaget. Om förseningen däremot är mindre än två timmar kan flygbolaget halvera kravet.

Situationen är liknande för medeldistansflygningar med ett avstånd på mer än 1500 km och mindre än 3500 km. I dessa fall, om flygningen anländer till sin destination mer än tre timmar försenad, ska en fullständig återbetalning göras. Om förseningen däremot är mindre än tre timmar görs en reducering med 50 procent. Följaktligen ökar den möjliga förseningen igen för långdistansflygningar med en sträcka på mer än 3 500 km. I detta fall kan flygbolaget halvera återbetalningen om förseningen inte överstiger fyra timmar.

3. Paketresenärer har också rätt till ersättning

Med en paketresa bokar du så att säga hela resepaket. Dessa inkluderar inte bara boendet utan även flygresan. Du kommer alltså inte i kontakt med flygbolaget när du bokar. Men har detta en negativ effekt på ersättningskrav? Många resenärer tror att konsekvensen blir att de nekas återbetalning av flygbiljetten. Det som är säkert är att paketresenärer också kan utöva sina flygpassagerarrättigheter. Detta fastställs i förordningen om flygpassagerares rättigheter, som gäller i hela Europa.

Redan vid en försening på tre timmar eller mer finns alltså rätt till kompensation. Av stor betydelse inom området paketresor är också presentationen av ett flyg. I detta avseende utfärdade Europeiska unionens domstol (ECJ) ett landmärkesbeslut 2021. Enligt denna dom jämställs en förhandsbokning på mer än en timme med en inställd flygning. Erfarenheten visar att tidigare avgångstider uppstår på grund av spontana ändringar, särskilt när det gäller paketresor. Detta gör detta domstolsbeslut ännu viktigare.

Paketresenärernas anspråk kan delas in i två olika kategorier. Å ena sidan kan de drabbade minska resekostnaderna gentemot sin researrangör. Dessutom är det också möjligt att direkt kräva ersättning för de biljettkostnader som uppstått mot flygbolaget. Detta gäller om ankomsten försenats med minst tre timmar, flygningen tidigarelagts med minst en timme eller till och med ställts in helt och hållet.

För att säkerställa att paketresenärer inte kommer bättre ut än andra flygresenärer när det gäller ersättning för flygbiljetten, kvittas de två fordringarna mot varandra. Om t.ex. ett flyg ställs in kan den drabbade paketresenären kontakta både researrangören och flygbolaget. Om en återbetalning sedan görs, tar researrangören och flygbolaget över summan proportionellt. Eftersom det alltid är bättre att ha två gäldenärer, är förfarandet enligt EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter därför mer attraktivt än ett rent krav på nedsättning gentemot researrangören.

Vad gör jag om flygbiljetten inte är återbetalningsbar?

Naturligtvis uppstår frågan vad som händer om flygbiljetten inte är återbetalningsbar. En sak är säker: du bör få ditt krav prövat av en expert på flygpassagerares rättigheter. Flightrights juridiska experter kommer att kontrollera om du kan få en återbetalning av din flygbiljett. Om det finns ett krav på återbetalning erbjuder många flygbolag ett praktiskt kontaktformulär. Detta är inte bara snabbt, utan också mycket bekvämt. Detta är särskilt tillrådligt om du vill lämna in ett krav mot ett flygbolag som är baserat utomlands. Det är trots allt svårt att nå dem med traditionell post.

Om du föredrar att skicka ett brev kan du naturligtvis också använda denna metod för att hävda dina krav. Olika formulär finns på Internet. Brevet bör innehålla de viktigaste uppgifterna som passagerarens namn och adress och detaljer om flygningen. Om du bestämmer dig för att skicka ett brev, var noga med att skicka det med rekommenderat brev. Detta kan fungera som ett viktigt bevis vid ett senare tillfälle när det gäller att utöva passagerarrättigheter inom tidsfristen.

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Vilka krav har jag på återbetalning av min flygbiljett?

Om ditt flyg har blivit försenat eller till och med inställt uppstår frågan om vilka krav som finns på ersättning för en flygbiljett. Den förmodligen viktigaste förordningen med EU-omfattande räckvidd är EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter nr 261/2004, som föreskriver kompensation i fall där flygbolaget meddelar att flygningen ställs in mindre än 14 dagar före avgång. Om så är fallet kan flygresenärer kräva ersättning på upp till 600 euro. Kravet gäller alla EU-flygningar som utförs av europeiska flygbolag. EU-flygningar är alla flygningar som startar och/eller landar i EU.

Om du absolut vill flyga vidare, trots den inställda flygningen kan du också kräva detta juridiskt. Du har rätt (enligt flyglagen) att begära att flygbolaget tillhandahåller ett alternativ. Flygbolaget måste då ge dig en ersättningsresa av samma värde. Paketresenärer kan å andra sidan kräva ett ersättningsflyg. Om flygbolaget inte tillhandahåller en ersättningsresa kan du göra det istället, och du kan då kräva flygbolaget på de uppkomna kostnaderna.

Om all stress över inställda flyg gör att du tappar lusten att resa, kan du naturligtvis dra dig ur avtalet. I samband med detta kan du kräva full återbetalning av priset för flygbiljetten. Personer som blir kvar halvvägs genom sin resa kan också kräva ersättning för eventuella extrakostnader. De som är beroende av flera flygningar i följd kan kräva en returflygning till avgångsflygplatsen.

Hur många dagar har flygbolaget på sig att återbetala en passagerares biljett?

Det är allmänt känt att många flygbolag tyvärr försöker vänta ut ett krav på återbetalning av en flygbiljett. Det är här kundvänligheten slutar för många flygbolag. Det spelar ingen roll om det är irriterande hotlines med timmar av väntetid eller obesvarade förfrågningar via e-post. Flygbolagen gör allt för att hindra dig från att göra dina anspråk gällande. Om företaget någon gång svarar, hänvisar de vanligtvis till extraordinära omständigheter. Det är därför inte förvånande att en del människor väntar i åratal på att få pengarna tillbaka. Du ska inte behöva acceptera detta. Med Flightright får du en pålitlig partner vid din sida som hjälper dig att hävda dina rättigheter. Vi kommer att insistera på att flygbolaget i fråga uppfyller den betalningsfrist på sju dagar som anges i EU:s förordning om passagerares rättigheter nr 261/2004.

Vilka tidsfrister gäller för ersättning vid flygförseningar?

Tidsfristen beror på i vilket land du vill göra din fordran gällande. I Tyskland är tidsfristen 3 år, medan den i Frankrike är 5 år.

När måste flygbolag återbetala hela flygbiljetten?

De mest lukrativa fallen för flygresenärer är de där flygbiljetten återbetalas till fullo. Men när sker den fullständiga återbetalningen av flygbiljetter? När det gäller återbetalning av flygbiljetter har Lufthansa listat fall av full återbetalning på sin webbplats. Detta innebär att du kommer att få en återbetalning i händelse av en inställd flygbiljett. Detta innebär att en avbokning utan ersättning hos Lufthansa kommer att leda till återbetalning av flygbiljetterna. Dessutom har du rätt till återbetalning av flygbiljetten om flygningen har tidigarelagts med mer än en timme eller är försenad med minst två timmar. Du har också rätt till återbetalning om din ankomst är försenad med mer än två timmar.

Hur kan jag få full återbetalning för min flygbiljett?

Det finns flera sätt att få pengarna tillbaka för din flygbiljett. Det är alltid kostnadsfritt om du själv tar hand om återbetalningen. Erfarenheten har dock visat att detta innebär mycket stress och tidsåtgång. Alternativt kan du anlita experterna på Flightright. Men vad kostar det att få full återbetalning för min flygbiljett? Om flygbolaget betalar din återbetalning inom sju dagar är vår tjänst kostnadsfri för dig. För långvariga återbetalningar behöver du bara betala för vår tjänst om ditt krav på återbetalning har verkställts framgångsrikt. Här tar vi ut en provision på mellan 20 och 30 procent.

Kan min flygbiljett återbetalas vid en försening?

Det kan finnas många anledningar till en försenad avgång. Ett klassiskt exempel är förmodligen försenade passagerare. Men hur hanteras återbetalning av flygbiljetter i händelse av en försening? Om avgången är försenad med minst fem timmar har du rätt att häva avtalet. I dessa fall måste flygbolaget betala hela återbetalningsbeloppet vid avbokning av flygbiljetten.

Får jag tillbaka min flygbiljett i händelse av strejk?

I motsats till vad många flygbolag vill få sina kunder att tro, är en strejk inte på något sätt en exceptionell omständighet. Tvärtom. Enligt EU-domstolen (dom av den 23.3.2021, ref.: C-28/20) kan passagerare även kräva återbetalning av flygbiljetter i händelse av en strejk i enlighet med EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter.

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Har du fått avslag på din begäran om återbetalning av flygbiljetten? Då bör du utöva dina rättigheter som flygpassagerare. Vi kommer att driva igenom din återbetalning och kompensation! Om nödvändigt även i domstol.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till ersättning vid försening, inställt flyg, överbokning eller missad anslutning. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina rättigheter som flygpassagerare! Till och med i domstol om det behövs. Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. Enkelt ✅ snabbt ✅ & utan risk ✅ Kolla ditt flyg nu.

Som experter på flygpassagerares rättigheter driver vi igenom din rätt till ersättning mot flygbolaget!

Flightright kämpar som den marknadsledande konsumentportalen för upprätthållande av flygpassagerares rättigheter. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004. Flightrights experter på flygpassagerares rättigheter hjälper dig också gärna med återbetalning av biljetter och återbetalning för inställda paketresor.

Rulla till toppen