Känd från TV:  TV4   STNU   SvD

Insistera på dina rättigheter som passagerare!
Vi hjälper till vid inställda/försenade flyg.

Undersök min ersättning 

Ersättning & Kompensation vid flygförseningar och inställda flyg

Enligt Europeisk lag är passagerare, i händelse av försenade, inställda eller omdirigerade flyg, berättigade till ersättning med upp till 5700 SEK (5.540,00 kr). Ersättningskrav kan ställas för flyg upp till 10 år tillbaka i tiden.

Väntan på flygplatsen

De flesta flygpassagerare saknar information och kunskaper för att driva sin rätt till ersättning för försenat eller inställt flyg mot flygbolagen. De saknar också möjligheter att bemöta bolagens invändningar om extraordinära omständigheter. Undersökningar visar dock att många resenärer är villiga att tillsammans med andra driva sin sak även i domstol.Här bistår flightright med kunskap och erfarenheter.Vår kalkylator beräknar ditt krav med hänsyn till gällande Europeisk lagstiftning samt förseningar och lokala förhållanden på flygplatsen. Du får tillgång till samma information som flygbolagen och kan driva din fordran med stöd av denna information.

Denna samordnade kravverksamhet ger ett betydligt bättre resultat. Rädsla för kostnader, komplikationer och rättsliga åtgärder har tidigare ofta avskräckt passagerare från att kräva sin rätt. Med flightright löper du inte någon sådan risk. Du betalar ingen ersättning - ingen avgift !