Tips för att flyga med sjukdom och funktionsnedsättning - Flightright SE

Trustpilot 4.6/5 baserat på 375 omdömen

Flygresor med sjukdom och funktionsnedsättning

Kontrollera ditt ersättningsanspråk på bara 2 minuter

Flygresor med sjukdom och funktionsnedsättning
legal-expert

Godkänd av Oskar de Felice

Expert på flygpassagerares rättigheter

99 % framgång i domstol
På marknaden sedan 2010
Riskfritt

Viktigaste fakta om ”Att resa med flyg med sjukdom och funktionsnedsättning”

 • Inom EU måste flygbolagen kostnadsfritt stödja personer med funktionsnedsättning för att ge dem lika tillgång till flygresor.
 • Funktionshindrade passagerare kan få assistans i form av rullstolar och ledsagare på flygplatserna före flygningen.
 • Medicintekniska produkter får tas med kostnadsfritt, i vissa fall krävs ett läkarintyg.
 • Särskilda regler gäller för synskadade passagerare som reser med assistanshundar; registrering hos flygbolaget krävs.
 • Barriärfria incheckningsdiskar på flygplatsen med tillräckligt utrymme och utbildad personal förenklar incheckningen.
 • Rullstolar måste anmälas i förväg och särskilda regler gäller för batterier.
 • Både receptbelagda och receptfria läkemedel får tas med i handbagaget i originalförpackning.
 • God planering och kommunikation med flygbolaget är viktigt för en tillgänglig resa.
 • Om du har en akut infektion eller okontrollerbar blödning bör du avstå från att flyga och söka läkarvård.


Har ditt flyg blivit försenat eller inställt? Kontrollera dina rättigheter nu och öka dina chanser till ersättning

Att flyga är en fascinerande upplevelse och för många ett oförglömligt äventyr, särskilt första gången. Spänning och lite nervositet är ofta en del av det. Tristess infinner sig sällan – om inte flygningen drar ut på tiden.

För personer med funktionsnedsättningar, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar kan flygupplevelsen dock vara av en helt annan kvalitet. Det är viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt dessa grupper av människor för att se till att de också kan utnyttja sin rätt till rörlighet och resor fullt ut.

Måste flygbolag (i Europeiska unionen) erbjuda gratis assistans till personer med funktionsnedsättning?

Lyckligtvis är flygbolagen i EU enligt lag skyldiga att tillhandahålla gratis assistans till personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet. Dessa bestämmelser garanterar att alla passagerare har lika tillgång till flygtransporttjänster.

Detta är oberoende av passagerarens lämplighet att flyga vid den aktuella tidpunkten. Flygbolagen måste därför ta hänsyn till varje person som vill använda deras tjänster.

Men vilken specifik assistans erbjuds? I följande avsnitt ger vi detaljerad information om de tjänster som finns tillgängliga på flygplatsen, att resa med medicinsk utrustning och hjälpmedel som rullstolar och korrekt hantering av mediciner ombord.

Vilken hjälp finns att få för personer med funktionsnedsättning på flygplatsen?

Många flygplatser erbjuder ett brett utbud av assistans och tjänster för personer med funktionsnedsättning innan de reser för att göra resan så trevlig och hinderfri som möjligt. Det är dock lämpligt att särskilt förstagångsresenärer tar reda på vilka tjänster som finns tillgängliga i förväg:

 1. Hjälp vid rörelsehinder: Flygbolagen tillhandahåller rullstolar och assistansservice för att göra det lättare för gäster med nedsatt rörlighet att ta sig runt i terminalen. Det är värt att boka denna tjänst i god tid för att säkerställa att allt går smidigt.
 2. Förhandsincheckning: För att undvika långa köer kan passagerare med funktionshinder ofta checka in i förväg. Detta ger också möjlighet att i förväg klargöra särskilda önskemål om sittplatser eller medicinska krav.
 3. Tillgängliga faciliteter: Enligt lag måste flygplatser tillhandahålla faciliteter som hissar, handikapptoaletter och ramper som gör det lätt att ta sig till de viktigaste områdena.
 4. Särskilda säkerhetskontroller: Många flygplatser erbjuder särskilda förfaranden som är anpassade till behoven hos personer med funktionsnedsättning för att säkerställa deras värdighet och komfort under screening. Det är tillrådligt att boka denna assistans i förväg.
 5. Assistans vid ombordstigning: Flygbolagen erbjuder ofta särskild assistans vid ombordstigning på flygplanet, vilket kan omfatta användning av rullstolar, hissar eller särskilda transportmedel.
 6. Hjälpmedel för kommunikation: Många flygplatser har hjälpmedel som teckenspråkstolkar eller skriftliga kommunikationshjälpmedel tillgängliga för gäster med hörsel- eller talsvårigheter.
 7. Ledsagarservice: Vissa flygplatser erbjuder en ledsagarservice för att underlätta incheckning, säkerhetskontroller och andra processer på flygplatsen. Perfekt för gäster som har svårt att orientera sig eller har fysiska begränsningar. Ledsagarservice kan medföra extra kostnader.

Kvaliteten och omfattningen av dessa tjänster kan variera beroende på flygplats, så det är alltid lämpligt att fråga i god tid så att allt kan ordnas på ett tillfredsställande sätt.

Fri transport av medicinska hjälpmedel, mediciner och utrustning

Flygresor i samband med sjukdom och medicinska hjälpmedel för funktionshindrade

Passagerare med funktionshinder eller hälsorestriktioner kan ta med sig nödvändig medicinsk utrustning och mediciner på sin semester utan kostnad. Det är i allmänhet tillåtet att ta med sig dessa föremål och mediciner ombord, med förbehåll för gällande bestämmelser.

Du kan behöva uppvisa ett läkarintyg som bekräftar att dessa artiklar är nödvändiga. Det gäller rullstolar, gånghjälpmedel och medicinsk utrustning som t.ex. syrgaskoncentratorer.

Det är viktigt att märka föremålen väl synligt och packa dem säkert för att undvika skador under flygningen. Mediciner ska packas i originalförpackningen och en kopia av receptet eller ett läkarintyg gör det lättare för säkerhetspersonalen att reda ut eventuella frågor.

Flytande läkemedel omfattas av de allmänna restriktionerna för vätskor i handbagage. Detta innebär att varje behållare får innehålla högst 100 ml och måste förvaras i en genomskinlig 1-literspåse.

I länder med strikta importregler för vissa aktiva ingredienser bör du i förväg informera dig om gällande regler och vid behov ha med dig ett läkarintyg.

Gratis parkering med det europeiska parkeringstillståndet

EUs parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Det europeiska parkeringstillståndet är en stor fördel för resenärer med funktionsnedsättning som anländer med bil. Med det här kortet kan de parkera på särskilt reserverade parkeringsplatser direkt vid flygplatsen.

Det erkänns av de flesta europeiska länder och ger innehavaren rätt att parkera på särskilt markerade parkeringsplatser som är strategiskt placerade nära viktiga byggnader och anläggningar för att underlätta åtkomsten.

För att kunna utnyttja gratis parkering med det europeiska parkeringstillståndet ska det vara väl synligt i fordonet. Detta gör det lättare för parkeringsoperatörer och trafikledare att snabbt känna igen användarens tillstånd.

Vissa länder kanske inte accepterar det europeiska parkeringstillståndet eller har särskilda regler för parkering för personer med funktionsnedsättning.

Personer med synnedsättning: Flygning med assistans- eller ledarhund

Guide-hundar-för-passagerare-som-vaktar-under-ett-flyg

För personer med synnedsättning som har en assistanshund eller ledarhund finns det särskilda riktlinjer och regler som måste följas vid flygresor. Assistanshundar är specialtränade hundar som stödjer personer med funktionsnedsättning och hjälper dem att klara vardagen bättre.

Innan du går ombord på flygplanet med en assistanshund eller ledarhund är det viktigt att du i förväg informerar flygbolaget om att du kommer att ta med dig en sådan hund. Även här gäller att flygbolagen har vissa riktlinjer och bestämmelser för transport av assistans- eller ledarhundar.

I vissa fall kan det finnas särskilda dokument eller information som du måste tillhandahålla för att bekräfta att din hund är en utbildad assistans- eller ledarhund. Det kan vara ett intyg eller ett brev från en erkänd organisation som bekräftar att hunden har fått lämplig utbildning.

Barriärfria incheckningsdiskar (för registrering före flygningen)

Incheckningsdisk

Många flygbolag erbjuder särskilda incheckningsdiskar för att göra incheckningsprocessen så hinderfri som möjligt för resenärer med sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Dessa diskar är utformade för att tillgodose behoven hos resenärer med nedsatt rörlighet.

Barriärfria incheckningsdiskar finns vanligtvis tillgängliga:

 • Tillräckligt med utrymme för rullstolar, rullatorer eller andra hjälpmedel för att säkerställa att alla kan röra sig fritt.
 • Lägre bord som möjliggör kommunikation i ögonhöjd och därmed skapar en trevlig incheckningsupplevelse.
 • Utbildad personal som inte bara hälsar dig välkommen med ett leende, utan också tillgodoser dessa resenärers specifika behov.
 • Ytterligare hjälp med hanteringen av hälsodokument för resenärer med medicinska tillstånd för att säkerställa en smidig process och lindra eventuella farhågor.

Flyga med implantat, pacemaker och proteser

Här är några viktiga punkter som resenärer med implantat, pacemaker eller proteser bör tänka på för att göra sin flygresa säker och bekväm.

Förberedelser före flygningen:

 • Läkarintyg: Det är tillrådligt att skaffa ett läkarintyg som bekräftar de medicintekniska produkterna och deras nödvändighet.
 • Information till flygbolaget: Resenärer bör informera flygbolaget om sina särskilda behov i god tid. Detta bör göras minst 48 timmar före avresan.
 • Säkerhetskontroller: Det är viktigt att du berättar för säkerhetspersonalen vid incheckningen på flygplatsen att du har ett implantat eller en anordning i kroppen. Metallimplantat kan utlösa misstänkta metallindikatorer.

På flygplatsen och under flygresan:

 • Säkerhetskontroll: Resenärer bör vara beredda på extra kontroller, eftersom pacemakers och vissa proteser kan utlösa metalldetektorer.
 • Boardingkort och dokumentation: Det är bra att ha boardingkort och läkarintyg till hands.

Särskilda instruktioner för bärare av medicintekniska produkter:

 • Bärare av pacemaker bör hålla sig borta från stöldskyddsanordningar och informera flygbesättningen om sina enheter.
 • Vissa implantat, t.ex. för knä- eller höftproteser, kan utlösa säkerhetslarm.

Flyga med rullstolar och andra rörelsehjälpmedel

Rullstolsassistans och flygplatstransfer

För resenärer med rullstol eller andra rörelsehjälpmedel är det viktigt med goda förberedelser för att undvika komplikationer. Här är några viktiga punkter:

Registrering hos flygbolaget

 • Informera flygbolaget minst 48 timmar före avresan om ditt behov av assistans (rullstol, syrgasapparat etc.).
 • Fråga om särskild service och assistans på flygplatsen och ombord.

Läkarintyg

 • Skaffa ett medicinskt intyg om lämplighet att flyga (MEDIF) och bär det med dig.
 • Ytterligare bevis kan behöva tillhandahållas för syrgasapparater.

Rullstolar och batterier

 • Manuella rullstolar kan vanligtvis checkas in som bagage när de är hopfällda.
 • Ta reda på vilka regler som gäller för batterier i elektriska rullstolar, eftersom dessa ofta måste behandlas separat.
 • Avlägsna lösa delar och tillbehör och ta med dem ombord.

Varning för rullstolar med uppladdningsbart batteri

Om du vill flyga med en elrullstol är det viktigt att känna till flygbolagets säkerhetsföreskrifter och specifika batterikrav. Kontakta dem i förväg för att ta reda på vilka regler som gäller för transport av elrullstolar. Du kan behöva koppla bort batteriet och packa det separat. Flygbolaget kommer också att informera dig om rullstolen får tas med ombord eller om den måste placeras i lastutrymmet.

Säkerhetskontroller

 • Rullstolsanvändare scannas vanligtvis manuellt och kontrolleras med handhållna scanners.
 • Rullstolen besiktigas också, vilket kan ta lite tid.

Ombord

 • Rullstolsanvändare kan ofta stiga på först och stiga av sist.
 • Rullstolar ombord kan finnas tillgängliga för toalettbesök.
 • Ta reda på mer om platstilldelning för personer med nedsatt rörlighet.

Tidig och noggrann planering i samråd med flygbolaget är nyckeln till en smidig flygresa med rullstol eller rörelsehjälpmedel.

Flyga med andra handikapp

Rätten till en tillgänglig resa är lagstadgad för personer med funktionsnedsättning. En öppen kommunikation med flygbolaget och noggrann planering kan i hög grad bidra till att resan blir så behaglig som möjligt.

Det är lämpligt att anlända till flygplatsen tidigt på resedagen. Då finns det tillräckligt med tid för incheckning och säkerhetskontroller. Många flygplatser erbjuder särskild assistans för passagerare med fysiska funktionsnedsättningar.

Att flyga under graviditeten

Att flyga under graviditeten är särskilt påfrestande för kroppen och kräver noggrann planering och försiktighetsåtgärder. Följande aspekter är av central betydelse:

Medicinsk rådgivning: En läkare bör alltid rådfrågas före en flygresa för att klargöra individuella risker. Eftersom varje graviditet är unik är det viktigt att få medicinsk rådgivning som är anpassad till dina personliga omständigheter.

Tidpunkt: Även om många flygbolag tillåter dig att flyga långt in i graviditeten rekommenderas det generellt att du undviker att resa med flyg från och med vecka 36. Risken för för tidig födsel och andra komplikationer ökar under de sista veckorna av graviditeten.

Val av sittplats: Det är lämpligt att välja en sittplats som erbjuder tillräckligt med utrymme och är bekväm. Sittplatser vid mittgången gör det lättare att stå upp och röra på sig under flygresan, vilket främjar blodcirkulationen och kan minimera risken för trombos.

Boarding nekad under graviditet?

Att neka ombordstigning för gravida kvinnor är en fråga som måste övervägas av både flygbolagen och de berörda kvinnorna. Flygbolagen har säkerhetsriktlinjer som kan omfatta restriktioner för gravida kvinnor, särskilt vid långt framskriden graviditet eller medicinska komplikationer.

Skäl för nekad ombordstigning kan vara avsaknad av läkarintyg eller specifika medicinska tillstånd. Gravida kvinnor som är flygfärdiga kan känna att detta är en kränkning av deras rättigheter. Flightright stöder passagerare, inklusive gravida kvinnor, i händelse av omotiverad nekad ombordstigning genom att genomdriva krav mot flygbolag och söka lämplig kompensation.

De som berörs bör kontakta Flightright för att få stöd och för att skydda sina rättigheter.

Att flyga efter en operation

Den som planerar en flygresa efter en operation bör inte bortse från viktiga överväganden.

Läkarkonsultation: Det är viktigt att tala med en läkare före flygningen. De kan bedöma om det är säkert att flyga baserat på personens medicinska tillstånd och den typ av operation som utförts. Det kan också finnas särskilda anvisningar för den kommande flygningen som man bör ta hänsyn till.

Sårläkning och infektionsrisk: Sårläkningen kanske inte är fullständig, vilket ökar risken för infektion, särskilt om det krävs långvarigt sittande. Det är lämpligt att hålla såret rent under flygresan och att byta sittställning regelbundet för att undvika trycksår.

Flyga med brutna ben eller gipsad kropp

Följande steg bör vidtas för att förbereda dig optimalt för en flygning med brutna ben eller gips:

Erhålla ett medicinskt intyg

Det är obligatoriskt att få ett medicinskt ”fit-to-fly”-intyg från den behandlande läkaren före flygningen. Detta intyg bekräftar att du är lämplig att flyga och ger information om potentiella risker.

Notera väntetider

 • Inga flygningar är tillåtna inom 24 timmar efter en fraktur.
 • Mellan 24 och 48 timmar är endast kortdistansflygningar på mindre än 2 timmar tillåtna.
 • Längre flygningar är möjliga från 48 timmar efter frakturen.

Boka ytterligare platser

För lårgips måste 1-2 extra platser bokas så att benet kan lyftas.

Underteckna samtyckesförklaring

Vissa flygbolag kräver att passagerarna skriver under en samtyckesförklaring om riskerna med att resa med gips. Detta bör kontrolleras och undertecknas i förväg för att undvika oväntade förseningar vid flygresor.

Flyga med syrgas

Passagerare med hjärt- och kärlsjukdomar ställs inför särskilda utmaningar när de flyger. Den minskade syrekoncentrationen i flygplanskabinen på marschhöjd kan leda till en försämring av deras hälsotillstånd.

Den lägre syrehalten kan vara särskilt kritisk för patienter med hjärtsvikt. Vi rekommenderar att dessa patienter rådfrågar sin läkare före flygresan för att klargöra om ytterligare syrgas behövs.

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ta med sig flytande syrgas vid flygresor. Syrgaskoncentratorer eller gasflaskor med syrgas är dock ett bra alternativ.

Om du kontaktar flygbolaget i ett tidigt skede kan du få reda på de exakta kraven för medicinsk syrgas på flygplanet. Ibland krävs ytterligare dokument eller information från läkaren. För att undvika problem när du förbereder dig för resan eller på flygdagen bör du ha alla nödvändiga dokument till hands.

Flugor med allvarliga eller smittsamma sjukdomar

Att flyga med allvarliga eller smittsamma sjukdomar innebär risker och är ofta inte tillåtet. En översikt över de viktigaste aspekterna bör ge klarhet:

Infektionssjukdomar: Vid smittsamma sjukdomar som influensa, mag-tarmbesvär eller typiska barnsjukdomar som förkylning finns det en stor risk att andra passagerare smittas. Av denna anledning kan flygbesättningen besluta att inte ta ombord drabbade passagerare för att skydda hälsan för alla ombord.

Inackordering nekad på grund av sjukdom? Vi kämpar för dina rättigheter!

Att neka ombordstigning på grund av sjukdom är ett dilemma för alla inblandade. Flygpersonalen måste skydda hälsan ombord, vilket ibland innebär att man måste neka passagerare som är sjuka ombordstigning. Passageraren i sin tur känner sig ofta olämplig att resa och orättvist behandlad.

Flightright fungerar som en mellanhand för dessa passagerares rättigheter. Vårt team använder sin omfattande kunskap för att genomdriva passagerarnas krav mot flygbolagen. I händelse av en omotiverad nekad ombordstigning kommer vi att undersöka ditt fall, utveckla en strategi för att hävda dina rättigheter och söka lämplig kompensation. Våra juridiska experter kommer att företräda dig på ett resolut sätt. Kontakta Flightright för att skydda dina rättigheter som passagerare.

Feber: Även om feber i sig inte är en direkt orsak till flygförbud, är det ofta ett tecken på en smittsam sjukdom. Om du har feber bör du därför skjuta upp din flygning tills orsaken har klarlagts. Feber ökar också risken för trombos under flygningen.

Andningssjukdomar Allvarliga andningssjukdomar som lunginflammation kan orsaka problem på grund av det lägre trycket i kabinen och utgöra en hälsorisk. Personer med mellanöreinflammation kan drabbas av svår smärta på grund av tryckförändringar eller till och med riskera spruckna trumhinnor och blödningar.

Kroniska sjukdomar: Personer med kroniska sjukdomar i andningsvägarna bör söka läkarvård innan de reser med flyg och få sin flygförmåga kontrollerad.

Slutsatsen är att resor inte rekommenderas vid smittsamma eller allvarliga sjukdomar som kan förvärras under flygningen. Alla medresenärers och besättningens säkerhet och hälsa är av största vikt. Det är därför alltid tillrådligt att noga överväga sitt eget hälsotillstånd och konsultera en läkare innan man reser med flyg.

Ombokning av flyg på grund av nattflygförbud och särskilt stöd för resenärer med sjukdom och funktionsnedsättning

Ibland kan det hända att flyg måste omdirigeras på grund av ett nattflygförbud. Detta kan vara besvärligt för alla resenärer, men innebär särskilda utmaningar för passagerare med sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Flygbolagen är skyldiga att tillhandahålla särskild assistans i sådana fall. Det innebär att passagerare med nedsatt rörlighet eller särskilda behov på grund av sin hälsa har förtur när det gäller information, assistans vid transfer eller boende om flygomledningen kräver en övernattning.

Passagerares rättigheter vid ombokning – förbud mot nattflygning

Om ditt flyg omdirigeras på grund av ett nattflygförbud har du som passagerare vissa rättigheter. Dessa kan bero på flygbolaget och den specifika situationen, men gäller generellt:

 • Information: Flygbolaget måste informera dig om skälen till ombokningen och om dina rättigheter.
 • Stöd: Du har rätt till stödtjänster som måltider, förfriskningar och, vid behov, hotellboende.

Särskild assistans för passagerare med sjukdomar eller funktionshinder måste tillhandahållas av flygbolaget; detta kan omfatta assistans på den nya destinationen eller särskilt organiserade transferlösningar.

Har jag rätt till ersättning i detta fall?

Hur mycket ersättning kan jag få för en försening på grund av nattflygförbud?

Storleken på eventuell kompensation för förseningar orsakade av nattflygförbud baseras på EU:s passagerarrättigheter i enlighet med förordning (EG) nr 261/2004:

 • Kortdistans (mindre än 1500 km): 250 euro
 • Medeldistans (1500 till 3500 km): 400 Euro
 • Långdistans (över 3500 km): 600 euro

Ersättningen beror dock på olika faktorer, bland annat den exakta ankomsttiden till slutdestinationen och om flygbolaget kan bevisa att förseningen berodde på extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits.

För att undvika missförstånd bör berörda resenärer alltid hålla sig informerade och kontakta det nationella tillsynsorganet för flygpassagerares rättigheter i händelse av en tvist. För passagerare med sjukdomar eller funktionshinder är det tillrådligt att göra alla nödvändiga arrangemang vid bokningstillfället och att planera både avgång och ankomst väl för att säkerställa assistans i enlighet med deras särskilda behov.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har du under vissa omständigheter rätt till ersättning från flygbolaget om du blir försenad på grund av nattflygförbud.
Du kan lita på stödet från våra experter i följande fall:
Ersättning för försenat flyg, ersättning för inställt flyg
Ersättning vid överbokning
Kompensation för nekad ombordstigning
Beställ Flightright bekvämt online:

Vi verkställer din återbetalning och ersättning!
Hos oss kan du kostnadsfritt kontrollera dina anspråk på två minuter. Du kan få upp till 600 euro i ersättning per person (minus framgångsprovisionen).

Har du också drabbad av ett missat anslutningsflyg? Kontrollera ditt flyg nu. Enkelt ✔ snabbt ✔ & utan risk ✔

 

KONTROLLERA DIN ERSÄTTNING PÅ 2 MINUTER

Vilka sjukdomar får man inte flyga med?

När du flyger med sjukdom eller funktionsnedsättning finns det vissa symtom och tillstånd där det inte är tillrådligt eller till och med förbjudet att flyga. Dessa symtom inkluderar

 • Akuta infektionssjukdomar, särskilt om de är smittsamma, t.ex. influensa eller gastrointestinala infektioner
 • Allvarlig smärta eller tryck i bröstområdet.
 • Okontrollerbar blödning eller nyligen opererade tillstånd.
 • Akut hjärtinfarkt eller stroke under de senaste 2 veckorna.
 • Öron- och bihåleinflammationer, som kan orsaka svår smärta i tryckkabinen.
 • Akuta psykoser eller ångestsyndrom som kan äventyra flygets säkerhet.

Om något av dessa symtom föreligger bör du söka läkarvård innan du flyger. I vissa fall kan ett läkarintyg krävas för att bevisa att du är lämplig att flyga trots symtomen.

Läkarintyg bör också inhämtas före flygning efter större operationer, benbrott eller vid hjärtinsufficiens från NYHA-nivå III. Vid akuta hjärt- och kärlproblem som hjärtinfarkt eller stroke under de senaste 2 veckorna är det obligatoriskt att skjuta upp flygningen. En tidig medicinsk konsultation är nödvändig för att bedöma den individuella flygförmågan och utvärdera hälsorisker.

I slutändan är det alla passagerares säkerhet och välbefinnande som har högsta prioritet. Vid akuta sjukdomar eller förhöjda risker är det viktigt att diskutera med din behandlande läkare och flygbolaget om det är lämpligt eller till och med absolut nödvändigt att skjuta upp din flygning.

Resa med sjukdom eller funktionsnedsättning – tips och tricks

Att resa kan vara en utmaning om man lider av en sjukdom eller funktionsnedsättning. Men med lite förberedelser kan du minimera eventuella komplikationer och göra flygresan mer njutbar. Det är viktigt att bekanta sig med de särskilda tjänster som flygbolagen erbjuder och vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Vad bör du tänka på före flygresan?

 • Medicinsk rådgivning: Tala med din läkare om dina resplaner. Du kan behöva ett läkarintyg som intygar att du är i skick att flyga.
 • Kommunikation med flygbolaget: Informera flygbolaget om dina särskilda behov i god tid. Oavsett om det handlar om att ta med medicinsk utrustning, extra syrgas eller särskilda krav på sittplatser erbjuder de flesta flygbolag särskild assistans för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
 • Medicintekniska produkter och läkemedel: Kontrollera om du behöver särskilt tillstånd eller ytterligare dokument för att ta med dig medicintekniska produkter, t.ex. uppladdningsbara batterier, ombord. Du bör ta med dig dina mediciner och medicinska hjälpmedel i handbagaget.
 • Incheckning: Anlända till flygplatsen flera timmar före avresan för att ha tillräckligt med tid att göra alla nödvändiga förberedelser.
 • Resedokument: Ha alla nödvändiga dokument till hands, t.ex. läkarintyg och relevanta bevis på vaccinationer i enlighet med bestämmelserna i det land du reser till.

Vad ska du vara uppmärksam på under flygningen?

 • Komfort: Se till att du sitter bekvämt och att du har tillgång till alla nödvändiga hjälpmedel, t.ex. kuddar eller filtar.
 • Motionera och röra på dig: För att förebygga blodproppar bör du, om möjligt, resa dig upp och röra på dig regelbundet eller göra rörelseövningar när du sitter.
 • Vätskeintag: Drick mycket vatten för att förhindra uttorkning, som gynnas av den torra kabinluften.
 • Medicinering: Ta din medicin enligt ditt schema och var uppmärksam på tidsförskjutningar som kan påverka ditt medicineringsschema.

Vad bör du tänka på efter flygningen?

 • Fysiskt tillstånd: Övervaka ditt hälsotillstånd noga efter flygningen. Vissa symtom, t.ex. trombos eller jetlag, kan uppstå med en fördröjning.
 • Anslutande transfer: Se till att det finns lämpliga transportalternativ även för den återstående delen av resan efter flygningen och informera de berörda tjänsteleverantörerna om det stöd du behöver.
 • Vila: Efter en lång flygresa bör du ta en paus för att återhämta dig från resans stress och påfrestningar, särskilt om din sjukdom eller funktionsnedsättning gör detta nödvändigt.

Med rätt förberedelser och genom att följa dessa tips kan du få en trevlig och säker reseupplevelse även om du är sjuk eller funktionshindrad.

Hur kan Flightright hjälpa dig?

Flightright hjälper dig att genomdriva dina krav i händelse av flygförseningar. Vårt mål är att göra processen enkel och stressfri. Vi tar också hänsyn till särskilda omständigheter, t.ex. om passageraren nekas ombordstigning på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Våra experter använder sin omfattande kunskap om flygpassagerares rättigheter inom EU för att få ut lämplig ersättning till dig. Besök vår webbplats för att snabbt kontrollera ditt anspråk och hävda dina rättigheter.

Enligt EU:s förordning om passagerares rättigheter har passagerare rätt till kompensation vid förseningar, inställda flyg, överbokningar och missade anslutningsflyg. De kan få upp till 600 euro i kompensation per person (minus framgångsprovisionen). Denna ersättning är oberoende av biljettpriset. Flightright upprätthåller dina rättigheter åt dig. I domstol om det behövs.

Tips: Flightright hjälper dig att hävda dina passagerarrättigheter! Hos oss kan du kontrollera dina anspråk kostnadsfritt på två minuter. ✔️Enkelt, ✔️snabbt ✔️och utan risk

Som marknadsledande konsumentportal kämpar Flightright för att flygpassagerares rättigheter ska upprätthållas. Vi står upp för dina rättigheter i händelse av en flygförsening, inställd flygning eller nekad ombordstigning och hänvisar till Europeiska unionens förordning om flygpassagerares rättigheter 261/2004.

Som experter inom området flygpassagerares rättigheter hävdar vi din rätt till ersättning gentemot flygbolaget!

Rulla till toppen