Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

Kompensation för överbokat eller ombokat flyg

Om du råkar ut för att flygbolaget bokar om eller ändrar tiderna för ditt flyg kan du ha rätt till upp till €600 i ersättning. Om villkoren i EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter uppfylls har du ett giltigt ersättningsanspråk.

Vad har jag för rättigheter när mitt flyg blir ombokat?

 • Kompensation om det ombokade flyget landar 3 timmar senare än planerat om du blev informerad om ändringen mindre än 14 dagar i förväg
 • Ersättning mellan €250 och €600
 • Flygstörningen skedde för senast 10 år sedan
 • Ingen ersättning vid extraordinära händelser

Vad ska jag göra om mitt flyg blir ändrat?

 • Be flygbolaget att bekräfta ombokningen skriftligt, samt grunden för ändringen
 • Samla bevis: Foton, kvitton på utlägg, biljetter, kuponger etcetera
 • Se till att flygbolaget erbjuder mat och dryck på flygplatsen
 • Dra nytta av vår expertis och använd Flightrights ersättningsräknare för att ta reda på hur mycket du kan få i ersättning

När får passagerare kompensation för ombokning av flyg?

Du kan vara ersättningsberättigad vid överbokning om din bokning har blivit ändrad av flygbolaget och du blev informerad om ändringen mindre än 14 dagar innan flygets avgång. För att ha ett giltigt ersättningsanspråk måste du antingen ha blivit ombokad till ett flyg som anländer mer än 3 timmar senare än originalflyget eller inte blivit erbjuden alternativ transport över huvud taget. Tänk på att priset för originalflyget inte har någon inverkan på hur mycket du får i ersättning. Därför kan även passagerare som har köpt biljett via ett lågprisflygbolag få ersättning.

Om flygbolaget är ansvarigt för nekad ombordstigning kan passagerare kräva ersättning för överbokning i enlighet med EU-lagstiftning. Ersättningssumman baseras på flygningens distans:

 • Kortdistansflyg - Upp till 1500 km - Passageraren har rätt till 250 € i ersättning
 • Mediumdistansflyg - Mellan 1500 km och 3500 km - Passageraren har rätt till 400 € i ersättning
 • Långdistansflyg - Mer än 3500 km - Passageraren har rätt till 600 € i ersättning

Vad menas med överbokning?

Det kan hända att flygbolaget ändrar din bokning till ett annat flyg på grund av ett inställt, försenat eller överbokat flyg. Ibland använder sig flygbolag av mindre flygplan - speciellt om inte tillräckligt många säten bokats - för att flygningen ska vara lönsam. I dessa fall kan några passagerare bli omplacerade på andra flyg.

Ersättning för överbokning betalas ut i de fall där en passagerare var nekad ombordstigning mot sin vilja trots att den har checkat in i tid, har giltiga resedokument och inte utgör en säkerhets- eller hälsorisk för vare sig andra passagerare eller själva flygningen.

Checkade du in i tid?

För att få ersättning för nekad ombordstigning måste incheckning ske i tid. I ett domslut som gynnar konsumenten vad det gäller incheckning (ärende X YR 34/14) har Tysklands högsta domstol däremot fastställt följande: Om flygbolaget har bekräftat att en passagerare kommer att bli nekad ombordstigning behöver passageraren inte ta sig till flygplatsen och har rätt till ersättning.

Vi rekommenderar däremot passagerare att ta sig till flygplatsen, speciellt om det handlar om flyg som är ombokade med kort varsel. Om flygbolaget erbjuder ett alternativt flyg som avgår inom kort och passageraren inte kan ta flyget eftersom den inte befinner sig på flygplatsen förlorar personen rätten till ersättning. Även om passagerare tvingas utstå långa väntetider bör de inte lämna området vid gaten för att undvika att missa viktig information om plötsliga flygändringar.

Ändrades ditt flyg under affärsresan?

EU-förordningen om passagerares rättigheter fastställer att det är personen som har fått utstå flygstörningen som har rätt till kompensation från flygbolaget. Detta innebär att du som affärsresenär erhåller ersättningen - inte din arbetsgivare. Utlägget för biljetten har ingen relevans för hur pass stor ersättningen blir.

Hur ansöker jag om ersättning om mitt flyg ändras?

Du kan kontakta flygbolaget direkt för att hävda dina rättigheter och ansöka om ersättning. Men se till att du kontaktar det flygbolag som faktiskt utförde flygningen, vilket inte nödvändigtvis är samma flygbolag du köpte biljetten från. Normalt sett är det flygbolaget som utförde flygningen som är ersättningsansvarigt vid nekad ombordstigning på grund av överbokat flyg. Samma regler gäller för passagerare som har bokat en paketresa: kontakta flygbolaget och inte resebyrån.

Detta är tyvärr lättare i teorin än i praktiken. Många passagerare vittnar om att det ofta är svårt att få tag i rätt person när de kontaktar flygbolaget, speciellt när det rör internationella flygbolag. Kontaktuppgifterna är ofta gömda, svåra att få tag i på flygbolagets hemsida eller så får passageraren inget svar när de väl kontaktar kundtjänsten. Det är ingen undran på att många passagerare ger upp. Med Flightrights nätverk av rättsexperter på din sida har du däremot mycket goda chanser för att driva igenom ditt ersättningskrav. Vi har redan förhandlat med mer än 318 flygbolag och har sett till att mer än 100 miljoner euro i ersättning har betalats ut till våra kunder.

Kontrollera din ersättning på 2 minuter

Om ersättningsräknaren visar att du har rätt till kompensation kan du enkelt ge oss i uppdrag att driva in ditt ersättningsanspråk från flygbolaget. Slipp allt krångel och låt Flightright göra jobbet åt dig. Vi vet hur flygbolagen jobbar och känner till knepen många av dem använder sig av för att slippa att betala ut kompensation. Flightright representerar kundens intresse och ser till att passagerare får en jämlik grund att stå på gentemot flygbolagen. Vi säkerställer att du får den ersättning du är berättigad till även om det betyder att ärendet hamnar i rätten, där vi driver igenom 98 % av fall.

Rätt till mat, dryck och andra tjänster

Om du har haft otur nog att råka ut för en flygändring har du rätt att kräva gratis mat och dryck på flygplatsen från flygbolaget, vare sig det är ansvarigt för förseningen eller ej. Här nedan kan du se vad du har rätt till baserat på förseningens längd och flygningens distans:

 • Kortdistans (Under 1500 km): försenad avgång med mer än 2 timmar - gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Mediumdistans (Mellan 1500 och 3500 km): försenad avgång med mer än 3 timmar- gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande
 • Långdistans (Mer än 3500 km): försenad avgång med mer än 4 timmar - gratis mat och dryck, samt 2 telefonsamtal, e-post- eller faxmeddelande

Har ditt flyg blivit framflyttat med mer än 5 timmar?

Om det alternativa flyget du har blivit ombokad till är planerat att komma fram 5 timmar senare än originalflyget kan du välja att inte flyga och istället få biljetten återbetald.

Ombokat flyg till dagen därpå?

Flygbolaget måste betala hotellvistelse och transport mellan flygplats och hotell om du redan är på flygplatsen när du får reda på att du har blivit ombokad till ett flyg som går dagen därpå. Vi rekommenderar att du alltid ber flygbolaget att bekräfta detta skriftligt.

OBS: Du kan fortfarande ansöka om ersättning för överbokning även om du redan har fått kuponger för mat och dryck från flygbolaget.

Vad är “extraordinära omständigheter”?

Flygbolagen är inte alltid skyldiga att betala ut kompensation för inställda eller försenade flyg. Vid “extraordinära omständigheter” befrias flygbolaget från ersättningsskyldighet. Detta är faktorer som ligger utom flygbolagets ansvar eller kontroll och innefattar följande omständigheter:

 • Avstängning av flygplats eller luftutrymme
 • Politisk instabilitet
 • Säkerhetsrisker som inte kan undvikas
 • Strejker
 • Dåligt väder (dimma, hagel, storm eller kraftig snö)

Undantag görs om flygbolaget anses ha kunnat undvika förseningen/inställningen om rimliga åtgärder hade vidtagits. Ett exempel på detta är om flygbolaget hänvisar till dåligt väder och det visar sig att den verkliga orsaken är att flygbolaget underlåtit att skaffa tillräckligt med avisningsmedel. Fastän flygbolaget är ansvarigt i sådana fall är detta inte något som passagerare lätt kan bevisa på egen hand. Våra experter har tillgång till specialiserade databaser som gör att de kan bevisa om flygbolaget är ansvarigt eller ej.

Checklista: rätt till ersättning vid överbokning

  Du har bara rätt till ersättning för ofrivilliga flygändringar om alla villkor nedan uppfylls:

 • Flygbolaget är ansvarigt för ändringen av din bokning
 • Du anländer till slutdestinationen med mer än 3 timmars försening
 • Du checkade in i tid till flyget (generellt 45 minuter innan avgång)
 • Flygändringen gjordes för max 10 år sedan
 • Flyget avgår från en flygplats i EUeller landar inom EU (flygbolaget måste då ha sitt säte i ett EU-land)
 • Du har INTE bokat en gratis eller nedsatt biljett som inte är tillgänglig för allmänheten
 • Du hade en bekräftad bokning och biljett (inklusive gratis/nedsatt biljett bokad via bonusprogram/reklamerbjudande
 • Gäller även för passagerare som reser på en charter-/paketresa, med lågprisflygbolag, som affärsresenär eller på en betald barnbiljett
Kontrollera din ersättning på 2 minuter