Känd från:
  Tel: +46 852 506 063

Dina Rättigheter

Kontrollera din ersättning på 2 minuter

Enligt EU förordningen 261/2004 har flygpassagerare rätt till ersättning från €125 upp till €600 (2.379 kr – 5.710 kr; Beroende på aktuell växelkurs) per person i händelse av

  • Inställt flyg,
  • Försenat flyg eller
  • Överbokning

som inte har kunnat undvikas av flygbolaget. Storleken på den ersättning du kan vara berättigad till bestäms av flygsträckan och flygets avgångs- och ankomsttider. Du kan kräva ersättning upp till tio år tillbaka i tiden.

Trots EU-förordningen nekar flygbolagen ofta passagerarnas krav på ersättning, oftast helt ogrundat.

De flesta passagerarna saknar den kunskap och erfarenhet som krävs för att genomdriva sina krav. De kan därför inte kontrollera flygbolagens ursäkter när de talar om “extraordinära omständigheter” och “rimliga åtgärder”. Undersökningar visar att konsumenter är mer benägna att försvara sina rättigheter i domstol om de kan förenas med andra konsumenter.

Det är här Flightright kommer in:

Flightright stärker konsumenterna genom att erbjuda kunskapen och erfarenheten från flygtransportsektorn, flygbolagens policy samt europeisk och nationell rättspraxis. Detta ger dig som resenär möjlighet att genomdriva dina krav på lika villkor med flygbolaget.

Med Flightright riskerar du inget ekonomiskt. Med vår tjänst betalar du ingenting nu och du löper ingen risk för rättegångskostnader. Bara om flygbolaget betalar ut ersättning kommer vi att dra 29,75 % provision inklusive moms från det indrivna beloppet.

Kontrollera din ersättning på 2 minuter