Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

Flygpassagerares rättigheter vid strejk

Strejk är en vanlig orsak till flygstörningar, vare sig det är personalen på flygplatsen eller flygbolagets personal som strejkar. Tyvärr anser EU-förordningen att strejker ligger utom flygbolagens kontroll och därför har passagerare vars flyg påverkas av strejkagerande inte rätt till kompensation. Däremot är de berättigade till alternativ transport som ska arrangeras av flygbolaget. Drabbade passagerare har även rätt till gratis mat och dryck medan de befinner sig på flygplatsen.

Försenade eller inställda flyg på grund av strejk

När är jag berättigad till kompensation vid en flygstrejk?

  • Ditt flygdatum sammanföll inte med strejkperioden
  • Du har checkat in i tid
  • Flygresans datum var för mindre än 10 år sedan
  • Ditt flyg avreste från ett land inom EU eller landade i EU. I det senare fallet måste flygbolaget ha sitt säte i ett EU-land

Vad gör jag om mitt flyg påverkas av strejkagerande?

  • Använd vår kostnadsfria ersättningsräknare för att ta reda på om du har rätt till kompensation på en gång
  • Som experter på flygpassagerares rättigheter ser vi till att du får den kompensation du har rätt till. Till dags dato har vi sett till att mer än 200 miljoner euro i ersättning har betalats ut till våra kunder

Finns det någonsin möjlighet till kompensation för flygstörningar som orsakats av strejker?

Rätt till kompensation gäller inte vid strejk då detta räknas till “extraordinära omständigheter”. Flygbolag är generellt sett inte förpliktade att betala ut kompensation vid en strejk vare sig det handlar om flygbolagets personal eller flygplatspersonal.

Vissa undantag finns dock:

Om ditt flyg inte är schemalagt under den omedelbara strejkperioden men ändå blir inställt på grund av strejkpåverkan bör du undersöka om du är berättigad till kompensation. Exempelvis: om alla flyg lyfter och landar som schemalagt efter strejken men du blir nekad ombordstigning kan det mycket väl bero på att flygbolaget har gett ditt säte till en passagerare vars flyg var direktpåverkat av strejken. Detta betyder att flygbolaget nekar dig ombordstigning mot din vilja vilket i sig kan berättiga till kompensation.

Flyginställningar som sker före den första officiella strejkdagen befriar inte flygbolaget från kompensationsskyldighet. Europeiska domstolen har förklarat att passagerare inte skulle ha något som helst skydd om ett flygbolag är fritt att åberopa omständigheter som flygbolaget själv hade kunnat undvika. (EU-domstolens dom i mål C-22/11, 4 oktober 2012)

Måste jag infinna mig på flygplatsen i tid trots strejken?

Ja, det är viktigt att du checkar in i tid – speciellt om strejken endast varar under en kortare period. Om flygbolaget erbjuder dig ett alternativt flyg med kort varsel och du missar det förlorar du rätten till ersättning. Vänta alltid vid gaten vid längre förseningar. Om strejken varar ett flertal dagar kan du fråga flygbolaget när ditt nya flyg beräknas avresa. I sådana fall behöver du självfallet inte infinna dig på flygplatsen i tid för ditt originalflyg.

Alternativ transport vid försenade eller inställda flyg på grund av strejk

Har jag rätt till alternativ transport?

Hur gör jag för att hitta ett alternativt flyg?

Flygbolaget måste underrätta dig om inställt flyg så fort som möjligt samt erbjuda godtagbar alternativ transport. Vid inställningar använder flygbolag sig ofta av partnerföretag genom att flytta passagerare till flyg som utförs av partnerflyg.

Om ditt flyg blir inställt på grund av strejk kan du själv kontakta ditt flygbolag för att ändra din bokning kostnadsfritt eller avboka resan helt. Detta kan du göra online via flygbolagets bokningssida.

Färdas med buss eller tåg istället för flyg

Om det är ett inrikesflyg som har blivit inställt kan det vara en god idé att ta tåg eller buss istället. Då kan du helt enkelt be flygbolaget att byta biljetten till en tåg- eller bussbiljett. Detta görs kostnadsfritt hos flygbolagets biljettkontor på flygplatsen eller via flygbolagets bokningssida.

Om du köper dina egna tåg- eller bussbiljetter bör du däremot vara försiktig. Om biljetten kostar mer än den reserverade flygresan kan det hända att du själv får stå för mellanskillnaden. Se till att du sparar kvitton och fakturor. För att vara på den säkra sidan kan du be flygbolaget att ändra flygbiljetten till en tågbiljett innan du påbörjar resan.

Kan jag boka en hyrbil?

Huruvida flygbolaget återbetalar kostnaden för en hyrbil är öppet för förhandling. Om flygbolaget lovar att stå för kostnaden bör du alltid se till att de bekräftar detta skriftligt.

Rätt till mat, dryck och andra förmåner

Om du befinner dig på flygplatsen och tvingas utstå en längre försening på grund av strejk har du rätt till extra service och förmåner. Här nedan kan se vad du är berättigad till, baserat på förseningens längd och flygets distans:

  • Kortdistansflyg (Under 1500 km): avgång försenad med mer än 2 timmar - gratis mat och förfriskningar samt 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
  • Mellandistansflyg (mellan 1500 och 3500 km): avgång försenad med mer än 3 timmar - gratis mat och förfriskningar, och 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
  • Långdistansflyg (mer än 3500 km): avgång försenad med mer än 4 timmar - gratis mat och förfriskningar, och 2 telefonsamtal, fax- eller e-postmeddelanden
Mat och dryck på flygplatsen vid strejk

När strejk orsakar mer än 5 timmars försening

Om flyget är mer än 5 timmar försenat har du rätt till att avbeställa ditt flyg, oavsett bakgrunden till förseningen. Flygbolaget är då skyldigt att återbetala biljetten eller organisera alternativ transport.

När en strejk leder till att flyget flyttas fram till nästa dag

Vare sig förseningen beror på strejker, extraordinära omständigheter eller inställt flyg har flygbolaget en skyldighet att erbjuda passagerare övernattning på hotell om flyget blir flyttat till dagen därpå. Flygbolaget måste även ta på sig kostnaden för transport mellan flygplatsen och hotellet.

Hur kan jag ansöka om kompensation?

Att ta reda på om du har ett giltigt ersättningsanspråk kan vara klurigt även vid enklare fall. När det handlar om flygstörningar som orsakats av strejker är det snäppet svårare och det är också få ersättningskrav som betalas ut i dessa fall. Använd Flightrights ersättningsräknare och låt oss göra jobbet istället. Vår kunskap och expertis gör att vi enklare kan bevisa att du har ett giltigt ersättningsanspråk vilket betyder större chans till kompensation från flygbolaget.

Kontrollera din ersättning på 2 minuter