Att flyga med gips: Viktiga överväganden - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 362 omdömen

Att flyga med gips – viktig information för dig

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Flyga med gips
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

De viktigaste fakta om ”Att flyga med gips”

  • Att flyga med gips kan innebära hälsorisker.
  • De flesta flygbolag erbjuder rullstolsservice.
  • Du kan vanligtvis ta med dig gånghjälpmedel till gaten.
  • Du måste dock informera flygbolaget om detta.
  • Det är strängt förbjudet att flyga under de första 24 timmarna efter en fraktur, t.ex. ett brutet ben.
  • Mellan 24 timmar och 48 timmar efter frakturen är endast flygningar som varar mindre än två timmar tillåtna!
  • Om gipset börjar klämma under flygresan bör det tas bort för att återställa blodcirkulationen.


Har ditt flyg blivit försenat eller inställt? Kontrollera dina rättigheter nu och öka dina chanser till ersättning

Vår omfattande guide ger tips för en smidig resa så att du kan koncentrera dig på din hälsa. Ta reda på vilka restriktioner du bör känna till, vilka mediciner du kan ta med dig och hur du kan optimera din flygkomfort. Med våra råd blir det inte bara säkert att flyga med gips utan också stressfritt – vilket gör din resa till en trevlig upplevelse, trots potentiella utmaningar.

Flyga med gips – Kan jag flyga med gips?

Kan jag flyga med gips? Får jag flyga efter en operation? Under de första 24 timmarna efter en fraktur, t.ex. ett brutet ben, är det strängt förbjudet att flyga för att undvika eventuella komplikationer orsakade av den initiala vävnadssvullnaden. Detta förbud gäller även de första 48 timmarna efter frakturen, eftersom det är då svullnaden är som störst. Om en flygresa är oundviklig, mellan 24 och 48 timmar efter frakturen, bör endast flygresor som varar mindre än två timmar övervägas.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas de första 7 dagarna efter frakturen, under vilka det rekommenderas att dela gipset. Denna praxis kan fortsätta efteråt för att ge vävnaden mer utrymme, eftersom lätt svullnad kan uppstå under lågt lufttryck.

Det är viktigt att notera att flygbolagen kan vägra att transportera passagerare med gips, och de exakta bestämmelserna finns i transportvillkoren. Passagerare med gips behöver i allmänhet ett läkarintyg som bekräftar att de är lämpliga att flyga. Ett besök hos den behandlande läkaren gör det inte bara möjligt att utfärda detta intyg, utan ger också tillfälle att diskutera potentiella risker. Vissa flygbolag kräver också att passagerarna undertecknar en samtyckesförklaring för att säkerställa att de är medvetna om de risker som är förknippade med transporten.

Kan barn med gips flyga?

Huruvida barn med gips kan flyga beror på flera faktorer, bland annat typen av skada, gipsets stabilitet och godkännande från den behandlande läkaren. Läkaren kommer att bedöma skadans tillstånd och ge rekommendationer om lämpligheten att flyga. Gipsets stabilitet är avgörande för att undvika eventuella komplikationer.

Flygbolagens riktlinjer måste också följas, eftersom vissa kan kräva ytterligare dokumentation eller åtgärder. Barnets ålder spelar också en roll, särskilt när det gäller yngre barn som kan kräva mer vård. Innan du bokar en flygresa är det tillrådligt att rådgöra med den behandlande läkaren och kontrollera flygbolagets riktlinjer för att säkerställa en säker och bekväm resa.

När får man inte flyga?

Att flyga med gips är normalt inte tillåtet under de första dagarna efter en fraktur, eftersom svullnaden är som störst. Ett instabilt gips eller en lång flygning kan väcka ytterligare oro. Förändringar i lufttrycket under flygresan kan vara problematiska för vissa skador. Det är viktigt att kontrollera flygbolagets riktlinjer och tala med din läkare innan du reser. Läkaren kan kontrollera gipset, bedöma skadans tillstånd och ge rekommendationer om lämpligheten att resa. I vissa fall kan ett läkarintyg krävas för att bekräfta att du är lämplig att flyga. Individuella omständigheter bör alltid beaktas och läkarens instruktioner bör följas.

Hur får passagerare som reser med ett gipsavtryck sitt intyg

För att få ett ”fit to fly”-intyg för flygresor med gips bör flygresenärer följa stegen nedan: Först kontaktar de den läkare eller sjukvårdspersonal som behandlar dem, vare sig det är deras husläkare eller en specialist. En tid bokas för att diskutera resplaner och bedöma lämpligheten för flygresan. Under läkarundersökningen kontrollerar läkaren gipset och bedömer patientens hälsotillstånd för att avgöra om han eller hon är lämplig att flyga. Om bedömningen är positiv utfärdar läkaren intyget ”Fit to Fly”, som bekräftar att patienten är lämplig att flyga. Det är viktigt att kontrollera flygbolagets krav för att säkerställa att alla nödvändiga dokument finns tillgängliga i god tid före den planerade resan.

Har du problem med en inställd eller försenad flygning och vill inte bara acceptera det utan att göra något? Det borde du inte heller göra. Du har trots allt rätt till ersättning i många fall av förseningar eller inställda flyg.
Du kan lita på stödet från våra experter i följande fall:
Ersättning för försenat flyg, ersättning för inställt flyg
Ersättning vid överbokning
Kompensation för nekad ombordstigning
Beställ Flightright bekvämt online:

Vi verkställer din återbetalning och ersättning!
Hos oss kan du kostnadsfritt kontrollera dina anspråk på två minuter. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

Har du också drabbad av ett missat anslutningsflyg? Kontrollera ditt flyg nu. Enkelt ✔ snabbt ✔ & utan risk ✔

Behöver du en extra sittplats med gips?

Behovet av extra sittplatser för passagerare med gips beror på ett antal faktorer, inklusive gipsets typ och position, individuell rörlighet och flygbolagets riktlinjer. För ett gipsat ben kan ett enda säte vara tillräckligt, medan mer omfattande gipsningar kan kräva ytterligare utrymme. Det är viktigt att kontrollera flygbolagets villkor och rådgöra med din läkare. De kan ge rekommendationer om komfort och säkerhet under flygresan. Innan du bokar är det lämpligt att klargöra individuella behov för att säkerställa en lämplig och bekväm flygning och för att undvika att behöva betala för ett extra säte.

Finns det några extra kostnader när man flyger med gips?

Ytterligare kostnader kan uppstå när du flyger med gips om det krävs ett extra säte eller särskild medicinsk dokumentation, till exempel ett ”fit-to-fly”-intyg. De exakta kostnaderna beror på flygbolaget och individuella omständigheter. Det är tillrådligt att kontrollera flygbolagets policy och klargöra i förväg om ytterligare kostnader kan tillkomma.

Hur bokar jag de extra platser jag behöver på flygplanet?

För att boka ytterligare platser kan du kontakta flygbolaget direkt. Ring deras webbplats eller kundtjänst och förklara att du behöver ytterligare platser. Fråga om tillgänglighet och avgifter. Du kan också logga in på flygbolagets bokningssystem online, leta upp avsnittet ”Hantera bokning” och följa anvisningarna för att lägga till eller ändra platser.

Om du har bokat via en resebyrå kan du berätta om dina önskemål så kan de hjälpa dig att boka de extra platserna. Observera att de exakta stegen kan variera beroende på flygbolag, så det är tillrådligt att kontrollera de specifika instruktionerna på webbplatsen eller kontakta kundtjänsten direkt.

Vilka är riskerna med att flyga med gips?

Vilka är hälsoriskerna med att flyga med gips? Att flyga med gips kan innebära hälsorisker, eftersom trycket under flygningen kan orsaka svullnad och obehag i det gipsade området.

Den begränsade rörelsefriheten och eventuella cirkulationsproblem ökar risken för obehag. För säkerhets skull bör man därför rådfråga läkare före flygningen. En läkare kan bedöma om särskilda åtgärder krävs och om det är säkert att flyga i ditt fall.

Resa med gips – försiktighetsåtgärder före flygresan

Om du reser med gips är det viktigt att vidta några försiktighetsåtgärder före flygresan för att minimera potentiella hälsorisker. Börja med att söka medicinsk rådgivning hos din läkare. Låt dem kontrollera om det är säkert att flyga i ditt fall och diskutera eventuella justeringar av gipset för att förhindra svullnad och obehag under flygningen.

Under flygresan bör du regelbundet utföra lätta rörelse- och stretchövningar för att främja blodcirkulationen. När du väljer säte bör du välja ett säte med tillräckligt benutrymme, helst ett säte vid gången för större rörelsefrihet. Överväg tillsammans med din läkare om det är meningsfullt att ta milda smärtstillande medel eller antiinflammatorisk medicin för att lindra eventuellt obehag.

Glöm inte att informera ditt flygförsäkringsbolag om gipset för att säkerställa att du är tillräckligt täckt i händelse av komplikationer. Genom att vidta dessa förebyggande åtgärder kan du minimera de potentiella riskerna med att semestra med gips och göra din flygresa så behaglig som möjligt.

Flyga med gips – hantering av rullstol

Vilka krav måste min rullstol eller elrullstol uppfylla för att få transporteras på en flygning? För att flyga med rullstol eller elrullstol bör du informera flygbolaget i förväg, reservera det utrymme som krävs, kontrollera batterierna, beakta vikt- och storleksbegränsningar, säkra och packa enheten ordentligt, klargöra eventuella dokumentationskrav och avsätta tillräckligt med tid för incheckning på flygplatsen. Informera också flygpersonalen om eventuella särskilda krav vid ankomsten.

Flyga med gips – hantering av gånghjälpmedel

När du flyger med gips och gånghjälpmedel är det viktigt att du informerar flygbolaget i förväg. Reservera det utrymme som krävs för gånghjälpmedlen och klargör flygbolagets specifika riktlinjer. Reservera extra tid för incheckning och informera flygpersonalen om din situation för att säkerställa en smidig process.

Slutsats om att flyga med gips

Att flyga med gips kräver vissa försiktighetsåtgärder. Innan du reser bör du i god tid få ett ”fit-to-fly”-intyg från din läkare. Flygbolaget bör informeras om gipset och eventuella justeringar av gipset som kan vara nödvändiga. Det är tillrådligt att ta reda på flygbolagets specifika riktlinjer i förväg för att säkerställa en smidig process och en avslappnad semester.

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Är du fast på flygplatsen på grund av ett försenat flyg? Ditt flyg har ställts in eller du har tagits bort från passagerarlistan (nekad ombordstigning)?
I alla de beskrivna situationerna har du som passagerare rätt till ersättning.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till kompensation vid förseningar, inställda flyg, överbokningar och missade anslutningsflyg. De kan få upp till 600 euro i kompensation per person (minus framgångsprovisionen). Denna ersättning är oberoende av biljettpriset. Flightright upprätthåller dina rättigheter åt dig. I domstol om det behövs.

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina passagerarrättigheter! Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter.

Som marknadsledande konsumentportal kämpar Flightright för att flygpassagerares rättigheter ska upprätthållas. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till Europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004.

Som experter inom området flygpassagerares rättigheter hävdar vi din rätt till ersättning gentemot flygbolaget!

Rulla till toppen