Flygstrejk: Flygresenärer har dessa rättigheter och krav - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 362 omdömen

Flygstrejk: Flygresenärer har dessa rättigheter och krav

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Flygstrejk
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Strejker på flygplatsen är ett av de största irritationsmomenten för passagerare, som ofta får vänta i timmar och är osäkra på om deras flyg kommer att avgå enligt tidtabellen eller inte. I detta sammanhang är det viktigt att känna till vilka rättigheter och förmåner passagerarna har i händelse av en flygplatsstrejk. Det är också viktigt att veta om din flygplats påverkas av en strejk och hur du kan ta reda på denna information.

I den här bloggartikeln lär du dig allt du behöver veta om ämnet ”flygplatsstrejk” – så att du är välinformerad i händelse av en strejk och kan hävda dina rättigheter som flygpassagerare:in. Vårt mål är att hjälpa dig att göra detta så att du kan göra din resa så smidig som möjligt.

Strejk på flygplatsen – de vanligaste orsakerna

Vilka är de vanligaste orsakerna till strejker på flygplatser? Varför strejkar flygplatser? Flygplatsanställda kan strejka av en rad olika skäl, från arbetsvillkor och löner till bemanning och kollektivavtal eller andra krav från arbetstagarna. Men strejker kan också uppstå på grund av externa faktorer som svåra väderförhållanden eller tekniska problem med flygtrafiken.

 • Kollektiva förhandlingar
 • Arbetsvillkor
 • Personalproblem
 • Säkerhetsproblem
 • Omstrukturering
 • Oregelbundna arbetstider

Det finns många andra skäl till varför en strejk kan inträffa på flygplatsen. I allmänhet kan dessa strejker ha en betydande inverkan på passagerarna eftersom de kan leda till inställda flyg, förseningar och olägenheter.

Vad händer om det blir strejk på flygplatsen?

Om det är strejk på flygplatsen kan det förekomma inställda, försenade, ombokade eller ändrade flygningar. Passagerare rekommenderas därför starkt att kontrollera om deras flyg påverkas innan de reser och, om nödvändigt, att informera sig i god tid.

Ditt flyg ställs in på grund av en strejk? Enligt EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter har passagerare rätt till kompensation eller återbetalning av sin biljett vid förseningar, inställda flyg, överbokningar och missade anslutningar.
Beställ Flightright bekvämt online:
Vi kommer att genomdriva din återbetalning eller kompensation!

Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

När informerade flygbolaget dig om inställelsen?
På flygdagen eller mindre än 14 dagar före eller mer än 14 dagar före avresa.

Har du också drabbats av en flygförsening, flygombokning, bordningsvägran eller ett missat anslutningsflyg? Kolla ditt flyg nu. Enkelt ✔ snabbt ✔ och utan risk ✔

Är min flygplats påverkad av strejken? Hur får jag reda på det?

Om du vill veta om din flygplats påverkas av en strejk finns det flera sätt att ta reda på det. Ett är att besöka flygplatsens webbplats för att få den senaste informationen om flygverksamheten. Ett annat alternativ är att ringa direkt till flygplatsen och fråga om strejkens inverkan på flygverksamheten. Alternativt kan du besöka webbplatsen för det flygbolag som du planerar att resa med för att ta reda på om ditt flyg påverkas. Om markpersonal eller piloter strejkar erbjuder vissa flygbolag möjligheten att bli meddelad via SMS.

Aktuella förseningar och inställda flyg

I vår tabell kan du hitta aktuella inställda och försenade flyg och direkt kontrollera med vår kostnadsfria ersättningsberäknare om det finns ett krav på ersättning för ditt flyg.

Sök

Vad händer om flyget ställs in på grund av strejk?

Om ett flyg ställs in på grund av strejk har de drabbade passagerarna rätt till alternativ transport till sin destination eller återbetalning av biljettpriset. Valet mellan dessa två alternativ är upp till passageraren. Om flygbolaget erbjuder alternativ transport ska den tillhandahållas så snart som möjligt och på jämförbara villkor som den ursprungligen bokade flygningen. Flygbolaget är också skyldigt att förse passagerarna med lämplig mat och logi, om nödvändigt, tills alternativ transport är tillgänglig.

Det är viktigt att notera att för flygningar som börjar eller slutar inom Europeiska unionen (EU) eller från ett EU-land till ett tredjeland där flygbolaget är baserat i EU, kan passagerare ha rätt till kompensation utöver rätten till alternativ transport eller återbetalning av biljettpriset. Detta beror dock på olika faktorer, t.ex. flygsträckans längd och hur länge förseningen varar.

Vad händer med en flygbiljett om det blir strejk på flygplatsen?

Om ett flyg ställs in på grund av en strejk på flygplatsen har passagerarna vanligtvis rätt till återbetalning eller alternativ transport till sin slutdestination. Om en passagerare väljer att avboka biljetten på grund av att flyget är inställt eller kraftigt försenat på grund av en strejk på flygplatsen, kan de ha rätt till full återbetalning av biljettpriset. Det är viktigt att notera att detta kan variera beroende på typ av biljett och de relevanta bokningsvillkoren.

Flygplatsstrejker: Har passagerarna några alternativ?

Passagerarna har vanligtvis rätt till återbetalning av biljetten eller att få flyget ombokat till ett senare datum. I vissa fall kan passagerarna också ha rätt att välja en alternativ rutt eller ta ett annat flyg vid en senare tidpunkt eller till och med till en annan flygplats i närheten om detta är det bästa alternativet.

Strejk på flygplatsen: Vem ska jag kontakta? Researrangören eller flygbolaget?

Strejk på flygplatsen

I princip har du rätt till ersättning från både researrangören och flygbolaget vid försenade eller inställda flyg. Den ersättning du får från flygbolaget kan researrangören dock kvitta mot en sänkning av resans pris.

Flightright rekommenderar att du vid en flygförsening på mer än tre timmar eller en inställd flygning begär din ersättning direkt från flygbolaget. EU-förordningen EG 261 binder flygbolaget till vissa bestämmelser som ger dig som flygresenär omfattande rättigheter och möjlighet till kompensation på upp till 600 € (minus en framgångsprovision).

Har ditt flyg ställts in på grund av en strejk?

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till kompensation eller återbetalning av sin biljett vid förseningar, inställda flygningar, överbokningar och missade anslutningar.

Försenat flyg / inställt flyg / ombokning?

Även om du har rätt kan flygbolagen ignorera dina krav. Flightright hjälper dig dock gärna och kan bistå dig med juridisk expertis: i den komplicerade byråkratiska processen att framföra ditt krav till flygbolaget.

Strejk på flygplatsen: Vad gäller vid strejk bland säkerhetspersonalen?

När säkerhetspersonal strejkar kan det leda till stora förseningar och inställda flygningar, eftersom ingen flygverksamhet är möjlig utan säkerhetskontroller. I det här fallet kan passagerarna dock inte få ersättning direkt från flygbolaget, eftersom strejken betraktas som en extraordinär omständighet som flygbolaget inte har någon kontroll över.

Flygbolaget är dock skyldigt att göra allt som står i dess makt för att minimera strejkens inverkan på passagerarna. Detta inkluderar till exempel att tillhandahålla information om flygningarnas status, hjälp med att boka om flygningar eller tillhandahålla måltider och boende i händelse av stora förseningar eller inställda flygningar. I regel har passagerare rätt till dessa assistanstjänster, i enlighet med EU-förordning 261/2004.

Hur lång förvarning krävs för en strejk?

I Tyskland måste fackföreningar vanligtvis ge en så kallad ”strejkvarning” på minst tre dagar innan de kan utlysa en strejk. Detta ger arbetsgivarna tillräckligt med tid att förbereda sig för de kommande arbetsnedläggelserna och, om nödvändigt, vidta åtgärder för att minimera effekterna på företaget.

Vad ska man göra när det är strejk på flygplatserna?

Vad gör jag om mitt flyg är inställt på grund av en strejk? Om ditt flyg ställs in på grund av en strejk finns det några åtgärder du kan vidta för att hantera situationen:

 • Få orsaken till förseningen eller inställningen skriftligen bekräftad av flygbolaget.
 • Kontrollera med flygbolaget om eventuell ersättningstransport
 • Insistera på verktyg och spara alla kvitton
 • Fastställ ditt anspråk med vår ersättningsberäknare

Långa väntetider på grund av strejk på flygplatsen: Vad har du egentligen rätt till?

Om du befinner dig på avgångsflygplatsen och väntar på ditt flyg kan du göra anspråk på förmåner vid försening eller inställt flyg. Vilka förmåner du har rätt till beror på flyglinjen. Det finns dock vissa regler som måste följas.

 • Kortdistans upp till 1 500 km: från två timmars väntetid gratis drycker, snacks, samt e-post, fax och två telefonsamtal
 • Medeldistans 1 500 – 3 500 km: gratis drycker, måltider och två telefonsamtal, e-post eller fax från och med tre timmars väntetid.
 • Långdistans från 3 500 km: från fyra timmars startfördröjning gratis drycker, måltider och två telefonsamtal, e-post eller fax

Om ditt flyg skjuts upp till nästa dag är flygbolaget, enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter, skyldigt att ordna hotellrum åt dig samt transport till hotellet och tillbaka till flygplatsen.

Strike airport: Vem kommer att ta hand om ersättningstransporterna?

Om flygverksamheten avbryts på grund av en strejk på flygplatsen är det vanligtvis flygbolagen som ansvarar för att ordna ersättningstransporter. De måste följa EU:s förordning om passagerares rättigheter, som fastställer vissa regler för inställda och försenade flygningar. I regel försöker flygbolagen boka om sina passagerare till andra flygningar eller organisera alternativa transportmedel som bussar eller tåg.

Det är dock viktigt att notera att detta inte alltid är möjligt omedelbart och att förseningar kan uppstå. Det är därför tillrådligt att kontakta det berörda flygbolaget direkt för information och, om nödvändigt, själv ordna med alternativ transport.

 Vem kommer att ta hand om ersättningstransporterna?

Mitt flyg ställs in på grund av strejk – vem betalar för skadorna?

Om ditt flyg ställs in på grund av en strejk bland flyg- eller markpersonal uppstår snabbt frågan om vem som ska betala för skadan. Även om det inte finns någon direkt ekonomisk skada gäller vanligtvis principen ”tid är pengar”. Enligt den europeiska förordningen om flygpassagerares rättigheter har passagerare rätt till ersättning på upp till 600,00 euro vid överbokning, inställda flyg och längre förseningar.

Om en strejk är orsaken till det inställda flyget har passagerare i Tyskland dock normalt inte rätt till ersättning. Det finns dock några specifika undantag från denna regel. Som tumregel bör du kontrollera eventuella anspråk om den ursprungliga strejken på flygplatsen föregick ditt inställda eller försenade flyg i tid. Detta beror på att strejkeffekter utanför den faktiska strejkfasen kan vara ersättningsskyldiga under vissa förutsättningar.

Vem betalar för inställda flygningar i händelse av strejk på flygplatsen?

Om ett flyg ställs in på grund av en strejk på flygplatsen måste flygbolaget erbjuda de drabbade passagerarna alternativ transport eller återbetalning av biljettpriset. Om flygbolaget erbjuder alternativ transport och passageraren accepterar detta har han eller hon vanligtvis inte rätt till ytterligare ersättning.

Men om du inte erbjuds ett lämpligt alternativ och flyget ställs in eller avsevärt försenat kan passagerare ha rätt till ekonomisk kompensation, förutsatt att orsaken till flygets inställda eller försening inte beror på extraordinära omständigheter.

Om konsumenter har rätt till ersättning – till exempel för att flygbolagens personal strejkar – beror storleken på den ekonomiska ersättningen på avståndet. I det här fallet kan resenärer kräva ersättning för inställda flyg eller förseningar orsakade av strejker på flygplatsen, vilket kan uppgå till upp till 600 euro per person, beroende på flygvägen (flygavstånd).

Har ditt flyg blivit inställt på grund av en strejk?

Enligt EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter har passagerare rätt till kompensation eller återbetalning av sin biljett vid förseningar, inställda flygningar, överbokningar och missade anslutningsflyg.

Kontrollera rätten nu

Flyg inställt eller försenat: Ersättning är möjlig – upp till 600 euro

Om ett flyg ställs in eller försenas har passagerare vanligtvis rätt till kompensation. Under exceptionella omständigheter kan flygbolaget dock befrias från att betala ersättning. Dessa omständigheter inkluderar händelser utanför flygbolagets kontroll, såsom en strejk.

Experterna från Flightright.de framhåller dock att vid strejker måste varje enskilt fall granskas individuellt för att avgöra om det verkligen föreligger extraordinära omständigheter.

 • Strejk på flygplatsen: rätt till ersättning – dessa villkor gäller
 • Flygbolagets personal är i strejk (t.ex. piloter eller kabinpersonal)
 • Flyget lyfter inte eller lyfter sent – ​​till exempel om flygplanet har en defekt
 • Flyget anländer inte i tid (minst tre timmar försenat) till destinationsflygplatsen
 • Strejken var inte mer än tre år sedan

Hur mycket ersättning kan jag få?

Vid inställd flyg eller långa förseningar har du rätt till följande:

Korta sträckor upp till 1 500 km,medeldistanser upp till 3 500 km,långa sträckor från 3 500 km
t.ex. Stockholm – Göteborgt.ex. Stockholm – Parist.ex. Stockholm – New York
250€*400€*600€*
*Mindre provision (vanligtvis 20 till 30 % plus moms)
KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Påverkad av strejken på Köln Bonn flygplats, Frankfurts flygplats strejk, Düsseldorf flygplats strejk, München flygplats strejk, Hamburg flygplats strejk? Använd vår kostnadsfria kompensationskalkylator för att kontrollera om du kan få kompensation eller återbetalning för din problemflygning och provision Flightright bekvämt online för att verkställa ditt krav. Kolla flyg nu!

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Har du problem med en avbokning och vill inte stå och göra ingenting? Då är Flightright där för dig. Oavsett om du vill göra anspråk på ersättning för ombokning av flyg, överbokningskompensation eller ersättning för flygförseningar. Vi stöttar dig gärna.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till ersättning vid försening, inställt flyg, överbokning eller missad anslutning. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina rättigheter som flygpassagerare! Till och med i domstol om det behövs. Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. Enkelt ✅ snabbt ✅ & utan risk ✅ Kolla ditt flyg nu.

Som experter på flygpassagerares rättigheter driver vi igenom din rätt till ersättning mot flygbolaget!

Flightright kämpar som den marknadsledande konsumentportalen för upprätthållande av flygpassagerares rättigheter. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004. Flightrights experter på flygpassagerares rättigheter hjälper dig också gärna med återbetalning av biljetter och återbetalning för inställda paketresor.

Rulla till toppen